Zdroj

ADHD (porucha pozornosti s hyperaktivitou) je porucha, o ktorej sa čoraz častejšie hovorí v súvislosti s deťmi. Čo je ADHD, aké sú jej príznaky a aký je postup liečby u detí?

ČO JE ADHD?

ADHD je porucha, ktorá začína v ranom detstve. Hovorí sa, že pokrýva tri skupiny symptómov: hyperaktivitu, zhoršenú pozornosť a nadmernú impulzívnosť.

ADHD alebo porucha pozornosti s hyperaktivitou sa najčastejšie objavuje pred dovŕšením 5 roku veku dieťaťa. Medzi prvé príznaky môžu patriť ťažkosti udržať dieťa aktívne, rýchlo sa začne nudiť s novými aktivitami alebo hračkami. Štatistiky ukazujú, že porucha pozornosti s hyperaktivitou postihuje 4 až 8 % detí mladšieho školského veku. Častejšie sa vyskytuje u chlapcov ako u dievčat.

ADHD – PRÍČINY

Vznik poruchy pozornosti s hyperaktivitou nemá v ľudskom tele, mozgu ani DNA žiadne špeciálne miesto. Môže byť ovplyvnená niekoľkými faktormi. Niektoré z nich sú:

 • poranenia plodu, ktoré sa vyskytlo počas tehotenstva;
 • nízka pôrodná hmotnosť dieťaťa;
 • genetická predispozícia;
 • nízka aktivita dopamínu v kortikálnych štruktúrach mozgu;
 • hypoxia dieťaťa počas pôrodu;
 • otrava ťažkými kovmi;
 • poškodenie centrálneho nervového systému;
 • nesprávne správanie tehotnej ženy – vrátane fajčenia a pitia alkoholu;
 • užívanie psychoaktívnych látok v tehotenstve.

ADHD – PRÍZNAKY

Základnými t.j. najčastejšími príznakmi ADHD sú široko chápané poruchy pozornosti a koncentrácie. Prejavujú sa okrem iného ťažkosťami so zameraním, neschopnosťou vykonávať viacero činností naraz, problémami s počúvaním druhých, neustálou roztržitosťou a problémami s pamäťou.

Okrem nich sa často spomínajú aj tieto príznaky:

 • problémy s vykonávaním plánovaných činností;
 • častá strata predmetov;
 • vyhýbanie sa činnostiam, ktoré si vyžadujú angažovanosť;
 • impulzívnosť;
 • prijímanie riskantných akcií bez zváženia ich možných následkov;
 • neustále pokusy upútať pozornosť;
 • narušené sociálne zručnosti;
 • neschopnosť „sadnúť si“ na jedno miesto.

Podľa výskumníkov takmer 70 percent detí s ADHD trpí aj inou súvisiacou poruchou. Takýmto dodatočným psychologickým ochorením je zvyčajne dyslexia, ako aj úzkostné poruchy, ktoré sa veľmi často vyskytujú pri poruche pozornosti s hyperaktivitou.

ADHD – DIAGNOSTIKA A LIEČBA

Na stanovenie správnej diagnózy je potrebná spolupráca viacerých špecialistov v odbore, prípadne psychológa, psychiatra, detského lekára a niekedy aj neurológa. Je mimoriadne dôležité viesť s rodičmi dôkladný rozhovor. Práve počas neho odborník získava informácie o každodennom fungovaní dieťaťa v rôznych prostrediach (doma, škola, dvor).

Počas diagnostickej návštevy špecialista vykonáva štandardizované, testované, odborné psychologické testy, ktoré sú zamerané okrem iného na intelektové posúdenie dieťaťa, ako aj jeho pamäťové či koncentračné schopnosti. Hodnotí sa aj pohyb a koordinácia, okrem iného, ​​aby sa vylúčili iné ochorenia, ktoré môžu spôsobiť podobné príznaky.

Režim terapie ADHD pre každé dieťa je pripravovaný individuálne, s cieľom pomôcť dieťaťu čo najlepšie fungovať. Pri tvorbe terapie sa okrem iného zohľadňuje vek dieťaťa, jeho celkový zdravotný stav, ako aj prejavujúce sa problémy a ťažkosti. Súčasťou liečebného programu môže byť okrem základnej psychoterapie aj detská terapia v skupine rovesníkov, rodinná terapia a psychoedukačné aktivity, v krajnom prípade môže pomôcť aj farmakologická liečba.