Nebojte sa, to, že máte narcistické osobnostné črty, ešte vôbec neznamená, že ste zlý človek.

O narcizme sa v posledných rokoch veľa hovorí, a preto mnohí ľudia nachádzajú podobné vlastnosti vo svojej povahe a sú frustrovaní.

Stavte sa – narcisti sú zvyčajne vykresľovaní ako sebeckí, narcistickí, bezcitní, presvedčení o vlastnej nespochybniteľnej nadradenosti a vyžadujúci od svojho okolia zodpovedajúci postoj. Faktom však je, že tento opis sa vzťahuje skôr na duševnú poruchu – narcistickú poruchu osobnosti – než na narcistické osobnostné črty.

Ako teda môžeme zo spleti negatívnych hodnotení a významov, ktoré obklopujú narcizmus, vyťažiť užitočné informácie o vlastnej osobnosti?

Nie je to ľahká úloha, ale nasledujúcich päť faktov vám pomôže nenechať sa frustrovať a prijať samých seba takých, akí ste:

1. KAŽDÝ MÁ V TEJ ČI ONEJ MIERE NARCISTICKÉ ČRTY

V pôvodnom význame je narcizmus sebaláska. A milovať, rešpektovať, oceňovať, chváliť seba samého je nielen normálne a správne, ale dokonca absolútne nevyhnutné pre duševné zdravie. Hlavné je, aby táto láska nenadobudla patologické črty, neprekročila hranicu, po ktorej začína duševná porucha.

2. NARCIS A “ZLÝ ČLOVEK” NIE SÚ SYNONYMÁ

Hoci sa v popkultúre narcistom pripisujú pravdepodobne všetky negatívne vlastnosti, ktoré si možno len predstaviť, v skutočnosti nie je všetko také jednoduché a jednoznačné, pretože ľudská osobnosť je usporiadaná oveľa zložitejšie a iracionálnejšie, ako sa môže zdať. Prehnané sebavedomie a sebadôvera nevylučujú prejavy láskavosti, empatie a altruizmu.

3. UŽ TO, ŽE SI UVEDOMUJETE SVOJE NEDOKONALOSTI, JE ZNAKOM SILY VÁŠHO CHARAKTERU

Byť k sebe úprimný si vyžaduje veľkú odvahu. Sebapoznanie je východiskovým bodom osobného rastu.

4. BYŤ NARCISTOM NIE JE ĽAHKÉ, BA ANI BOLESTIVÉ

Narcistické črty sťažujú vzťah k sebe samému a k druhým. Máte príliš vysoké nároky, ste prísny na seba aj na chyby a nedokonalosti druhých, nikdy nie ste pre seba “dosť dobrý” a od druhých očakávate príliš veľa, čo sťažuje budovanie zdravých vzťahov s nimi. To nie je ľahké znášať. Preto si zaslúžite aj súcit.

5. PSYCHOTERAPIA VÁM MÔŽE POMÔCŤ

Ak budete mať šťastie a nájdete si terapeuta, ktorý vás podporí a usmerní, je veľká šanca, že sa naučíte vyrovnať so svojím nadmerným narcistickým správaním a stanete sa harmonickejším a šťastnejším človekom.