Ľudia s autizmom vidia svet inak. To, prečo vzniká autizmus dodnes nie je celkom jasné a táto porucha prebúdza zvedavosť vedcov po celom svete. To vedie k podobným výskumom aké sa realizovali v americkom Caltechu.

Ralph Adolphs sa vo svojom výskume zameral na spôsob akým vnímajú ľudia s autizmom objekty na vyše 700 fotografiách. Vzorku tvorilo 20 ľudí s poruchami autistického spektra a 19 ľudí kontrolnej vzorky. Pri expozícii jednotlivých fotografií sa zaznamenávali pohyby očí. Výsledok je vskutku fascinujúci.

Jednotlivé fotografie ukazujú miesta, na ktoré sa skúmané subjekty sústredili najviac.

Ako sa ukázalo, ľudia s autistickou poruchou sa prevažne zameriavali na stred fotografie, a to aj v prípadoch, kedy boli objekty mimo neho.

Autizmus môže mať rôzne prejavy. Vo všeobecnosti je o ľuďoch s touto poruchou známe, že tváre vnímajú celkom ináč ako bežní ľudia. „V skutočnosti však nevnímajú typickým spôsobom väčšinu vecí.“ dodáva autor výskumu. Lepšie pochopenie toho, ako vnímajú autisti svet otvára dvere možnostiam liečby, no najmä diagnostiky autizmu.

Naľavo vidno mapu toho ako jednodlivé objekty vnímali ľudia s autizmom, napravo kontrolná vzorka: