Opakované sny môžu mať rôzne podoby. Niekedy je spoločná iba téma opakujúcich sa snov. Odkiaľ pochádza tento jav? Môže mať opakovaný sen skrytý odkaz?

Sny stále ukrývajú mnoho tajomstiev. Existuje niekoľko teórií poukazujúcich na ich úlohu, ale vedomosti vedcov o tejto téme nám stále neumožňujú poskytnúť 100% istú odpoveď na otázku ich dôležitosti. Opakujúce sa sny sú obzvlášť fascinujúcou záležitosťou. Niektorí ľudia snívajú dlhodobo ten istý sen. Iní prežívajú trochu iné sny, ale vždy s rovnakou témou.

OPAKUJÚCE SA SNY – PRÍČINY A ICH VÝZNAM

Opakované sny môžu byť správou z nášho podvedomia. Možno varujú snívajúceho človeka pred chybami, ktoré robí počas bdelého stavu alebo možno poukazujú na to, čo má pre nás v danom životnom období veľký význam. Analýza správy, ktorá z nich vychádza, by mala byť založená na konkrétnej téme spánku. Vedci tohto javu sú však presvedčení, že opakujúci sa sen nás takmer vždy pred niečím varuje. Podľa inej teórie je tento jav výsledkom nerovnováhy v živote a znamená iba to, že snívajúci venuje príliš veľa pozornosti jednej oblasti, zatiaľ čo ostatné, ktoré zohrávajú kľúčovú úlohu, zanedbáva. Podľa tejto tézy opakovaný sen signalizuje, že je najvyšší čas prehodnotiť určité záležitosti.

Štatistické údaje ukazujú, že iba 15 percent, zo všetkých ľudí, ktorí zažívajú opakujúce sa sny, si to všimli až v dospelosti. Vedci nepochybujú, že najdôležitejšie sú tie sny, ktoré sa navzájom zhodujú aj v najmenších detailoch. Zvyčajne súvisia s konkrétnou udalosťou v živote snívajúceho človeka, ktorá je jej metaforickým odrazom.  Niekedy je však dôvod ich výskytu iný. Medzi najčastejšie dôvody patria: úzkosť, posttraumatická stresová porucha alebo obsesívno kompulzívna porucha.

OPAKOVANÉ SNY – PRÍKLADY A INTERPRETÁCIA

Opakujúce sa sny majú rôzne podoby a témy. Najbežnejšie témy sú:

opakovaný sen o domove – ak sa vám v sne objaví rodinný dom, sen môže symbolizovať túžbu po bezstarostnosti alebo po rodine. Ak však v snoch zničíte dom, naše podvedomie nám naznačuje, že musíme prehodnotiť svoj život, inak bude všetko to, čo sme dosiahli, premrhané.

opakovaný sen o padajúcom lietadle – letecká nehoda sa javí ako mimoriadne nepriateľské znamenie. Snár naznačuje, že taký sen nie je veľmi úspešný. Môže to znamenať, že životná situácia človeka sa zhorší a tak bude iba pasívnym pozorovateľom prebiehajúcich zmien. Samotná skutočnosť, že sa taký sen často vyskytuje, môže naznačovať, že snívajúci si je vedomý svojej situácie a bojí sa toho, čo sa má stať.

opakovaný sen o výťahu – výťah videný vo sne symbolizuje zložitú situáciu v ktorej sa snívajúci ocitol. Najčastejšie sa to týka emočnej sféry. Môže to znamenať, že pri snívaní tohto sna nám naše podvedomie dáva vedieť, že máme obavy o budúcnosť nášho vzťahu. Ďalšie interpretácie tohto motívu naznačujú komplikácie v oblasti odborných a finančných záležitostí.

Viac o význame snov nájdete v našom článku – NAJOBĽUBENEJŠIE VÝKLADY SNOV.

 

Zdroj: www.elle.pl