Neviete sa niekedy vyznať v sebe? Prežívate smútok, nadšenie a obavy v jednom a tom istom momente? Máte niekedy zmätok a neviete pochopiť svojho partnera/partnerku, blížnych, kamarátov, ľudí okolo seba a niekedy ani seba samého? Nie je to nič nezvyčajné.

Rozoznať svoje vlastné emócie nie je také jednoduché, ako sa môže na prvý pohľad zdať. Ak sa však naučíte s nimi efektívne narábať, získate jednu z kľúčových schopností lídrov. Psychológovia tento proces „štítkovania emócií“ nazývajú labeling.

Viacerí z nás môžu mať ťažkosti s rozoznaním toho, čo naozaj cítia. Z toho nakoniec vznikajú rôzne problémy v komunikácii a naše vzťahy sú viac o hádkach, ako o porozumení. Stačí možno len krok vpred, krok k „štítkovaniu emócií“. Ten nám pomôže vyznať sa v sebe a taktiež v našich vzťahoch.

Prečo by malo byť také zložité vyjadriť slovom, akú emóciu prežívame?

  1. Počas nášho života sme často vedení k tomu, aby sme silné emócie potláčali. Vedú nás k tomu taktiež rôzne nevyslovené pravidlá, ktoré v spoločnosti platia.
  2. Nenaučili sme sa, ako slovami opísať naše emócie.

Príklad: Mladý pár spolu chodí. Chalan hovorí svojmu dievčaťu stále veci, z ktorých ju ide „roztrhnúť“. Aby toho jeho večného skákania do reči nebolo málo, zakaždým, ak niekoho stretne, hovorí znovu a znovu o projekte, na ktorom jeho dievča pracovalo, a ktorý sa mu nepodaril a zlyhalo. Dievča je veľmi naštvané.

Príklad: Po dlhom dni príde muž domov, zavesí si svoj kabát. Žena sa ho pýta, čo mu je. On odpovie: „Som len vystresovaný“. Vytiahne notebook, aby dokončil prácu, ktorú nestihol.

Hnev a stres sú dve emócie, ktoré prežívame, prípadne si myslíme, že ich prežívame v našich životoch, a predovšetkým v tých pracovných. Za týmito dvoma emóciami sa však mnohokrát skrývajú oveľa hlbšie emócie. Ak však rozvinieme lepšie level našej emocionálnej vrtkosti, bude sa nám lepšie „vrtieť“ aj vo svete. Emocionálna vrtkosť či bystrosť je kritická schopnosť, ktorá nám pomáha lepšie a úspešnejšie sa vyznať v sebe samom a vo svete.

Povieme si, dievča z nášho páru môže byť šialené, ale čo ak je tiež smutné? Smutné, pretože jej projekt sa nevydaril, možno taktiež v úzkostiach pretože tento nezdar siaha aj na jeho kariéru. S chalanom, ktorého má po boku, môže jeho úzkosť ešte viac narásť. Prečo projekt padol? Čo bude robiť? Všetky tieto emócie kŕmia jeho vnútro hnevom, pričom, ak by ich identifikovalo a vedelo adresovať správnej osobe, pomohli by mu cítiť sa lepšie. A čo sa deje vo vnútri manžela, ktorý tvrdí, že je len vystresovaný? Možno je len neistý, či ho jeho práca naozaj baví. Dni, ktoré bývali zábavou. Kde sa podeli? Isteže je vystresovaný, ale aká emócia je podhubím pre jeho stres?

Výskumy ukazujú, že ľudia, ktorí si nie sú vedomí svojich emócií a nevedia ako ich adresovať, trpia nedostatkom spokojnosti a vykazujú viac fyziologických symptómov, ako napríklad bolesti hlavy. Správna slovná zásoba nám pomáha lepšie rozumieť svojim emóciám, vidieť ich jasnejšie, a zároveň týmto spoľahlivejšie nájsť cestu k vyriešeniu problému.

Aké sú 3 spôsoby, ako na „štítkovanie emócií“ ?

Slová sú dôležité! Rozšír si svoj slovník emocionality ?

Kto by to povedal, že rozšírením slovnej zásoby, pomôžeš aj svojmu emocionálnemu zdraviu? Ak zažívaš silné emócie, zastav sa a zváž, ako by si svoju emóciu nazval/a. Nezastav sa však iba pri tom. Skús ju opísať aspoň dvoma a neskôr viacerými slovami. Budeš prekvapený/á, kam až siahajú tvoje emócie, a postupne môžeš objaviť aj hlbšie emócie, ktoré boli pred tebou doposiaľ schované.

Pomôcka: zoznam slovíčok, ktoré opisujú rôzne emócie. Ani zďaleka však nie sú všetky ?

screenshot

Je dôležité opisovať ako svoje  pozitívne, tak aj negatívne emócie. Byť schopný povedať, že sa cítim vzrušene kvôli novej práci (nielen „nervózne“), alebo že pociťujem dôverčivosť ku kolegovi/kolegyni (nielen „je pekný/pekná“) ti pomôže rozumieť tvojim zámerom pri plnení tvojej roly, či vo vzťahu.

Ber do úvahy aj silu svojej emócie

My ľudia máme sklony opisovať naše emócie len pomocou základnej slovnej zásoby. Hovoríme, že sme „nahnevaní“ alebo „vystresovaní“, aj keď naše emócie nie sú vôbec takéto intenzívne. Každá emócia má svoj „odtieň“. Veľakrát identifikujeme ostatných ako nahnevaných, aj keď sú možno len unudení, či netrpezliví. Potom sa môže stať, že aj my odpovedáme nahnevane, a konflikt je na svete. Podobne je to aj pri hodnotení vlastných emócií. Ak si pomýlime tieto emócie, je to ako keby bolo jedno, či seba alebo niekoho iného identifikujeme ako nahnevaného, smutného, vystrašeného, šťastného, či spokojného človeka. Samozrejme, že tieto emócie nemôžeme zameniť. Podobne je to aj s intenzitou jednotlivých emócií.

Ak sa snažíš pomenovať svoju emóciu, zaraď ju taktiež do škály od 1-10. Ako silno prežívaš danú emóciu? Aká je naliehavá a aká silná? Núti ťa to možno použiť inú sadu slov?

Napíš si to ?

Podľa Jamesa Pennebakera, ktorý sa venoval 40 rokov výskumu a vzťahu medzi písaním a emočným spracovaním, odhalil, že ľudia, ktorí píšu o svojich skúsenostiach nabitých emóciami, prežívajú vyššiu mieru fyzickej aj psychickej spokojnosti. Dokonca vo svojej štúdii objavil, že prepustení zamestnanci, ktorí sa zaoberali svojimi emóciami, ako napríklad potupenie, zlosť, úzkosť a problémy vo vzťahoch, mali trikrát väčšiu šancu byť znovu zamestnaní, ako prepustení zamestnanci v kontrolnej skupine. Navyše tí, ktorí o svojich emóciách písali, začali hlbšie prenikať do problematiky emócií a toho, čo naozaj znamenajú. To sa vyznačovalo aj používaním fráz ako ,,naučil/a som sa“ „teraz som pochopil/a“ „príčinou, že“, atď. Proces písania im pomohol získať nový nadhľad na svoje prežívanie a schopnosť rozumieť im lepšie a vidieť ich jasnejšie.

S písaním si toho, čo prežívaš, môžeš začať aj ty! Môžeš si písať, čo prežívaš aj každý deň. Obzvlášť účinné to je ale v momentoch krízy, zmätku, ťažších časoch a podobne. Ak by máš nejakú ťažšiu skúsenosť, ktorú si celkom nespracoval/a, postupuj nasledovne.

  1. Vyhraď si 20 minút zo svojho času
  2. Použi zošit alebo počítač na zachytenie svojich emočných skúseností z minulého týždňa, mesiaca, či roka.
  3. Nezaťažuj sa myšlienkami o tom, či je to napísané perfektne, či čitateľne. Choď, kam ťa tvoja myseľ vezme.
  4. Na konci by si si nemal/a uložiť, či uchovať tento text. Dôležité je, že tvoje emócie si zo seba dostal/a von a sú na papieri.

Podobný proces môžeš použiť taktiež pri rozširovaní si slovnej zásoby, značení si intenzity svojich emócií, či pri pokuse lepšie rozumieť emóciám druhej osoby. Ak sa naučíš lepšie a presnejšie identifikovať svoje emócie, a taktiež tie iných osôb, budeš taktiež schopný/á odpovedať konštruktívnym spôsobom v bežnej komunikácii, čiže spôsobom k riešeniu.

Ak sa naučíš, čo prežívaš, budeš vybavený/á emocionálnou schopnosťou vedieť svoje emócie adresovať a učiť sa z nich. Ak si chceš zmerať svoju emocionálnu schopnosť, ponúkame kvíz v angličtine.

Ak vieme identifikovať svoje emócie, vyznáme sa v nich lepšie, môžeme predchádzať rôznym problémom v komunikácii. Ak viem, že som práve netrpezlivý/á, a v tom momente vyhŕknem na svojho priateľa/priateľku, ktorý/á tento prejav „číta“ ako hnev a zlosť voči nemu/nej, môžeme uchopiť situáciu vysvetlením, toho, čo práve prežívame, bez toho, aby sme ho/ju urazili. Ak si myslím, že je môj život naruby a chcem ukončiť svoju prácu v ťažkom momente, treba sa zastaviť a uvedomiť si, čo túto moju emóciu podnietilo. Ak zistím, že práve dnes som „len“ zažil/a zlý moment s kolegom, „zauzlil“ sa mi jeden konflikt, ktorý je potrebné vyriešiť, a vyhodnotím svoje prežívanie ako súhru týchto faktorov, ktoré ma nútia správať sa podráždene a vystresovane, už som spravil/a krok k vyriešeniu svojho emocionálneho rozpoloženia. Nezabúdajme, že niekedy je to len zlý deň, nie zlý život. 🙂


Viac sa o tejto téme dočítate v článku od Harvard Business Review

3 Ways to Better Understand Your Emotions

Dealing effectively with emotions is a key leadership skill. And naming our emotions – what psychologists call labeling – is an important first step in dealing with them effectively. But it’s harder than it sounds; many of us struggle to identify what exactly we are feeling, and often times the most obvious label isn’t actually the most accurate.