Vzťahy sa začnú zhoršovať ešte predtým, ako sa niektorý z partnerov rozhodne pre “úlet”.

Nevera je jednou z najčastejších príčin rozchodu. Doteraz však nebolo úplne jasné, či nevera sama osebe vedie k zničeniu vzťahu, alebo je len dôsledkom nahromadených problémov medzi partnermi. Sociálni psychológovia z Tilburskej univerzity (Holandsko), ktorých článok bol uverejnený v časopise Psychological Science, zistili, že obdobie, v ktorom sa partneri postupne začínajú cítiť čoraz nešťastnejší a cudzí jeden druhému, sa začína dlho pred neverou.
Vedci analyzovali údaje zozbierané počas 12 rokov o viac ako 12 000 ľuďoch v Nemecku. Informácie sa týkali ich osobného života, rodiny a vzťahov. Autori rozlišovali dve skupiny účastníkov: do prvej skupiny patrili tí, ktorí sa priznali k nevere (približne tisíc ľudí), a do druhej, kontrolnej skupiny, patrili tí, ktorí tvrdili, že sú verní a nikdy nezažili neveru vo vzťahu.
Analýza údajov ukázala, že k podvádzaniu najčastejšie dochádza na pozadí postupného zhoršovania vzťahu medzi partnermi. Tak tí, ktorí následne podviedli, ako aj tí, ktorí boli podvedení, sú nespokojní so svojím životom, frustrovaní zo svojho partnera a zo svojho vzťahu. Časté hádky, nedorozumenia, chlad, podráždenosť – to všetko sa postupne stáva zvyčajným pozadím života.
Ak je jeden z partnerov neverný, rodinná situácia sa zvyčajne zhorší a rozvod je na dennom poriadku.