Nie vždy majú obaja partneri chuť naraz. Je pochopiteľné, že sa to stáva. Váha pracovných starostí, stres, alebo iné okolnosti občas vedú k tomu, že partner, alebo partnerka skrátka povie “nie”. Odmietnutie s*xu nie je príjemné nikomu. Naozaj to však muži zvládajú lepšie?

Ak ste si intuitívne odpovedali “áno”, dôvodom môžu byť dva predpoklady. Prvým z nich je, že muži majú tendenciu iniciovať s*x skôr z povrchných pohnútok a nie z hlbších emocionálnyh potrieb. Z toho potom vyplýva, že ak je muž odmietnutý, tak nehrozí, že sa to výraznejšie prejaví na jeho citoch. Druhým predpokladom je, že mužská rola v sebe zahŕňa úlohu iniciátora s*xuálneho styku, kým ženská rola je pasívnejšia a prevažne na túto ponuku iba odpovedá. Pri takto rozostavených rolách sa odmietnutie zo strany ženy javí ako predpokladateľné. Vlastne by to malo byť niečo, s čím muž viac-menej ráta, keďže tomu čelí častejšie. Tieto predpoklady sa však nemusia zakladať na realite.

Byť častejšie odmietnutý nemusí automaticky znamenať aj lepšiu schopnosť odmietnutie zvládať. Ako sa ukazuje vo výskume Sarah Murray, častejšie odmietnutie može viesť k celému radu problémov.

S*xuálny styk v sebe zahŕňa viaceré roviny prežívania. S*x prehlbuje partnerskú intimitu, má vplyv na vlastné sebavedomie, je uvoľnovačom napätia (fyziologického i psychického) a pre niektoré partnerstvá má dokonca duchovný rozmer. Odmietnutie sa može súčasne prejavovať na ktorejkoľvek z týchto rovín, a teda keď jeden partner povie “nie”, ten druhý može počuť “nechcem ťa”. Za toto sú zodpovedné naše psychologické uši, ktoré fungujú odlišne od tých ktoré máme na hlave. Opakované odmietnutie si jeden z partnerov može vysvetliť ako nedostatok náklonnosti, či vyhasnutie citov. Problém preto nastáva najmä vtedy, keď je odmietnutie častejšie.

V spomínanom výskume boli zachytené výpovede mužov na túto tému. Práve kvôli tomu, aké vie byť odmietnutie nepríjemné sa mu snažia vyhnúť. Nie vždy je jednoduché čítať signály partnerky, čo spôsobuje, že s ponukou s*xuálneho styku prichádzajú čoraz zriedkavejšie. Je totiž jednoduchšie utlmiť s*xuálnu túžbu ako čeliť sklamaniu z negatívnej odpovede. To samozrejme vplýva aj na dynamiku celého vzťahu. Pokiaľ sa medzi partnermi predpokladá rola muža-iniciátora, môže sa čoraz zriedkavejšia ponuka k intimite javiť ako strata záujmu.

Je teda vhodné svoje vlastné predpoklady podrobiť skúške. Pokiaľ predpokladáte väčšiu citovú odolnosť u muža, overte si, či je to naozaj tak. Ak pociťujete v oblasti s*xuálnej intimity pnutie, otvorte s partnerom rozhovor a dajte priestor k vyjadreniu citov (praktický návod ako na to nájdete v jednom z našich článkov). Overte aj druhý spomínaný predpoklad – kto má vo vašom vzťahu rolu iniciátora? Pokiaľ bol v poslednej dobe odmietaný, čo takto roly vymeniť? S*x dokáže byť motorom pre oboch partnerov zvlášť, ako aj pre vzájomný vzťah. Dokáže prejaviť hlboké city, ktoré sa slovami ťažko vysvetľujú. Možno aj preto ho v Slovenčine výstižne voláme “milovanie”.


Viac sa o tejto téme dočítate v článku magazínu Psychology today

https://www.psychologytoday.com/blog/myths-desire/201611/how-does-s*xual-rejection-affect-men