V Japonsku vznikli hotely s izbami špeciálne na to, aby ste sa mohli vyplakať. Tieto izby sú vybavené vreckovkami a teplými prikrývkami. V prípade, že návštevníkov premôžu slzy vo veľkom, je k dispozícii aj náhradná maskara. Tokijský hotel chce takto poskytnúť priestor pre plač ľuďom, ktorí sú pod stresom. Plač ako liek je totiž jednou z efektívnych formou liečby.

Plač schovaný za dverami

Na prvý pohľad sa zdá, že ide o ďalší strelený nápad nám tak zvláštnej japonskej kultúry. Japonsko je však krajina, v ktorej obyvatelia prikladajú zvláštny význam prospechu širšej komunity. Prejavovanie osobných emócii u nich nepatrí na verejnosť a tak je priestor pre ich individuálne prejavenie značne zmenšený. Možno práve to bolo podnetom pre vznik priestorov, v ktorých je plač akceptovaný. Za zavretými dverami nebude nárek jednotlivca takpovediac nikomu na obtiaž.

Dá sa chápať Plač ako liek?

V súvislosti s plačom sa často hovorí aj o jeho liečivom účinku. Dokonca aj v našej kultúre je pochopiteľné, ak sa niekto potrebuje vyplakať. Ako však ukazujú niektoré zahranićné výskumy, plač nemusí byť vždy cestou ku zlepšeniu. Významný vplyv na to, či slzy smútku prispejú k zlepšeniu, alebo zhoršeniu emocionálneho stavu majú rôzne ďalšie okolnosti. Ak plač privedie človeka k nájdeniu riešenia svojej situácie či jej hlbšieho pochopenia, môže mať veľmi pozitívne účinky. Kľúčová je taktiež podpora okolia a to ako na vaše slzy nazerajú vaši najbližší. V prípade, že musíte pred vašim okolím svoje slzy skrývať, alebo sú spojené s pocitmi hanby, môže byť účinok presne opačný. Slzy sa tak môžu stať dobrým nástrojom pre emocionálnu ventiláciu, no samy o sebe ešte nemusia byť východiskom z nepriaznivej udalosti.

Plač pomáha. Alebo nie?

Môže teda byť určite zaujímavé zhodnotenie, či sú miestnosti na vyplakanie nástrojom, ktorý pomôže zlepšeniu psychického stavu, alebo sú nevhodným riešením na problém, ktorého podstata tkvie v niečom celkom inom. Čo si myslíte vy? Využili by ste podobné miestnosti vo vašom meste? Nechajte komentár pod článkom. O plači detí sme písali tu.

Viac sa o japonských izbách na vyplakanie môžete dočítať tu.

 

Zdroje: Bylsma L.M., Vingerhoets, J.J.M., Rottenberg, J.: When is crying cathartic? An International study. Journal of Social and Clinical Psychology, Vol. 27, No. 10, 2008, pp. 1165-1187