Zdroj

Popôrodná psychóza je pomerne zriedkavá duševná porucha. Odhaduje sa, že sa prejaví u 1 až 2 z 1 000 žien. Medzi príznaky tohto závažného ochorenia patria okrem iného: psychomotorická agitácia či rôzne druhy halucinácií. Čo konkrétne by mohlo naznačovať popôrodnú psychózu? Ako sa s ňou zaobchádza?

Mnoho žien v postnatálnom období bojuje s ťažkosťami, ako sú úzkosť, zmeny nálad a podráždenosť. Často sú spôsobené kolísaním hladín rôznych hormónov v ženskom tele. Sú však chvíle, kedy sa u niektorých žien nakoniec vyvinú určité  psychiatrické poruchy súvisiace s tehotenstvom a pôrodom. Najznámejšou z nich je popôrodná depresia. Psychóza po pôrode je však oveľa vážnejším problémom.

Popôrodná psychóza: príčiny

Rovnako ako v prípade mnohých rôznych duševných porúch a chorôb, ani v prípade popôrodnej psychózy neboli doteraz jednoznačne stanovené jej príčiny.

U žien s psychiatrickými problémami je zjavne vyššia pravdepodobnosť vzniku popôrodnej psychózy. Toto riziko závisí od konkrétneho subjektu. Napríklad u žien s bipolárnou poruchou a schizoafektívnou poruchou je to až 25%.

Medzi ďalšie duševné poruchy, ktoré tiež zvyšujú riziko popôrodnej psychózy, patria:

  • závažné poruchy osobnosti,
  • depresívne poruchy,
  • poruchy úzkosti,
  • poruchy spánku.

Ďalším faktorom, ktorý zvyšuje riziko vzniku ochorenia, je požívanie alkoholu a drog.

Na výskyt popôrodnej psychózy však nemajú vplyv iba psychiatrické problémy. Medzi ďalšie rizikové faktory patria:

  • nádory mozgu,
  • ochorenia štítnej žľazy (napr. hyperaktívna štítna žľaza ),
  • mŕtvica spôsobená eklampsiou,
  • užívanie určitých liekov (napr. glukokortikosteroidy ),
  • cisársky rez.

Popôrodná psychóza: príznaky

Príznaky popôrodnej psychózy sa prejavia náhle. Často sa vyskytuje psychomotorická agitácia, ktorá môže byť sprevádzaná agresívnym správaním. Nie je nezvyčajné vidieť zníženú potrebu spánku, zníženú chuť do jedla alebo kognitívne poruchy. Všeobecne najbežnejším priebehom ochorenia u jednotlivca je manická psychóza.

Priebeh popôrodnej psychózy je často veľmi dynamický a niektoré jej príznaky môžu byť nahradené inými ochoreniami. Ako naznačuje názov problému, môžu s ním súvisieť aj psychotické príznaky.

Popôrodná psychóza: diagnóza

V situácii, keď sa popôrodná psychóza vyvinie u ženy zdržiavajúcej sa na gynekologickom alebo pôrodníckom oddelení, je absolútne nevyhnutné urgentne uskutočniť psychiatrickú konzultáciu.

Diagnostické metódy

Psychóza po pôrode je diagnostikovaná na základe psychiatrického vyšetrenia. Ako už bolo spomenuté skôr, jeho príčinami môžu byť napríklad hormonálne poruchy alebo ochorenia centrálneho nervového systému.

Popôrodná psychóza: Liečba

Prvým krokom pri riešení popôrodnej psychózy je zaistenie bezpečnosti matky a jej dieťaťa. Ak je to absolútne nevyhnutné, môže byť pacient hospitalizovaný v pohotovostnej psychiatrickej nemocnici.

U niektorých pacientov bohužiaľ farmakologická liečba nedosahuje uspokojivé výsledky liečby. Ak je farmakoterapia neúčinná, môže sa použiť elektrokonvulzívna liečba.

Psychóza pri pôrode: prognóza

Prognózu popôrodnej psychózy je ťažké jednoznačne určiť. Najvýraznejšie príznaky popôrodnej psychózy trvajú až 12 týždňov. Iné choroby, napríklad zmeny nálad alebo pocit úzkosti, však môžu po chorobe pretrvávať ešte rok a viac.

Tu stojí za zmienku, že u pacientov, u ktorých sa vyvinie popôrodná psychóza, je výrazne zvýšené riziko jej opakovania po ďalšom tehotenstve – môže dokonca presiahnuť 30%. Z tohto dôvodu je psychoedukácia mimoriadne dôležitá, t. j. informovanie pacientov a ich rodín o popôrodných príznakoch, ktoré by mohli naznačovať opakovanie popôrodnej psychózy.