Zdroj

Typickým psychopatom chýba schopnosť empatie, a preto môžu ubližovať iným ľuďom bez toho, aby ich ľutovali. Čo spôsobuje, že niektorí ľudia vážne ochorejú? Odkiaľ pochádzajú psychopati? Vedci dlho hľadali odpovede na tieto otázky. Vďaka výskumu nórskych vedcov sú už o krok bližšie k vyriešeniu záhady.

Doktorka Aina Gullhaugen a jej tím na Nórskej univerzite vedy a techniky sa pozreli na všetky štúdie o psychopatoch vo väzení za posledných 30 rokov. Výsledky boli publikované v „International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology“.

Doktorka predtým robila vlastný výskum o psychopatoch v nórskych prísne strážených väzniciach. Ukázalo sa, že všetci skúmaní psychopati majú dve spoločné črty. Súviseli s ich vzťahom s rodičmi a so spôsobom, akým boli vychovávaní.

Odborníčka tvrdí, že každý z psychopatov, s ktorými sa zaoberala, zažil bez výnimky zneužívanie zo strany ich opatrovateľov. Za ich bezohľadnosťou stoja zlé skúsenosti z detstva. Chorí sa snažili vysporiadať s bolestnou minulosťou, no urobili to nesprávnym spôsobom.

V prípade viac ako polovice skúmaných psychopatov bol spoločný ešte jeden prvok – vyrastali v toxických podmienkach. Čo to znamená? Buď sa o nich rodičia vôbec nestarali, alebo naopak – ich opatrovníci ich kontrolovali na každom kroku. Takéto skúsenosti z mladosti mohli spôsobiť, že sa cítili odmietnutí.

Podľa doktorky Gullhaugen ich rodičia prezentovali autoritársky výchovný štýl, ktorý obmedzoval vlastnú vôľu a nezávislosť dieťaťa. To je niečo, čo môže psychopata prinútiť, aby neskôr nemilosrdne pôsobil na ostatných ľudí, aby viac-menej vedome dostal to, čo potrebuje.

Jej teória naznačuje, že psychopatia nie je len vecou prírody, ale aj výchovy. Verí, že kombinácia genetiky, temperamentu, osobnosti a citlivosti je dôležitým faktorom pri rozvoji psychopatie. Zdôrazňuje však, že nie každé neuvážené správanie sa vysvetľuje zlým rodičovstvom. Sklon k psychopatickému správaniu nie je podmienený len geneticky.

Aina Gullhaugen verí, že jej výskum by sa mohol stať základom pre vývoj nových spôsobov liečby psychopatie. Okrem toho je dôležité si uvedomiť, že správanie psychopata je ovplyvnené jeho výchovou, prístupom rodičov a rodinnými vzťahmi.