Zdroj

Každý deň je skvelý a všetko ide podľa vašich predstáv. Vaše pracovné záležitosti sú v poriadku. Máte dobré vzťahy s rodinou a priateľmi. Zrazu sa niečo začne diať a máte problémy. Zistili ste, že máte zdravotné problémy, projekt v práci sa ukázal ako totálny prepadák alebo vám v ceste stála iná prekážka. Ako správne pristupovať k problémom? V tomto článku si ukážeme, ako najlepšie čeliť ťažkostiam.

Neviete, čo robiť, keď sa vaša pohoda, kvôli problémom úplne zmení?  V každej životnej etape existujú prekážky a je chybou ignorovať ich vplyv na naše duševné zdravie. Najlepšie je zmeniť ich vnímanie, napríklad tak, že ich budete považovať za životné výzvy.

Riešenie problému: považujte problém za výzvu

Z definície „problému“ vyplýva, že ide buď o úlohu, ktorá sa má vykonať alebo o problém, ktorý sa má vyriešiť. Presne tak k tomu treba pristupovať. Protivenstvá, s ktorými sa stretávame na našej životnej ceste, by sa nemali považovať za tragédiu, ale za úlohu, ktorú treba vykonať.

Ak sa sústredíte na starosti, stratíte čas a bude to mať na vás negatívny vplyv. K problémom sa oplatí pristupovať ako k športovej súťaži, v ktorej chcete zvíťaziť!

Riešenie problémov: kniha

Existujú ľudia, ktorí ťažko znášajú nepriaznivé situácie a problémy. Takýmto ľudom veľmi nepomôžu dobré rady alebo motivačné texty. Potrebujú pomoc tretích strán. Dobrým riešením môže byť konzultácia s odborníkom alebo zistenie podstaty fenoménu, napríklad prostredníctvom literatúry zaoberajúcej sa touto témou.

Riešenie problémov v práci – rešpekt a ochota spolupracovať sú kľúčové

Sú chvíle, keď musíme na jednom projekte pracovať s inými ľuďmi. Vtedy nastávajú problémy ľudskej povahy. Každý z nás je iný. Ako dospieť k dohode a vylúčiť konfliktné situácie? Je dôležité mať jasný názor. Nehanbite sa ho vyjadriť. Zároveň pozorne počúvajte svojich kolegov čo si o vašom názore myslia. Spoločným prejavom úcty bude jednoduchšie dosiahnuť dohodu a vypracovať kompromis. Budete z toho mať úžitok, pretože najskôr preukážete, že máte názor a že ste angažovaná osoba. Potom prejavíte vyspelosť a profesionalitu tým, že pokorne budete počúvať názory druhej osoby a pokúsite sa brať ich pripomienky vážne. Pri práci v dobrej atmosfére založenej na rešpekte a vzájomnej pomoci je každý konflikt riešiteľný a produktívne sa dajú využiť aj tie najväčšie charakterové rozdiely.

Riešenie problémov s inými ľuďmi a empatia

Medziľudské vzťahy sú jednou z najdôležitejších vecí v živote. Prvé sa tvoria pri narodení, keď dieťa objíma svoju matku a cíti jej prítomnosť. Ďalšie vznikajú pri spoznávaní nových ľudí z vášho okolia.

Vďaka čomu vznikajú časté problémy pri jednaní s ostatnými, aj keď to je najbližšia rodina? Je to spôsobené rozdielmi v charaktere, ako aj nedostatkom empatie. Podľa definície ide o „schopnosť vycítiť duševné stavy iných ľudí, schopnosť prijať ich spôsob myslenia, nazerať na okolitú realitu z ich perspektívy“. Toto je kľúč k riešeniu problémov. Zakaždým by sme sa mali snažiť pochopiť, čo ostatní ľudia vo svojom správaní riadia. Stojí tiež za to predstaviť si seba na „mieste niekoho iného“ a prejaviť túžbu poznať motiváciu druhého človeka a jeho skúsenosti, ktoré ho mohli formovať.