Zdroj

Naučiť sa hrať na nástroji má mnoho výhod pre inteligenciu a vývoj mozgu dieťaťa.

Hra na nástroji rozvíja verbálnu pamäť, nervové spojenia medzi dvoma hemisférami mozgu, manuálne schopnosti, a tým aj intelektuálny potenciál. Vďaka tomu dieťa dosahuje lepšie výsledky v škole. Učí sa tiež pravidelnosti, disciplíne, koncentrácii pozornosti a dosahovaniu cieľov. Prostredníctvom hudby spoznáva emócie a učí sa kultúre iných krajín.

Čo dáva dieťaťu hra na nástroji?

Rozvoj detskej pamäte

Hudobne vzdelané deti majú oveľa lepšiu verbálnu pamäť.

Hudobné zážitky ovplyvňujú vývoj špecifických mozgových štruktúr, ktoré sú zodpovedné aj za verbálnu pamäť. To sa prejavuje úspechom v učení a tak deti dosahujú lepšie výsledky v škole.

Na to, aby sme mohli výrazne ovplyvniť rozvoj verbálnej pamäte, stačí absolvovať 6 rokov hudobnej výchovy. Účinky sú však viditeľné aj po roku vzdelávania. Ukončenie hrania na nástroji nezhorší vašu verbálnu pamäť.

Manuálny vývoj dieťaťa

Naučiť sa hrať na nástroj je tiež motorická aktivita, takže dieťa zdokonaľuje svoje motorické schopnosti, ktorých rozvoj sa často zanedbáva. Blokovanie motorického vývoja a motorických schopností bráni dieťaťu dosiahnuť plný potenciál.

Jednoduchosť učenia

Všeobecne sa hovorí, že hudobníci sú nadaní aj matematicky. Rovnaké štruktúry v mozgu sú zodpovedné za hru na nástroj a tiež vykonávanie matematických výpočtov.

Hra na nástroji podporuje rozvoj mozgu

Hra na nástroji je zaujímavý a kreatívny spôsob, ako zvýšiť úroveň svojej inteligencie. Zahŕňa také schopnosti, ako je sluchové vnímanie, motorickú koordináciu či dobrú pamäť. Hra na hudobnom nástroji môže prispieť k zlepšeniu kognitívnych a nervových funkcií.

Pamätajte však, že dieťa nesmie byť nútené hrať na nástroji. Dlhé hodiny strávené na hodinách hudby sa preňho môžu stať nočnou morou, ak súvisia iba s ambíciou jeho rodičov aby sa dieťa stalo hudobníkom. Nechajte svoje dieťa vyvíjať sa v oblastiach, ktoré preferuje alebo na ktoré má väčšiu predispozíciu. Nechajte ho, nech sa sám rozhodne a podporte ho v rozvoji jeho talentu.