Čoraz častejšie počuť názor, že v súčasnosti je úcta ozvenou minulosti. Správanie z virtuálneho priestoru sa rozšírilo do správania v realite. Náchylné sú na to najmä deti. Rešpekt však nie je bezvýznamný. Stojí za to vzbudiť v dieťati rešpekt a naučiť ho to. Ale akým spôsobom? Ako si vybudovať rešpekt u detí, resp. ako získať rešpekt u dieťaťa? Pokračujte v čítaní!

ČO JE REŠPEKT VOČI INÝM?

Rešpekt je zdvorilosť spojená so záujmom o druhú osobu a jej blaho. Každý má svoju dôstojnosť a právo rozhodovať o sebe. Dokonca aj veľmi malé deti majú zmysel pre dôstojnosť. Trpia vtedy, keď majú pocit, že sú narušené ich hranice – fyzické, psychické, emocionálne či sexuálne násilie má na dieťati obrovskú stigmu, s ktorej následkami bude musieť bojovať celý život.

Človek, ktorý rešpektuje ostatných a je rešpektovaný, je jednoducho šťastnejší. Je obklopený ľuďmi, ktorí mu prajú a on praje ostatným. Preto sa môže spoľahnúť na podporu v ťažkých chvíľach života. Pre človeka je to predsa naozaj veľmi dôležité.

OD ČOHO SA ODVÍJA REŠPEKT U DIEŤAŤA?

Malé dieťa vie, že je samostatnou bytosťou a zaslúži si rešpekt. Ak dôjde k narušeniu jeho dôstojnosti, vie komunikovať a brániť sa po svojom. Dieťa sa však nenarodí s vedomím, že aj ostatní majú svoj vlastný zmysel pre dôstojnosť. Dieťa sa učí svet pozorovaním a napodobňovaním svojho okolia. Ak dieťa v najbližšom okolí, v rodine vidí, že ľudia majú k sebe zlý vzťah, bude to napodobňovať.

Dieťa pozoruje svoje okolie, súrodencov, rodičov, starých rodičov, neskôr aj rovesníkov a iných ľudí okolo seba. Na tomto základe sa učí samo reagovať. Nie vždy má dieťa dobré vzory v každej fáze svojho života. Preto sa nie každé dieťa dokáže naučiť rešpektu prirodzene.

Úcta je však hodnota, ktorú si treba vážiť. Ak si dieťa v detstve nevybuduje úctu k druhým, nenaučí sa to automaticky ani v dospelosti. Potom sa situácia môže ešte viac sťažiť – zmeniť návyky, ktoré ste si vytvorili v detstve a dospievaní, je predsa len veľmi ťažké. Je ťažké zmeniť vzorce správania, ktoré ste považovali za správne, ktoré ste aplikovali a pozorovali vo svojom prostredí po väčšinu svojho života. Samozrejme je to možné. Prevencia je však oveľa lepšia ako liečba – preto stojí za to učiť dieťa rešpektu už od raného štádia života.

AKO SA PREJAVUJE NEÚCTA?

Čo je opakom rešpektu? Je to neúcta a práve ona a jej dôsledky v dnešnom svete by mali motivovať rodičov, aby formovali rešpekt u dieťaťa. Neúcta je niečo, s čím sa môžete stretnúť denne. Vidieť to najmä na internete a práve sem sa presunula veľká časť života ľudí. Kto sa aspoň raz nestretol s urážlivými vyjadreniami, argumentmi a jednoducho s nenávisťou? Hejt je príklad absolútnej neúcty.

Hejt je niečo, čo sa netýka len virtuálneho priestoru. S nenávisťou sa môžete stretnúť aj v práci, v škole alebo na akomkoľvek inom mieste. Bez ohľadu na to, kto ste a čo robíte. Neúcta je neprijímanie rozhodnutí, nápadov alebo iného spôsobu myslenia niekoho iného. 

Aký je príklad neúcty?

 • Prerušenie reči niekoho iného
 • Nevhodný jazyk
 • Nedostatok hygieny
 • Outfit neadekvátny príležitosti
 • Nedodržanie daného slova
 • Meškanie
 • Ignorovanie partnera
 • Čítanie korešpondencie niekoho iného
 • Ignorovanie potrieb niekoho iného
 • Urážky
 • Dávať urážlivé prezývky
 • Robiť urážlivé gestá voči iným ľuďom

Toto všetko je len na začiatku zoznamu. Neúctu môžete prejaviť rôznymi spôsobmi.

Kľúčom je prejavovať úctu k ľuďom nielen počas veľkých, špeciálnych udalostí a príležitostí. Dieťa treba naučiť vždy prejavovať rešpekt prirodzeným a nenúteným spôsobom. Nie je to ľahká úloha, ale našťastie všetko sa dá naučiť a detská myseľ je veľmi vnímavá.

DÔSLEDKY NEÚCTY

Neúcta môže mať veľmi strašné následky. Ak sa dieťa samo necíti byť rešpektované rodičmi, súrodencami a okolím, môže trpieť nedostatkom lásky a nenaplnenou potrebou bezpečia. V stávke je jeho sebavedomie. Ak dieťa nerešpektuje najbližšie okolie, prečo by ho mal rešpektovať niekto aj mimo okruhu najbližšej rodiny?

Dieťa, ktoré nie je rešpektované, jeho rozhodnutia sú spochybňované a zahanbené rodičmi, sa môže stať aj oveľa hanblivejším a uzavretejším. Môže prestať zdieľať svoje nápady, prestať sa deliť a stratiť dôveru vo svojich rodičov. Takíto ľudia sa aj v budúcnosti uzatvárajú do svojej ulity, z ktorej je veľmi ťažké vyjsť a otvoriť sa iným ľuďom.

Odporúčame: TOXICKÁ HANBA

Dieťa, ktoré si ostatní nevážia, tiež cíti túžbu odplatiť sa rovnakým spôsobom. Ak nie je rešpektované, prečo by malo rešpektovať niekoho iného? Takéto dieťa sa stáva sebestredným a neberie ohľad na potreby iných ľudí. Verí, že každý by sa mal starať len o seba a že na iných ľuďoch nezáleží. V dôsledku toho to môže viesť k porušovaniu sociálnych noriem v kontakte s inými ľuďmi a k ​​ďalším výchovným poruchám u dieťaťa, ktoré sa vekom môžu len zhoršovať.

AKO ZÍSKAŤ REŠPEKT U DIEŤAŤA?

Dieťa sa najlepšie učí napodobňovaním. Preto, aby si vás dieťa vážilo, musíte ho rešpektovať a tiež ľudí okolo vás. Svojím správaním dáte najlepší príklad a upevníte v dieťati pozitívne vzorce myslenia a správania.

Ako okrem vyššie spomínaného vybudovať rešpekt u detí, resp. ako získať rešpekt u dieťaťa? Skúsme konkrétnejšie príklady. Ak chcete, aby sa vaše dieťa správalo k druhým s úctou, vždy mu povedzte „dobré ráno“, buďte milý, nápomocný, ale aj asertívny, dokážte vyjadriť svoj názor zdravým spôsobom, bez urážania a narúšania hraníc iných ľudí.

Stojí za to učiť dieťa pozitívnym vzorom, dávať mu dobrý príklad a veľa sa s ním rozprávať. Taktiež je potrebné mu vysvetliť, že každý si zaslúži rešpekt, každý má svoju vlastnú dôstojnosť a jej porušovanie je niečo veľmi zlé.

Niekedy si to vyžaduje aj prácu na sebe a riešenie vlastných problémov s inými ľuďmi. Ak máte pocit, že pri riešení vlastných problémov nebudete môcť ísť najlepším príkladom, nebojte sa vyhľadať pomoc. V tomto prípade môže pomôcť aj odborná psychoterapia. Nebojte sa vyhľadať podporu od profesionálov. Ide predsa o vás, vaše dieťa a celú rodinu.

Zdroj