Vedcovi sa podarilo analyzovať pocity desiatok tisíc ľudí v priebehu vývoja ich vzťahov. Prezradíme vám, k akým (niekedy neočakávaným) záverom dospel.

Láska je veľmi zložitý a všestranný cit, ktorý je ťažké experimentálne skúmať. Saurabh Bhargava z Carnegie Mellon University (USA), ktorého práca bola uverejnená v časopise Psychological Science, však prišiel na to, ako zistiť, čo sa deje s láskou v priebehu vzťahu. Získal niekoľko zaujímavých výsledkov, pričom jeden z nich vyvracia mýtus, že láska a vášeň v manželstve u manželov slabne rýchlejšie.

Bhargava uskutočnil dva prieskumy. Prvého sa zúčastnilo takmer štyritisíc ľudí, ktorí súhlasili s tým, že počas desiatich dní budú každú polhodinu odpovedať na niekoľko otázok, kým budú hore, a na konci každého dňa vyplnia rozsiahlejší dotazník. Otázky sa týkali najmä emocionálnych zážitkov a nálady.

V druhom prípade viac ako sedemtisíc ľudí odpovedalo online na otázky o tom, či v predchádzajúcej hodine zažili pocity úzkosti, lásky, nadšenia alebo hnevu. Tí, ktorí pociťovali lásku, mali odpovedať na rozšírený zoznam otázok na túto tému.

K týmto záverom dospel Bhargava po analýze odpovedí účastníkov oboch experimentov:

  • Keď ľudia hovoria o láske, majú najčastejšie na mysli lásku k svojmu partnerovi. Na druhom mieste je láska k ich deťom, iným príbuzným, akýmkoľvek iným ľuďom, miestam alebo predmetom.
  • Ženy vo všeobecnosti prežívajú lásku oveľa častejšie ako muži.
  • Muži majú tendenciu hovoriť, že lásku pociťujú, keď je v ich blízkosti ich milenka, nie ich deti. Ženy zároveň priznávajú, že oveľa častejšie ako muži pociťujú príval lásky k svojim deťom.
  • Čím dlhšie sú páry zosobášené, tým menej k sebe pociťujú romantickú lásku.
  • Vydaté ženy v podstate romantická láska k manželom opúšťa rýchlejšie ako mužov.
  • To isté možno povedať aj o vášni – vydaté ženy po svadbe pociťujú 55-percentný pokles túžby po sexe s manželom.
  • Odlúčenie je pre lásku dobré – partnerom stačí, aby sa osem hodín nevideli, a oživia svoje vzájomné city.
  • Láska zlepšuje náladu a robí mužov aj ženy šťastnejšími.