Krízová intervencia je špecializovaná pomoc osobám, ktoré sa nachádzajú v ťažkej situácii a nedokážu ju zvládnuť. Aké sú vlastnosti krízovej intervencie? Ako to prebieha a ako dlho to trvá?

Krízová intervencia – čím sa vyznačuje?

Krízová intervencia je charakterizovaná zameraním sa na konkrétny problém, ktorý je potrebné čo najrýchlejšie vyriešiť. Je to forma pomoci v oblasti duševného zdravia, ktorá presahuje psychológiu a psychoterapiu.

Krízová intervencia – hlavné ciele

Medzi hlavné ciele patrí v prvom rade zmiernenie symptómov vyskytujúcich sa u zraneného pacienta, ktoré boli spôsobené neprirodzenými podmienkami.

Navyše, po stretnutiach krízovej intervencie je pacient schopný normálne fungovať v prostredí. S problémami sa dokáže vyrovnať sám, tak ako to bolo pred krízou. Vďaka intervencii je možné zabrániť chronickému psychosociálnemu zlyhaniu.

Krízová intervencia – komu je určená?

Krízová intervencia je určená deťom a mladistvým, ako aj dospelým, ktorí sa ocitli v ťažkej situácii. Medzi takéto traumatické udalosti patrí :

 • zažívať fyzické alebo duševné násilie,
 • konflikty v rodine, ktoré zahŕňajú rozvod aj rozchod jednotlivých členov,
 • smrť milovanej osoby,
 • ťažké ochorenie,
 • choroba milovanej osoby,
 • neočakávané náhodné udalosti (napr. nehoda),
 • myšlienky na samovraždu,
 • znásilnenie a sexuálne zneužívanie,
 • náhla strata zamestnania,
 • neschopnosť emočne riešiť krízové ​​situácie.

Krízový intervent – kto nám pomáha?

Krízový intervent je osoba, ktorá poskytuje pomoc zranenému pacientovi. Nemusí byť skúseným psychiatrom, psychológom ani lekárom. Môže to byť hasič, policajt, ​​záchranár alebo osoba, ktorá nie je nijako spojená s odbornou lekárskou pomocou.

Hlavnými charakteristickými znakmi krízového interventa je zodpovednosť, konkrétnosť a skutočná pomoc zranenej osobe. Veľký význam má aj osobnosť intervenujúceho, pretože má vzbudiť dôveru pacienta v krízovej situácii.

Úlohy krízového interventa

Úlohy krízového interventa zahŕňajú:

 • sprevádzanie pacienta v ťažkej situácii, kým sa stabilizuje,
 • implementácia alternatívnych riešení, ktoré zabránia hospitalizácii pacienta,
 • iniciovanie systémových, legislatívnych a psychologických zmien v živote obete,
 • nájdenie najlepších spôsobov riešenia problémov prispôsobených konkrétnej osobe,
 • predchádzanie inštitucionalizácii pacienta.

Krízová intervencia je rozdelená do šiestich rovnako dôležitých fáz:

 • identifikácia problému – definovanie problému, ktorý spôsobil krízu,
 • zaistenie bezpečnosti zranenej osoby,
 • vzbudzovanie dôvery, a tým zaistenie podpory zranenej osoby,
 • predloženie zranenej osobe rôzne možnosti, ako sa dostať z danej krízovej situácie,
 • pomoc pri vypracovaní racionálneho plánu, ktorý pomôže obeti vyrovnať sa s problémom.

Krízová intervencia – ako dlho trvá?

Krízová intervencia zahŕňa sériu individuálnych stretnutí medzi zranenou osobou a intervenujúcim. Terapia sa zvyčajne vykonáva v 10 až 20 sedeniach. Jednotlivé stretnutia trvajú asi 50 minút, ako v prípade štandardného terapeutického sedenia. Dôvody intervencie sa určujú počas prvých dvoch alebo troch stretnutí.

Pri ďalších návštevách sa prediskutuje plán a pokus o jeho implementáciu, aby sa pacient mohol vrátiť k svojim každodenným aktivitám.

O tom, kedy sa oplatí psychiatrická konzultácia sme písali tu.

Zdroj