Dôvera je hlavným faktorom, ktorý dáva ľuďom pocit bezpečia. Verí, že budúcnosť bude fungovať podľa našich predstáv. Pocit dôvery je základom nielen lásky, ale všetkých ľudských vzťahov. Nestojí za to strácať čas s ľuďmi, ktorí nám prinesú sklamanie a bolesť. Čo je to dôvera? Ako dôverovať po zrade alebo klamstve? Ako obnoviť dôveru vo vzťahu?

ČO JE TO DÔVERA?

Dôvera v druhého človeka je základným pilierom medziľudských vzťahov. Dávame ju do všetkých okolo nás, veríme, že s nami budú konať čestne. Táto čestnosť nezahŕňa etické správanie a nemala by sa porovnávať s morálkou. Úprimnosť nemusí byť vždy chápaná jednoznačne. Očakáva sa, že druhá osoba zvyčajne urobí s nami to, čo by sme urobili my s ňou. Nebude to vždy spojené s činmi, ktoré sú pozitívne poznačené v sociálnom porozumení.

AKO SA DÁ PO KLAMSTVE OBNOVIŤ DÔVERA?

Klamstvo alebo poskytnutie neúplných informácií partnerovi povedie k zníženiu a nakoniec k strate dôvery vo vašom vzťahu. Najčastejšie klame človek, ktorý paradoxne svojho partnera podvedome podozrieva z rovnakého správania. Časté klamstvá vedú k strate rešpektu vo vzťahu a tento okamih je krokom od ukončenia vzťahu. Ľudia, ktorí sa uchyľujú k častým klamstvám sa cítia ovládaní. Avšak, lož má krátke nohy a skôr či neskôr pravda vyjde na povrch, potom to bude mať veľmi nepríjemné následky. Partner bude spochybňovať akékoľvek sľuby. Uzná, že celý vzťah bol postavený na klamstve. Môže dokonca skonštatovať, že samotný pocit, ktorý mu dáva, nie je skutočný.

Ako po klamstve obnoviť dôveru v toho druhého? Určite by sme si mali uvedomiť, či chyba nenastala z našej strany. Druhým krokom bude si odpovedať na otázku, či vaše správanie neprinútilo vášho partnera podvádzať? Netlačili ste na neho príliš? Ak je vaša odpoveď áno, potom by ste sa o tom mali úprimne porozprávať s vašou polovičkou, ospravedlniť sa za vaše činy a začať na sebe pracovať. Bez čestnosti nemôžete vybudovať skutočný vzťah založený na dôvere a rešpekte.

AKO ZAČAŤ DÔVEROVAŤ PO ZRADE?

Zrada je viac ako ísť do postele s iným partnerom. Vedome spôsobuje bolesť druhému človeku, šliape po láske a dôvere vo vzťahu. Môžete zradiť aj kohokoľvek iného: manžela, manželku, deti, priateľov, známych. Ako môžete dôverovať potom, čo ste boli podvedení?

Článok o vytvorení dôvery sme publikovali aj tu.

Najskôr by mala zranená osoba zvážiť, či bude niekedy môcť vôbec dôverovať svojej polovičke, ktorá ju zradila.  Keď sme si istí, že sme pripravení odpustiť zradu, musíme byť pripravení nespomínať ju pri každej hádke. Nemôže to byť náš hlavný argument pre každé zakopnutie a krízu.

Podľa psychológie je dôvera základom pre vytváranie stabilných a dlhotrvajúcich medziľudských vzťahov. Vo vzťahu je to obzvlášť dôležité. Je základom pre budovanie spoločného života, plánovanie budúcnosti a založenie rodiny. Je to prvok lásky, ktorý ak sa stratí, môže spôsobiť trvalé narušenie vzťahov. Iba dôvera vám umožňuje cítiť sa bezpečne.

 

Zdroj