Zdroj

Čoraz častejšie počuť názor, že v súčasnosti je úcta ozvenou minulosti. Správanie z virtuálneho priestoru sa rozšírilo do správania v realite. Náchylné sú na to najmä deti. Rešpekt však nie je bezvýznamný. Stojí za to vzbudiť v dieťati rešpekt a naučiť ho to. Ale akým spôsobom? Pokračujte v čítaní!

ČO JE REŠPEKT?

Rešpekt je zdvorilosť spojená so záujmom o druhú osobu a jej blaho. Každý má svoju dôstojnosť a právo rozhodovať o sebe. Dokonca aj veľmi malé deti majú zmysel pre dôstojnosť. Trpia vtedy, keď majú pocit, že sú narušené ich hranice – fyzické, psychické, emocionálne či sexuálne násilie má na dieťati obrovskú stigmu, s ktorej následkami sa bude musieť potýkať celý život.

Človek, ktorý rešpektuje ostatných a je rešpektovaný, je jednoducho šťastnejší. Je obklopený ľuďmi, ktorí mu prajú a on praje ostatným. Preto sa môže spoľahnúť na podporu v ťažkých chvíľach života. Pre človeka je to predsa naozaj veľmi dôležité.

Malé dieťa vie, že je samostatnou bytosťou a zaslúži si rešpekt. Ak dôjde k narušeniu jeho dôstojnosti, vie komunikovať a brániť sa po svojom. Dieťa sa však nenarodí s vedomím, že aj ostatní majú svoj vlastný zmysel pre dôstojnosť. Dieťa sa učí svet pozorovaním a napodobňovaním svojho okolia. Ak dieťa v najbližšom okolí, v rodine vidí, že ľudia majú k sebe zlý vzťah, bude to napodobňovať.

Dieťa pozoruje svoje okolie, súrodencov, rodičov, starých rodičov, neskôr aj rovesníkov a iných ľudí okolo seba. Na tomto základe sa učí sám reagovať. Nie vždy má dieťa dobré vzory v každej fáze svojho života. Preto sa nie každé dieťa dokáže naučiť rešpektu prirodzene.

Úcta je však hodnota, ktorú si treba vážiť. Ak si dieťa v detstve nevybuduje úctu k druhým, nenaučí sa to automaticky ani v dospelosti. Potom sa situácia môže ešte viac sťažiť – zmeniť návyky, ktoré ste si vytvorili v detstve a dospievaní, je predsa len veľmi ťažké. Je ťažké zmeniť vzorce správania, ktoré ste považovali za správne, ktoré ste aplikovali a pozorovali vo svojom prostredí po väčšinu svojho života. Samozrejme je to možné. Prevencia je však oveľa lepšia ako liečba – preto stojí za to učiť dieťa rešpektu už od raného štádia života.

AKO SA PREJAVUJE NEÚCTA?

Neúcta je niečo, s čím sa môžete stretnúť denne. Vidieť to najmä na internete a práve sem sa presunula veľká časť života ľudí. Kto sa aspoň raz nestretol s urážlivými vyjadreniami, argumentmi a jednoducho s nenávisťou? Hejt je príklad absolútnej neúcty.

Hejt je niečo, čo sa netýka len virtuálneho priestoru. S nenávisťou sa môžete stretnúť aj v práci, v škole alebo na akomkoľvek inom mieste. Bez ohľadu na to, kto ste a čo robíte. Neúcta je neprijímanie rozhodnutí, nápadov alebo iného spôsobu myslenia niekoho iného. Aký je príklad neúcty?

 • Prerušenie reči niekoho iného
 • Nevhodný jazyk
 • Nedostatok hygieny
 • Outfit neadekvátny príležitosti
 • Nedodržanie daného slova
 • Meškanie
 • Ignorovanie partnera
 • Čítanie korešpondencie niekoho iného
 • Ignorovanie potrieb niekoho iného
 • Urážky
 • Dávať urážlivé prezývky
 • Robiť urážlivé gestá voči iným ľuďom

Toto všetko je len na začiatku zoznamu. Neúctu môžete prejaviť rôznymi spôsobmi.

Kľúčom je prejavovať úctu k ľuďom nielen počas veľkých, špeciálnych udalostí a príležitostí. Dieťa treba naučiť vždy prejavovať rešpekt prirodzeným a nenúteným spôsobom. Nie je to ľahká úloha, ale našťastie všetko sa dá naučiť a detská myseľ je veľmi vnímavá.

DÔSLEDKY NEÚCTY

Neúcta môže mať veľmi strašné následky. Ak sa dieťa samo necíti byť rešpektované rodičmi, súrodencami a okolím, môže trpieť nedostatkom lásky a nenaplnenou potrebou bezpečia. V stávke je jeho sebavedomie. Ak dieťa nerešpektuje najbližšie okolie, prečo by ho mal rešpektovať niekto aj mimo okruhu najbližšej rodiny?

Dieťa, ktoré nie je rešpektované, jeho rozhodnutia sú spochybňované a zahanbené rodičmi, sa môže stať aj oveľa hanblivejším a uzavretejším. Môže prestať zdieľať svoje nápady, prestať sa deliť a stratiť dôveru vo svojich rodičov. Takíto ľudia sa aj v budúcnosti uzatvárajú do svojej ulity, z ktorej je veľmi ťažké vyjsť a otvoriť sa iným ľuďom.

Dieťa, ktoré si ostatní nevážia, tiež cíti túžbu odplatiť sa rovnakým spôsobom. Ak nie je rešpektované, prečo by malo rešpektovať niekoho iného? Takéto dieťa sa stáva sebestredným a neberie ohľad na potreby iných ľudí. Verí, že každý by sa mal starať len o seba a že na iných ľuďoch nezáleží. V dôsledku toho to môže viesť k porušovaniu sociálnych noriem v kontakte s inými ľuďmi a k ​​ďalším výchovným poruchám u dieťaťa, ktoré sa vekom môžu len zhoršovať.

AKO ZÍSKAŤ REŠPEKT U DIEŤAŤA?

Dieťa sa najlepšie učí napodobňovaním. Preto, aby si vás dieťa vážilo, musíte ho rešpektovať a tiež ľudí okolo vás. Svojím správaním dáte najlepší príklad a upevníte v dieťati pozitívne vzorce myslenia a správania.

Ak chcete, aby sa vaše dieťa správalo k druhým s úctou, vždy mu povedzte „dobré ráno“, buďte milý, nápomocný, ale aj asertívny, dokážte vyjadriť svoj názor zdravým spôsobom, bez urážania a narúšania hraníc iných ľudí.

Stojí za to učiť dieťa pozitívnym vzorom, dávať mu dobrý príklad a veľa sa s ním rozprávať. Taktiež je potrebné mu vysvetliť, že každý si zaslúži rešpekt, každý má svoju vlastnú dôstojnosť a jej porušovanie je niečo veľmi zlé.

Niekedy si to vyžaduje aj prácu na sebe a riešenie vlastných problémov s inými ľuďmi. Ak máte pocit, že pri riešení vlastných problémov nebudete môcť ísť najlepším príkladom, nebojte sa vyhľadať pomoc. V tomto prípade môže pomôcť aj odborná psychoterapia. Nebojte sa vyhľadať podporu od profesionálov. Ide predsa o vás, vaše dieťa a celú rodinu.