Zdroj

Hrdého rodiča môže vydesiť fakt, že jeho drobec sa práve naučil klamať a túto zručnosť bez hanby využíva. Na druhej strane, viete si predstaviť, žeby vaše dieťa hovorilo len pravdu? Samozrejme, nemali by ste zatvárať oči pred klamstvami, ktoré môžu niekomu ublížiť. Ako môžete zabrániť tomu, aby sa nevinné fantázie zmenili na sofistikované klamstvá? Je sa treba naozaj báť, keď dieťa klame?

Prirodzené obavy rodiča

Je pochopiteľné, že chceme, aby z našich detí vyrástli slušní, úprimní ľudia, ktorí nebudú mať problémy nadväzovať vzťahy s ostatnými. Nečudo, že prvé, čo i len malé klamstvá, ktoré vypadnú z úst detí, v nás vzbudzujú strach a začíname uvažovať, či sa naše dieťa nedostalo do „zlej“ spoločnosti a či nemá nejaké problémy.

Klamstvo a fantázia

Dieťa vidí svet inak ako dospelý človek a nemusí úplne pochopiť, v čom je vlastne lož iná ako pravda (dvojročné dieťa nemusí vidieť rozdiel medzi fikciou a realitou). Je to pre neho nový pojem, ktorý si osvojuje veľmi dlhým pozorovaním prostredia. Až deti vo veku 8-10 rokov si začínajú vedieť formulovať vlastné úsudky – poukazovať na to, čo je dobré a čo zlé, preto obviňovať malé dieťa z klamstva a požadovať od neho reflexiu a zlepšenie nemá zmysel.

Malé deti sa často hrajú a fungujú vo svete svojich predstáv. Tak sa stáva, že rozprávajú o niečom, čo sa stalo v hre, v ich predstavách a pre nás dospelých je to niekedy nepochopiteľné.

Prečo dieťa klame, resp. začne zámerne klamať?

Najčastejšie je to zo strachu pred rodičom, pred učiteľom alebo pred trestom. Keď si deti začnú spájať niektoré svoje neplechy budú sa chcieť vyhnúť povedaniu pravdy. Táto reakcia súvisí s úzkosťou – jedným z najzákladnejších ľudských inštinktov. Nikto z nás nemá rád, keď na neho niekto kričí alebo urážajú.

Aj deti začínajú klamať, keď sa cítia menejcenní ako ich rovesníci – majú totiž veľkú potrebu, aby ich okolie akceptovalo. Rodičia na túto potrebu často zabúdajú alebo ju ignorujú a hovoria svojim deťom, že bez ohľadu na to, čo si o nich iní ľudia myslia, nepotrebujú najmodernejší peračník, aby boli cool alebo nosili značkové oblečenie. Stojí za to vynaložiť malú námahu a postarať sa o to, aby naše dieťa bolo upravené a malo občas nový ruksak, oblečenie, topánky či školské potreby, vďaka ktorým sa bude cítiť rovnako dobre ako ostatné deti. Mladí ľudia chcú zapôsobiť na svojich kamarátov. Ak to nedokážu, je možné, že budú klamať, aby si zlepšili obraz v očiach iných detí.

Klamať začneme vtedy, keď si uvedomíme, že klamstvom možno dosiahnuť naše ciele.

Stojí za to dať dieťaťu signál (najmä ak ide o neškodnú lož), že si uvedomujeme, kedy hovorí pravdu a kedy klame. Priznanie viny, ako aj získaná schopnosť ospravedlniť sa, dodať silu, učia, že byť dobrý sa oplatí v zdravých vzťahoch s blízkymi.