Zdroj

Smútok je stav, ktorému by sme sa najradšej vyhli. Smrť blízkej osoby je vždy tragédia. Nie sme schopní sa na to pripraviť. Nevieme, ako utíšiť bolesť alebo ako pomôcť našim spolu trpiacim blízkym. Ako sa vyrovnať so stratou?

Smútok zažívame najčastejšie po strate blízkeho človeka. Keď človek zomrie, jeho utrpenie sa skončí. Tí, čo sú siroty, sa ponárajú do zúfalstva. Keď smútia za stratou milovaného človeka, musia čeliť mimoriadne silným emóciám a ťažkým rozhodnutiam súvisiacim napríklad s organizáciou pohrebu. Všetko sa deje rýchlo, vo veľkom napätí a potom ich veľa vecí jednoducho premôže.

Nikto nedokáže pochopiť smútok po smrti milovaného človeka – iba ten, kto to sám zažil. Človek v okamihu stratí pokoj, poriadok a pocit bezpečia. Necíti dotyk milovaného človeka, chýba mu úsmev, hlas, každodenné rozhovory (aj hádky), plány do budúcnosti, prechádzky a spoločné Vianoce.

Smútok: ako prežiť toto ťažké obdobie?

Smútok je „duchovná rana“. Hojenie trvá dlho a zanecháva jazvy. Každý z nás prežíva smrť milovaného človeka svojim spôsobom. To, ako bude smútok prebiehať a kedy (a ak vôbec niekedy) uplynie, závisí od rôznych faktorov – kto pre nás zosnulý bol a koľko zmätku spôsobila jeho smrť v našich životoch. Dôležitý je aj náš vek a vek osoby, ktorú sme stratili.

Existuje však spôsob, ktorý je univerzálny pre každého. Ak si naštudujete jeho fázy, bude jednoduchšie pochopiť, čo sa s vami deje a ako môžete pomôcť sebe a svojim blízkym v tomto náročnom období. Pamätajte však, že nie každý musí prechádzať fázami smútku. Niektorí ľudia upadnú do ticha, iní plačú alebo sú hysterickí. Niektorí hľadajú podporu, iní úkryt.

Prvá fáza smútku: šok a otupenie

Toto štádium zvyčajne nastáva hneď po smrti milovaného človeka. Môže byť sprevádzané psychickým šokom, ktorý sa prejaví napríklad popretím toho, čo sa stalo. Človek niekedy vôbec nechce pripustiť k vedomiu tragickej pravdy – takéto reakcie sa najčastejšie dostavia, keď bola smrť náhla a neočakávaná. Šok môže byť miernejší ak smrti predchádzala dlhá, nevyliečiteľná choroba.

Druhá fáza smútku: túžba a ľútosť

Človek v smútku cíti túžbu po zosnulom: plače, vyhľadáva ho, pamätá si ho a niekedy si dokonca myslí, že ho stretne. Zároveň cíti hnev na seba a na osud a tiež pocit viny, že nemohol urobiť nič pre záchranu svojho milovaného človeka. Táto fáza je často spojená s najintenzívnejším smútkom.

Tretia fáza smútku: dezorganizácia a zúfalstvo

Smútiaci človek sa nemôže vrátiť do normálneho života. Má pocity beznádeje, bezmocnosti, osamelosti, strachu a smútku. Izoluje sa od ľudí, v ničom nevidí zmysel. Smútok ho zbavuje pocitu bezpečia, identity a cieľavedomosti, pretože sa prerušilo úzke emočné puto a narušil sa pocit závislosti na druhom človeku. Fázy 2 a 3 sa istý čas prelínajú.

Štvrtá fáza smútku: reorganizácia

V tomto štádiu ľudia zvyčajne akceptujú stratu a pomaly sa dostávajú späť do rovnováhy. Bolesť je menej výrazná, takže pocit straty sa stáva znesiteľným. Aj keď sa čas nezdá byť najlepším lekárom v tejto situácii, stále plynie a život nám dáva čoraz viac nových úloh. Minulosť sa vzďaľuje a hoci sa na ňu nikdy nezabudne, človek, ktorý prežil smrť milovaného človeka si zariadi svoj život bez neho.