Psychoterapeutické poradne omnoho častejšie navštevujú ženy, a tak sa mnohí pýtajú, či je hodinka na gauči tým správnym miestom aj pre mužov. Neexistuje nič ako terapia pre mužov, no zdravý rozum hovorí, že neexistuje dôvod, pre ktorý by muži psychologickú pomoc potrebovali menej. Čo však vravia výskumy?

Dr. John Barry sa vo svojom výskume venuje tejto otázke a hovorí, že psychológovia a psychoterapeuti neradi rozprávajú o tom, čo jednotlivé pohlavia rozdeľuje. V akademickom prostredí je v súčasnosti omnoho viac akceptované hovoriť o tom, čo mužov a ženy spája, než o tom, čo ich rozdeľuje. Napriek tomu je presvedčený, že terapia by mohla byť pre mužov omnoho efektívnejšia, keby sa rozdiely v pohlaviach brali pri terapii do úvahy.

Louise Liddon sa opýtala 347 náhodne vybraných respondentov, o aký typ terapie by mali záujem, keby ju mali vyhľadať. Z týchto respondentov už približne polovica mala v minulosti skúsenosti s nejakým druhom terapie. Medzi mužmi a ženami sa ukázali rozdiely vo výbere typu terapie. Kým muži preferovali viac skupinové druhy terapii, v ktorých často zaznievajú rady a odporúčania, ženy sa prikláňali viac k hlbinným terapiám, v ktorých je viac priestoru na rozhovor o prežívaní a minulosti. V skratke – kým muži vyhľadávajú riešenia, ženy uprednostňujú možnosť rozprávať o svojich emóciách.

Aj tieto výsledky napovedajú o tom, že je vhodný čas zamyslieť sa nad tým, ako spraviť psychologické sedenia atraktívnymi aj pre mužov. Miera samovrážd u mužov je až trikrát častejšia ako u žien. Napriek tomu aké je toto číslo alarmujúce, muži otvárajú dvere poradne oveľa menej ako ženy. Nedá sa však povedať, že mužom sa psychické ťažkosti vyhýbajú.

Slovami doktora Johna Barryho:

„Je veľmi pravdepodobné, že mužom by osožilo o svojich pocitoch rozprávať rovnako ako ženám; ak je však rozprávanie o pocitoch cieľom terapie, niektorí muži sa rozhodnú to odložiť. Náš výskum poukázal na to, že muži, častejšie než ženy, hovoria o tom, že máme nedostatok druhov terapii vhodných pre mužov.“

In Therapy, Women Want to Talk and Men Want a Quick Fix | Psych Central News

A new study finds that women and men tend to seek different outcomes in psychotherapy. In general, women want time to talk about their feelings and men want a quick fix. The research, conducted by Dr. Katie Holloway from the University of Portsmouth and colleagues, was presented at the annual conference of the British Psychological Society’s Division of Clinical Psychology in Liverpool.