Zdroj

Psychiatrická konzultácia je rozhovor s lekárom, ktorého hlavným cieľom je zlepšiť psychický stav pacienta. Len málo ľudí sa bohužiaľ rozhodne vyhľadať takúto pomoc, pretože sa boja, že im nebude lekár rozumieť. Prečo je okolo psychiatrie toľko falošných mýtov? Ako skutočne vyzerá psychiatrická konzultácia? Zistili sme, kedy sa oplatí vyhľadať takého lekára a ako sa treba na konzultáciu pripraviť.

Psychiatrická konzultácia – kto by ju mal využiť?

Psychiatrické konzultácie sú určené predovšetkým ľuďom, ktorí majú duševné problémy, ale bojujú aj so somatickými ochoreniami, ktoré sťažujú fungovanie a vykonávanie každodenných činností. Na psychiatra sa obracajú aj tí pacienti, ktorí chcú poznať diagnózu svojho zdravotného stavu, ako aj implementovať odporúčania lekára a zároveň zmeniť životný štýl.

Psychiatrická konzultácia – otázky, ktoré by ste si mali položiť pred návštevou

S otázkou, kto by mal ísť na psychiatrickú konzultáciu, súvisí aj rad otázok, ktoré by ste si mali položiť pred prvou návštevou lekára. Sú to napríklad tieto:

 • Ste v kríze?
 • Máte poruchu nálady?
 • Ste v depresii?
 • Trpíte bipolárnou poruchou?
 • Cítite sa nervózne?
 • Bojíte sa odchodu z domova? Trpíte sociálnou úzkostnou poruchou?
 • Trápia vás bolesti hlavy a žalúdka, ktoré sa zhoršujú pod vysokým stresom?

Len jedna kladná odpoveď oprávňuje pacienta ísť na psychiatrickú konzultáciu.

Psychiatrická konzultácia – mali by ste z nej mať strach?

Okolo psychiatrickej konzultácie je veľa nepravdivých informácií, a preto sa niektorí ľudia boja ísť k lekárovi. Stačí však prekonať vlastný strach a zistiť, že rozprávanie o svojom duševnom zdraví nie je nič, za čo by ste sa mali hanbiť. Psychiater je lekár, ktorého úlohou je stanoviť diagnózu a navrhnúť najlepšiu formu liečby, ktorá by pomohla vysporiadať sa s konkrétnymi poruchami.

Strach z prvej psychiatrickej konzultácie – ako sa s ňou vysporiadať?

Aby ste sa cítili plne pripravení na návštevu, stojí za to si pripraviť zdravotnú dokumentáciu a zoznam liekov, ktoré pacient užíva, vrátane liekov predpísaných rodinným lekárom.

Psychiatrická konzultácia – ďalšie kroky návštevy

Počas návštevy psychiatra lekár skontroluje, či pacient nevykazuje poruchy, ako sú:

 • poruchy orientácie – psychiater kontroluje, či pacient nemá poruchy autopsychickej a alopsychickej orientácie,
 • poruchy nálady – lekár môže požiadať pacienta, aby označil svoju náladu na konkrétnej stupnici, napr. Od 0 do 10, kde 0 by bolo v depresii a 10 v eufórii,
 • percepčné poruchy – pacient sa môže spýtať, či vníma alebo počuje niečo, čo presahuje pôsobenie určitého zmyslu. Ide predovšetkým o výskyt halucinácií súvisiacich so schizofréniou,
 • poruchy myslenia – hlavne o tempe reči a poruchách v rozprávaní, ktoré môžu mať za následok bludy a posadnutosť. S otázkou posadnutosti sú spojené aj všetky druhy vtieravých myšlienok, ako aj nátlaky.

Psychiatrická konzultácia – čo ešte môže lekár požiadať?

Psychiater sa môže pacienta opýtať na jeho anamnézu, ako aj na udalosti, ktoré sa v momente rozhovoru môžu zdať nepodstatné, pretože zdanlivo nesúvisia s pacientovou chorobou. Psychiater, ktorý ho chce spoznať čo najlepšie, sa môže opýtať aj na používané psychoaktívne látky a stimulanty ( konzumácia alkoholu, fajčenie ), ako aj na konflikty so zákonom.

Psychiatrická konzultácia – frekvencia stretnutí

Frekvencia následných psychiatrických konzultácií bude závisieť od symptómov, ktoré má pacient a od toho, koľko návštev počas týždňa potrebuje. Môžu to byť dokonca 3-4 stretnutia so psychiatrom.

Už počas prvej konzultácie je vo väčšine prípadov psychiater schopný navrhnúť pacientovi konkrétny liečebný plán a v prípade potreby zvoliť vhodnú farmakoterapiu.