Veľa detí rado chodí do školy, študuje a trávi čas s kamarátmi. Existujú aj deti, ktoré nemajú radi vzdelávací aspekt školského života, ale vo všeobecnosti sa im darí. Možno potrebujú len trochu povzbudenia a pomoci pri štúdiu. Sú však aj deti, ktoré majú zo školy hrôzu. Už len myšlienka ísť tam ich paralyzuje a vedie k mnohým zdravotným problémom. Môže to byť príznak sociálnej úzkostnej poruchy. Zistite viac o tom, čo je školská fóbia!

Hneď na úvod však treba spomenúť, že strach u školákov je komplexnejším problémom. A napríklad nemožno zamieňať školskú fóbiu so separačnou úzkosťou, i keď separačná úzkosť ako samostatný problém môže byť spúšťačom školskej fóbie.

ČO JE ŠKOLSKÁ FÓBIA?

Školská fóbia je úzkostná porucha patriaca do kategórie sociálnych fóbií, ktoré sú klasifikované ako neurotické poruchy. Hovorový termín pre túto poruchu u detí je školská neuróza. Tento pojem možno interpretovať ako úzkostnú poruchu prejavujúcu sa somatickými symptómami, a nielen školskou fóbiou.

Táto fóbia je charakterizovaná strachom z chodenia do školy alebo z určitých situácií, ktoré sa tam vyskytujú, ako sú sociálne interakcie s inými študentmi alebo rozprávanie pred triedou. Môže viesť k vyhýbavému správaniu, ako je záškoláctvo.

V závažných prípadoch môže mať školská fóbia významný vplyv na akademický výkon a sociálny rozvoj dieťaťa. Liečba školskej fóbie zvyčajne zahŕňa psychologické poradenstvo a behaviorálnu terapiu. V niektorých prípadoch môžu byť predpísané aj lieky. Pri správnej liečbe sa väčšina detí so školskou fóbiou nakoniec bude môcť vrátiť do školy a normálneho života.

PRÍČINY ŠKOLSKEJ FÓBIE

Príčiny školskej fóbie môžu byť veľmi rôznorodé. Môže ísť o komplikovaný problém, pri ktorom je na prvý pohľad veľmi ťažké určiť konkrétne dôvody. Niekedy sú to veľmi zložité veci a tvoria ich hlbšie problémy – pre dieťa aj pre tých v samotnej rodine.

Dieťa čerpá vzory z rodiny a ak nie sú zdravé a správne, vstrebe ich aj dieťa. Koniec koncov, iné porovnanie neexistuje. Deti pozorujú svoje najbližšie okolie a napodobňujú správanie svojich rodičov. Preto je často na pomoc dieťaťu so sociálnou úzkostnou poruchou potrebné prepracovať sa cez rodinné problémy, ktoré narastali a mali negatívny vplyv na dieťa a ostatných členov rodiny.

Aké sú však konkrétne dôvody, prečo dieťa začne trpieť školskou fóbiou?

Sociálna úzkosť dieťaťa

Školská fóbia môže byť dôsledkom sociálnej úzkosti. Táto úzkosť u detí vzniká už pred šiestym rokom života – hoci pod vplyvom rôznych udalostí v živote dieťaťa sa môže rozvinúť aj neskôr. Dieťa, ktoré trpí sociálnou úzkostnou poruchou, môže mať dobrý, až skvelý vzťah s rodinou a blízkymi, ktorých často vidí doma. Ľudia, ktorí sú mimo tohto vnútorného kruhu, však v dieťati vzbudzujú úzkosť a strach. Dieťa má znížené sociálne kompetencie, čím sa v tomto smere odlišuje od svojich rovesníkov.

Nové sociálne situácie, potreba rozprávať sa s niekým, tráviť čas s rovesníkmi alebo na miestach, kde je veľa iných ľudí, môžu spôsobiť plač dieťaťa, byť zdrojom obrovského stresu a nepríjemných somatických symptómov. Dieťa môže trpieť bolesťami brucha alebo hlavy, môže pociťovať dýchavičnosť, chvenie hlasu a rúk, sčervenanie alebo závraty.

Úzkosť z odlúčenia

Separačná úzkosť sa u detí rozvíja v ranom detstve a jej prejavy bývajú nezriedka dramatické, čo potvrdia skúsenosti mnohých rodičov. Môže sa začať prejavovať už v dvoch rokoch, hoci sa štatisticky najčastejšie vyskytuje práve vtedy, keď dieťa začne chodiť do škôlky alebo do školy. Dieťa sa nechce odlúčiť od rodičov, najčastejším strachom je vidina odlúčenia od matky.

Toto je viac než len obyčajná úzkosť. Je to silný, paralyzujúci strach z odlúčenia. Môže dokonca viesť k prepuknutiu veľmi silných, intenzívnych záchvatov paniky. Separačná úzkosť môže byť veľmi vážnym dôvodom, prečo sa u dieťaťa vyvinie školská fóbia. Škola alebo škôlka sa s deťmi bude spájať veľmi zle – so stresom, opustenosťou a množstvom negatívnych emócií.

Separačná úzkosť zas môže byť spôsobená rodičmi. Prílišná kontrola, nadmerná ochrana alebo boj s rôznymi úzkostnými poruchami.

Iné dôvody

Existuje množstvo ďalších príčin, prečo sa u dieťaťa rozvinie školská fóbia. Niekedy môže za jeho vývoj to, že sa dieťa v škole bojí. Škola sa mu môže začať javiť ako strašné miesto, kde chodí len za trest.

Na precvičovanie v domácom prostredí: Diktáty pre 2. ročník: Súhrnné opakovanie a precvičovanie pravopisných javov

Školská fóbia môže byť aj dôsledkom príliš vysokých nárokov kladených na dieťa. Ak je potrestaný za nižší študijný výkon, môže to spôsobiť množstvo problémov duševného zdravia, ako aj nízke sebavedomie. Požiadavky na dieťa musia byť reálne. Povzbudzujte svoje dieťa, aby rozvíjalo svoje záujmy a pomôžte mu, ak má problémy s učením.

Školská fóbia sa môže spustiť aj vtedy, keď má dieťa problémy v škole. Odmietajú ho rovesníci pre svoj výzor alebo postihnutie, je obeťou spoločenského prenasledovania či ostrakizácie.

PRÍZNAKY ŠKOLSKEJ FÓBIE

Školská fóbia je špecifická fóbia. To znamená, že úzkosť prichádza do popredia, keď dieťa musí ísť do školy. Stáva sa aj to, že strach zo školy začína u dieťaťa v nedeľu, pretože je vystresované a vydesené práve vidinou pondelka a nutnosti ísť do školy. V nedeľu sa preto môže sťažovať na rôzne neduhy, aby na druhý deň nemusel ísť do školy.

Akými príznakmi môže dieťa trpieť so školskou fóbiou?

 • nočné mory
 • nespavosť
 • záchvaty paniky
 • enormný nárast úzkosti a stresu pri samotnej myšlienke ísť do školy
 • bolesti hlavy
 • závraty
 • bolesť brucha
 • nevoľnosť
 • dýchavičnosť
 • mdloby
 • hnačka
 • svalové chvenie
 • horúčka
 • žiadna chuť do jedla
 • nadmerná chuť do jedla – jedenie zo stresu

Somatické symptómy môžu byť veľmi vážne a závažné. Školská fóbia však nie je len o týchto typoch symptómov. Dieťa so školskou fóbiou sa môže v škole izolovať, nevie nadviazať kontakty s inými žiakmi alebo nevie viesť rozhovor.

LIEČBA ŠKOLSKEJ FÓBIE

Liečba školskej fóbie zvyčajne zahŕňa psychoterapiu zameranú na identifikáciu a zmenu chybných myšlienok a úsudkov pacienta, ako aj jeho správania a reakcií. V terapii sa využívajú aj relaxačné techniky, dychové cvičenia, relaxačné vizualizácie a Jacobsonov tréning svalovej relaxácie.

Terapia školskej fóbie by mala vždy brať ohľad na dieťa, rodinu a školu, často sa realizuje aj systémová terapia celej rodiny. Úloha rodiny je najdôležitejšia, no netreba podceňovať ani spoluprácu a pomoc zo strany školy.

Stojí za to upozorniť učiteľov na problémy dieťaťa. Nanovo vybudované sebavedomie môže otriasť chorobou či inými ťažkosťami, preto je dobré, ak rodina a škola dokážu dieťaťu poskytnúť neustálu podporu. Aj po skončení terapie je dobré, aby sa dieťa malo o svojich starostiach s kým porozprávať.

Stáva sa tiež, že v prípade dieťaťa s veľmi závažnými príznakmi školskej fóbie sa používa farmakoterapia. Jej účelom je pomôcť upokojiť symptómy na úroveň, pri ktorej je možné začať liečbu.

Zdroj