Zdroj

Arogancia sa často považuje za prejav vysoko vyvinutého sebavedomia. V skutočnosti sú však oba tieto postoje úplne rozdielne a schopnosť rozlišovať ich môže náš život výrazne uľahčiť.

Čo je to arogancia?

Arogancia je odvážne sebavedomie v kombinácii s nerešpektovaním ostatných. Arogantný človek sa v každej situácii bude správať k svojmu okoliu nadradene, pohŕda názormi ostatných, zdiskredituje úspechy priateľov alebo kolegov. To všetko samozrejme s presvedčením, že on sám už dosiahol vrchol dokonalosti vo všetkých oblastiach života.

Je ťažké poprieť, že v niektorých prostrediach je arogantné správanie viditeľné častejšie. To sa môže týkať najmä určitých exponovaných pozícií spoločností. To samozrejme neznamená, že „bežní“ ľudia nikdy neprídu do styku s postojmi, ako sú smelosť alebo drzosť, v každodennom živote. Schopnosť správne interpretovať podobné správanie nám určite ušetrí veľa nervov.

Čo ukazuje arogancia?

Arogancia sa často spája so sebadôverou. Psychológovia však zdôrazňujú, že medzi aroganciou a sebavedomím by nikdy nemal byť rovnocenný znak pretože tieto dva postoje sú v skutočnosti opačné.

Aký je teda rozdiel? Sebavedomie je pozitívna vlastnosť; preukázanie toho, že človek dokáže realisticky pozerať na svoje vlastné schopnosti, má tiež hlboké povedomie o výhodách a nevýhodách svojej postavy. Nebojí sa, že ho budú iní ľudia kritizovať, vie si pripustiť chyby a dennodenne prejavuje optimizmus voči svetu.

Arogancia je postoj nadradenosti, v skutočnosti spôsob, ako zakryť svoje vlastné komplexy a neustále zdôrazňovanie významu jeho úspechov. Je potrebné zdôrazniť, že arogant má zvyčajne mimoriadne hierarchickú predstavu o svete – pohŕda tými, ktorých považuje za menejcenných.

Ako nebyť arogantný?

Arogancia nie je vlastnosť, ktorá sa rodí zo dňa na deň. Je výsledkom komplexných skúseností a rozhodnutí z detstva. Môže nás pred ňou do istej miery ochrániť primeraná výchova, aj keď to samozrejme nie je zárukou.

Ak však vieme, čo to znamená byť arogantný, malo by byť pre nás ľahšie sa tohto typu správania zdržať. Najskôr sa pokúsme vytvoriť a pestovať pozitívny vzťah k sebe samému, ako aj k ostatným ľuďom a svetu. Vypestujme si porozumenie pre ľudské chyby, vážme si svoje vlastné úspechy ako aj ostatných. Tento postoj je najúčinnejším liekom na chorobnú aroganciu.