Zdroj

Zdravie je hodnota, ktorú nemožno nijako preceňovať. Dbáte na to, aby ste boli v dobrej kondícii – možno sa zdravo stravujete alebo cvičíte, dávate si pozor na to, čo robíte, aby ste sa nezranili, snažíte sa schudnúť alebo si udržať zdravú váhu, pijete veľa vody, chodíte na prechádzky, pravidelne sa kontrolujte – na tom všetkom veľmi záleží.

V boji o zdravie sa však nemôžete sústrediť len na fyzické zdravie. Existuje aj duševné zdravie o ktoré sa treba správne starať. Už len pomyslenie na duševnú chorobu alebo poruchy je často desivé. Čo je duševné zdravie? Ako môžem riešiť problémy duševného zdravia? Pokračujte v čítaní!

ČO JE DUŠEVNÉ ZDRAVIE?

V kontexte duševného zdravia sa uvažuje aj stav, v ktorom sa človek cíti dobre v psychickej, sociálnej a emocionálnej oblasti. Je to stav prežívania veľmi príjemných emócií a zdravého, pozitívneho životného postoja.

Je však potrebné pripomenúť, že aj ľudia, ktorí sú absolútne zdraví, pociťujú spektrum nepríjemných emócií – hnev, smútok či strach. To neznamená, že s nimi nie je niečo v poriadku. Tieto emócie sú pre človeka prirodzené a každá z týchto emócií plní špecifickú, veľmi dôležitú funkciu v živote každého človeka.

Duševné zdravie je tiež schopnosť modulovať, vyjadrovať a pomenovať svoje vlastné emócie. Je to empatia voči ostatným, ako aj flexibilita potrebná na prispôsobenie sa novým životným podmienkam a schopnosť vyrovnať sa s rôznymi problémami v živote.

DUŠEVNÉ PORUCHY – ČO VÁS MÔŽE POSTIHNÚŤ? NAJČASTEJŠIE PORUCHY, CHOROBY A PSYCHICKÉ PROBLÉMY

Duševné poruchy sú veľmi široká kategória, preto treba ku každej poruche pristupovať veľmi individuálne. Len tento prístup umožňuje správnu diagnostiku duševných porúch a neskôr aj vhodnú liečbu, ktorá pomôže znovu získať zdravie a rovnováhu v živote. S akými duševnými poruchami sa môžete najčastejšie stretnúť?

Depresia

Keď väčšina ľudí pomyslí na depresiu, predstaví si duševnú chorobu, z ktorej je človek na dlhý čas smutný a hlboko zúfalý. Depresia je v skutočnosti komplexná duševná porucha, ktorá môže spôsobiť rôzne negatívne emócie a správanie. Na rozdiel od všeobecného presvedčenia, depresia nie je len o tom, že sa z času na čas cítite na dne.

Ide o vážny stav, ktorý si vyžaduje liečbu. Neliečená depresia môže viesť k ďalším problémom, ako je zneužívanie návykových látok, problémy vo vzťahoch a dokonca aj samovražda. Preto by sa depresia nemala zamieňať s nevýraznosťou alebo dočasnou depresívnou náladou.

Depresia je naozaj veľmi vážna porucha. Zároveň ide o jednu z najčastejšie diagnostikovaných duševných porúch na svete.

Závislosť

Závislosť je ďalším veľmi rozšíreným problémom, ktorý môže postihnúť každého z nás. Pôsobí deštruktívne nielen na život človeka, ktorého sa to priamo dotýka, ale aj na celé jeho okolie. Deti vychovávané v domácnosti s problémom závislosti, ako je napríklad alkoholizmus, ňou môžu trpieť doživotne.

Závislosť tiež nie je problém, s ktorým si dokážete poradiť sami. V takýchto situáciách je veľmi dôležité podporovať svojich blízkych. Motivácia však musí vychádzať zvnútra. Závislý človek sa musí chcieť zmeniť – musí chcieť skoncovať so závislosťou, inak nebude účinná žiadna terapia.

Terapia je veľmi dôležitá. V liečbe závislostí dosahuje najlepšie výsledky psychoterapia v kognitívno-behaviorálnom prístupe. Umožňuje vám pochopiť podstatu problému, prepracovať sa cez neho a vytvoriť nové, lepšie vzorce, ktoré nahradia tie deštruktívne. Ak je však človek raz závislý, bude sa s tým musieť vyrovnávať do konca života. Veľkú úlohu pri liečbe závislostí zohráva aj skupinová psychoterapia – veľmi dôležitá je podpora ľudí, ktorí majú podobné skúsenosti a bojujú s rovnakým problémom.

Poruchy úzkosti

Úzkostné poruchy sú veľmi široké spektrum rôznych porúch. Príznaky ťažkej úzkosti zahŕňajú:

  • Bolesť brucha
  • Bolesť hlavy
  • Dýchavičnosť
  • Pocit tepla
  • Problémy s koncentráciou
  • Búšenie srdca
  • Nočné mory
  • Nespavosť

Toto sú len niektoré z naozaj mnohých príznakov. Ak máte pocit, že sa neustále obávate, váš mozog produkuje čoraz viac čiernych scenárov a máte neustály pocit ťažkej úzkosti – to všetko môže naznačovať úzkostnú poruchu.

ČO ROBIŤ, AK MÁTE PROBLÉMY S DUŠEVNÝM ZDRAVÍM?

Duševné zdravie môže zlyhať kedykoľvek, bez ohľadu na vek alebo životnú situáciu. Problémy duševného zdravia môžu byť desivé, ale nepredstierajte, že problém neexistuje. Našťastie v dnešnej dobe čoraz viac ľudí otvorene hovorí o svojich psychických problémoch.

Ak máte pocit, že vaše duševné zdravie nefunguje tak, ako by malo – máte pocit, že niečo vo vašom živote nie je v poriadku, že niečo nefunguje tak, ako by malo – nerozumiete emóciám, ktoré vás ovládajú, bojujete s niečím, čo nerozumiete alebo s niečím, čo vás jednoducho premáha, neváhajte vyhľadať pomoc.

Takúto pomoc nájdete v ambulancii psychológa. Je to špecialista na ľudskú myseľ, ktorý má vhodné znalosti a diagnostické nástroje, ktoré vám pomôžu usmerniť a objasniť určité problémy, ktoré ovplyvňujú váš život. Rozhovor s psychológom vám môže naozaj veľmi pomôcť – umožňuje vám pozrieť sa na svoj život a svoje problémy z úplne inej, širšej perspektívy, ktorá vám pomôže nájsť riešenie.

Stáva sa však, že psychológ si všimne zložitosť problému, ktorá je nad jeho možnosti. V tomto bode môže navrhnúť návštevu psychiatra alebo začať psychoterapiu.

Psychiater sa môže zaoberať vaším duševným zdravím z medicínskeho hľadiska. Práve on vám môže predpísať lieky alebo odporučiť liečbu v nemocnici.

Psychoterapeut je zase špecialistom na ľudskú myseľ. Umožňuje vám objaviť, čo je skryté, dostať sa k hlboko skrytým problémom a vyriešiť ich. Vďaka tomu môžete výrazne zlepšiť kvalitu svojho života a pochopiť mnohé znepokojujúce problémy. Psychoterapia vám umožní rozvinúť svoj vlastný potenciál a byť lepšou verziou samého seba.