Poznanie rodného jazyka a komunikačné schopnosti, resp. zručnosti – to sú zaiste podstatné ingrediencie pre naše fungovanie. Skúsme sa na problematiku pozrieť najskôr tak, ako sa s ňou stretávame v školských laviciach.

Teória a prax

Ešte keď som chodil do školy, často som sa pozastavoval nad tým, prečo sa musíme učiť na slovenčine vetné rozbory. Nerozumel som, na čo by mi niečo také mohlo byť v živote užitočné. Popravde, dodnes tomu ani veľmi nerozumiem. Prišlo mi to ako zbytočné mrhanie časom.

Ako som rástol, postupne som si uvedomoval, že reč ako taká má aj svoju skrytú časť, ktorá sa úplne vzďaľovala od vetných rozborov. Komunikačné schopnosti, resp. zručnosti v komunikácii a ich výsledky odzrkadľujúce sa v medziľudských vzťahoch ma veľmi zaujali. Táto doslova magická stránka reči ma natoľko uchvátila, že sa jej venujem až dodnes. Postupom času odkrývam stále viac jej tajomstiev.

V jednom článku sa nedajú zhrnúť všetky tajomstvá komunikácie, dajú sa aspoň vymenovať výhody, ktoré so sebou prináša spoznávanie a tréning komunikácie.

Aké sú benefity poznania komunikácie a prečo sa oplatí cvičiť komunikačné schopnosti?

Skúsme si teda ozrejmiť v základných bodoch, prečo sa oplatí cvičiť komunikačné zručnosti. A čo všetko nám vlastne prináša do života poznanie komunikácie a jej techník? Možno budete prekvapení.

Tiež si prečítaj: AKO KLÁSŤ OTVORENÉ OTÁZKY (A 50 OTÁZOK, KTORÉ NAŠTARTUJÚ ZAUJÍMAVÝ ROZHOVOR)

Pohotovosť a pripravenosť v rôznych situáciách.

Poznanie rôznych typov komunikácie nám pomáha efektívnejšie a rýchlejšie reagovať. Ak napríklad poznáte manipulatívne techniky, neprekvapia vás. Práve naopak, možno si v duchu poviete: „Hm, aké zaujímavé využitie tejto techniky.“ Poznanie komunikačných techník a komunikácie ako takej vám umožňuje rýchlejšie sa zorientovať v reči druhého, adaptovať sa a lepšie zvoliť svoju ďalšiu stratégiu vedenia rozhovoru. Vďaka poznaniu komunikácie vás len tak niečo nezaskočí.

Viac slobody.

V rozhovore s inou osobou si môžete vyberať z pestrej palety reakcií, pričom poznáte dôsledky jednotlivých možností. Vďaka tomu dokážete ovplyvňovať svoj život smerom, ktorým chcete vy.  Uchopíte opraty do svojich rúk a prevezmete zodpovednosť za svoje činy.

Rýchlejšie spoznávanie druhých a odhaľovanie dôvodov ich správania.

Na základe komunikácie, či už verbálnej alebo neverbálnej, získavate od druhých väčšie množstvo informácií, vďaka ktorým ste schopní si o nich utvoriť presnejší obrázok.

Pevnejšie vzťahy.

Poznanie druhých vám umožňuje budovať pevnejšie vzťahy. Viete, komu môžete veriť a zároveň viete vyjadriť váš vzťah, vaše pocity a myšlienky bez toho, aby ste druhých ranili alebo ponížili. Viete si vedome voliť spôsob svojej komunikácie. Ak chcete počúvať, viete ako to robiť efektívne. Viete vyjadriť svoj názor bez negatívnych emócií a obviňovania, či hodnotenia.

Vyššie sebavedomie.

Schopnosť efektívne si voliť spôsob komunikácie, ako aj rýchlejšie a presnejšie reagovanie, majú pozitívny vplyv na sebavedomie. Môcť sa spoľahnúť na svoje komunikačné zručnosti v každej chvíli dodáva pocit istoty, na ktorom sa dá stavať.

Práca na sebe samom a lepšie sebapoznanie.

Cez našu vlastnú komunikáciu spoznávame seba. To, aké slová používame, odzrkadľuje naše myslenie. Zmenou slovníka dokážeme ovplyvniť naše myslenie. Získavame tak kontrolu nad svojím vlastným rozvojom.

Ovládnuť silu komunikácie vyžaduje vytrvalosť a tréning. Tá cesta však stojí za to. Okrem všetkých vyššie zmienených výhod stojí za zmienku ešte jedna veľká výhoda. Trénovať komunikáciu a vylepšovať komunikačné schopnosti je zábava. 

Svoje komunikačné schopnosti môžete rozvíjať hravým spôsobom na stránke Otvorená Hra