Osobnosť melancholika

Každý z nás určite pozná základnú typológiu osobnosti na základe temperamentu od Hippokrata, ktorá delí osobnosti na sangvinika, flegmatika, cholerika, melancholika. Toto rozdelenie osobnosti je na základe prevládajúcej telesnej tekutiny v organizme ako je krv, hlien, žlč, čierna žlč. Každý z nás má črty osobnosti z každej typológie, avšak zväčša býva niektorá prevládajúca.

Melancholici sú ľudia u ktorých podľa tejto typológie prevláda čierna žlč. Tieto osoby sú popisované ako veľmi citlivé a empatické, avšak vyznačujú sa aj náladovosťou a emocionálnou vulnerabilitou. Sú často veľmi láskaví, lojálni a ohľaduplní a vyznačujú sa spoľahlivosťou a čestnosťou. Sú mimoriadne opatrní. Obzvlášť dôležité sú pre melancholikov otázky úcty a morálky. Rešpektujú autoritu, dodržiavajú pravidlá a cítia sa pohodlne v hierarchiách, kde sa implementuje štruktúra, predpisy a poriadok.

Melancholici sa často vyznačujú kreativitou aj ako umelci, hudobníci či spisovatelia, ale môžu byť tiež príliš posadnutí tragédiou a krutosťou sveta, a tak upadať do depresie. Obľubujú tiché pracovné prostredie, kde sa môžu naplno oddať práci. Majú svoj krásny hlboký vnútorný svet a zakladajú si na perfekcionizme. Vysoké nároky nemajú len na seba, ale aj na ľudí vo svojom okolí. Preto nie je prekvapujúce, že sú orientovaní na detail. Milujú rutinu, ktorú považujú za uvoľňujúcu a dáva im pocit bezpečia a istoty. Sú veľmi poriadkumilovní a nemajú radi nepredvídateľnosť, preto si radi robia konkrétne plány a tie dodržiavajú. Často sú známi myslením mimo rámca a ich kreativita sa môže rozšíriť do každej oblasti ich života. Často prichádzajú s kreatívnymi spôsobmi, ako ľuďom ukázať, ako veľmi im na nich záleží, a dokážu nájsť inovatívne procesy a spôsoby, ako riešiť zložité problémy v práci.

Negatívnou stránkou je, že ľudia s melancholickou osobnosťou sa môžu stať uzavretými, dogmatickými a tvrdohlavými. Majú tiež tendenciu prejsť k pesimizmu, ktorý sa môže zmeniť na fatalizmus, veriac, že sa nikdy nič nezmení k lepšiemu. Niekedy sú príliš kritickí a odsudzujúci, pretože často veria vo svoju vlastnú morálnu nadradenosť. Ich šetrnosť sa môže zmeniť na lakomosť. Niektorí melancholici sa môžu fixovať na minulosť. Dokážu hodiny premýšľať o tom, aký by bol ich život, keby v minulosti urobili alebo si vybrali niečo iné. Tiež môžu mať ťažkosti so zastavením toho, čo robia, takže hromadenie je často veľmi častým problémom.

Melancholici v manažérskych pozíciách
Melancholici na riadiacich a v administratívnych pozíciách často excelujú, keďže sa držia faktov a stanovených pravidiel. Vo svojej kariére bývajú vysoko efektívni a produktívni, keďže sú orientovaný na úlohu a cieľ. Navyše sú spoľahlivý a dávajú si záležať na udržiavaní sociálnych väzieb, na ktorých im záleží. Sú vynikajúci v riadení ľudí, či už v práci alebo doma.

Melancholici sú často vysoko sebamotivovaní vďaka svojim vrodeným perfekcionistickým sklonom. Väčšinou sú motivovaní najmä vysokými štandardmi a menej odmenami alebo hrozbou trestu. Možno uprednostňujú viacero šancí na dokončenie podobných úloh, pretože sa snažia každým pokusom zlepšovať. Ich motivácia je často odvodená od ich odhodlania vydať zo seba to najlepšie, a keď sa im niečo nepodarí, majú tendenciu pociťovať obavy a strach.

Ich veľkou doménou je, že sú orientovaní skôr na analytické myslenie. Často predvídajú výsledok projektu dlho pred jeho dokončením. Môžu byť schopní vidieť situácie a problémy zo všetkých strán a vidieť možné výsledky. To ich môže urobiť efektívnymi pri riešení problémov, plánovaní a organizovaní.

Ťažšie to však môže pre nich byť z hľadiska zvládania a regulácie emocionality. Ich zvýšená iritabilita a neustále sa meniace emócie môžu viesť k rýchlym zmenám nálady, ak nemajú zvládnuté stratégie na zvládanie tejto emocionality. Napríklad, ak sa stane niečo negatívne, môžu pociťovať silnú zmenu či prepad z pocitov eufórie a energie na pochmúrnosť. V krajných situáciách vedia byť paralyzovaní strachom a depresiou. Zväčša však svoje emócie dokážu dobre skrývať a aj pri veľkých výkyvoch nálad ich nie vždy dávajú najavo. Zdôverujú sa len blízkym ľuďom s ktorými nadväzujú silnejšie väzby.

Melancholik v partnerských vzťahoch
Osoby s prevládajúcim typom melancholika podľa uvedenej typológie sú veľmi milujúci a lojálny voči svojmu partnerovi. Zaviažu sa k vytvorenému vzťahu a berú ho veľmi vážne. Praktizujú všetko, čo sa vo vzťahu považuje za správane, tak aby potešili partnera. Či už je to kupovanie drobností, či robenie plánov na spoločne strávený čas, alebo presne uvedený časový horizont istých vecí. Melancholici sú zväčša predvídateľní, keďže dodržiavajú rutinu a ich partner by sa nikdy nemusel obávať, kde budú. Melancholikov často priťahujú ľudia s rovnakým temperamentom kvôli poriadku, láske k detailom a tradíciám. Nemajú radi konflikty, a preto preferujú pokojného partnera.

Melancholická povaha premýšľania nad svojimi rozhodnutiami sa odráža aj vo výbere partnera. Než sa rozhodnú a zaviažu sa partnerovi, potrebujú čas. Na rozdiel od väčšiny ľudí vo vzťahu nemusia byť melancholici takí vášniví. Pragmatizmus aj pri výbere partnera nie je neobvyklou črtou svojich partnerov si teda vyberajú na základe logických dôvodov a kompatibility. Z ich základnej črty lojality vyplýva aj vernosť svojmu partnerovi a vždy sa pre svojich blízkych obetujú. Sú veľmi romantickí a vďaka ich zmyslu pre detail si zapamätajú dôležité dátumy vo vašom živote. Sú tiež hanbliví, keď spoznávajú nových ľudí, ale po určitom čase sa otvoria druhému partnerovi. Preto ako partner je nevyhnutné byť citlivý v sociálnej oblasti.

Treba mať však na pamäti, že každého osobnosť je jedinečná a nikto nemá vlastnosti len jedného typu z danej typológie. Preto hovoríme o prevládajúcich vlastnostiach, tendenciách či črtách.