Aké to bolo jednoduché, nájsť si priateľov, keď sme boli malí! Teraz sme však dospelí, naši rovesníci sa ženia/vydávajú, majú rodiny, deti, sú zaneprázdnení prácou. Vo výskume z roku 1985 väčšina opýtaných ľudí tvrdila, že má troch blízkych priateľov. 59% uviedlo troch a viac priateľov. V tejto istej štúdii, ale už v roku 2004, len 37% respondentov uviedlo troch a viacej priateľov. Väčšina uviedla nulu. V roku 1985 nulu uviedlo iba 10%. To bolo o 25% menej ako v neskoršej štúdii. To znamená, že aspoň každý štvrtý z nás „behá po svete“ s tým, že nemá s kým zdieľať to, čo prežíva.

Priatelia sú dôležití. A možno niektorí nevieme, ako veľmi.

Najčastejšou odpoveďou na smrteľnej posteli je na mieste číslo 4 odpoveď: ,,Keby som mohol/mohla, trávil/a by som viac času s mojimi priateľmi.“ Carlin Flora, autorka knihy ,,Friendfluence: The Surprising Ways Friends Make Us Who We Are“ (Vplyv priateľov: Prekvapujúce spôsoby, ako nás priatelia robia tým, kým sme) tvrdí, že ak nemáme dostatok priateľov, ohrozujeme svoj život rovnako, ako keby sme vyfajčili 15 cigariet denne. Podľa Murray a Peacock (1996) 70% šťastia tvoria dobre fungujúce vzťahy (taktiež počet priateľov, dôvernosť priateľov, blízkosť rodiny, vzťahy s kolegami v práci a susedmi). Holandský sociológ Gerald Mollenhorst sa zaoberal témou priateľstiev a odhalil vo výskumnej vzorke 1007 ľudí vo veku 18 až 65 rokov, že každých sedem rokov stratíme polovicu našich blízkych priateľov. Ak si pomyslíme, že polovica našich blízkych priateľov už o takých sedem rokov nemusí byť až tak blízka, znie to celkom frustrujúco… Tak čo robiť, aby sme si vytvorili dobré priateľstvá ako dospelí?

  1. Prvým krokom pre vytvorenie si nových priateľstiev je … nie, nie je žiaden. Namiesto toho, spoj sa znovu so starými priateľmi. S tými, ktorých už máš, či na ktorých si mal/a v poslednej dobe málo času. Skús napísať starým priateľom a skús rozdúchať oheň vášho priateľstva. Samozrejme, že sa všetci nemusia „chytiť“. Stav si priority a rozvíjaj vzťahy s priateľmi, s ktorými si si už niečo zažil/a.

,,Výskumy odporúčajú znovu obnoviť naše nečinné (neaktívne) vzťahy, ktoré sú často málo využívané a nepovšimnuté. Tie môžu byť hodnotným zdrojom.“

  1. Počúvaj, hľadaj podobnosti a oslavuj 🙂

Je dobré si zapamätať, že tvorenie priateľstiev je menej o tebe, a viac o zameraní sa na tvojich priateľov. Jednoducho povedané – nesnaž sa byť zaujímavý/á. Buď ten/tá čo sa zaujíma. Štúdie ukázali, že byť sympatickým/ckou môže byť tak jednoduché, ako keď počúvame ľudí a pýtame sa ich, aby nám povedali viac o tom, čo prežívajú. Často si hľadáme takých priateľov, ktorí sú nám podobní.  Podobnosť je rozhodujúca. Čiže, ak vaši priatelia spomenú niečo, čo máte spoločné, zamerajte sa na to. Nakoniec, oslavujte dobré veci. To znamená, ak niekto hovorí o dobrých veciach zo svojho života, buďte povzbudzujúci a tešte sa spolu s ním.

Prekvapujúcimi výsledkami výskumov je, že vzťahy, ktoré vnímame ako najbližšie, najintímnejšie a najdôveryhodnejšie, nevnímame tak z dôvodu, akým partneri odpovedajú na naše sklamania, pády a neúspechy, ale naopak, kvôli spôsobu, akým reagujú na dobré správy.

  1. Buď zraniteľným/zraniteľnou

Buďte prístupní a otvorení k svojim priateľom. Nikto sa nestal lepším človekom len kráčaním hore, bez pádov a zranení. Blízki priatelia sú tí, ktorých prítomnosť nás vedie k rozhovorom o osobných témach. Avšak aj osobné rozhovory sú to, čo vedie k blízkym priateľom. Ak ukážete aj svoju zraniteľnosť, vedie to osoby vo vašej blízkosti k väčšej dôvere, pretože preukazujete, že aj vy ste emocionálne, psychologicky a fyzicky zraniteľní. Na vašu zraniteľnosť ľudia budú odpovedať taktiež viac otvorene a nebudú sa báť ukázať aj svoje chyby, a taktiež vlastnú zraniteľnosť. To tvorí zázemie pre rýchlejšie a bližšie osobné spojenie. Taktiež aj  naša vedomosť o priateľovom „čo-keď profile“ zvyšuje šancu na lepšie vzťahy, znižuje šancu na vzniknutie konfliktov a znižuje frustráciu zo vzťahov. Pri „čo-keď profile“ ide o to, že každý máme predstavu o tom, že „keď“ sa stane niečo v situácii X, „tak“ vieme, akým spôsobom bude priateľ reagovať. K šťastnejšiemu životu potrebujeme aspoň 5 priateľov, s ktorými by sme mohli rozprávať o dôležitých problémoch. To nám zvyšuje šancu na šťastný život o 60%

  1. Najčastejšou vecou, s ktorou priatelia bojujú je čas. Podľa Daniela Hruschku je najlepším znamením toho, že si priateľa vážite, ak si na neho nájdete čas. Podľa výskumov by ste si na priateľov mali nájsť čas minimálne každé dva týždne.
  2. V Dánsku vraj žijú najšťastnejší ľudia na svete (Ruut Veenhoven et al., 2004). Prečo? Dôvodom je tiež, že až 92% z nich je členom nejakej sociálnej skupiny. A ako sa je najľahšie stať členom niektorej sociálnej skupiny? Vytvorte jednu. Náplňou môže byť obed raz týždenne, praktizovanie spoločných záujmov, raz mesačne do hôr, raz za štvrťrok si pozriem dobrý film, atď. Možností je veľa. Nezabudnite, že skupina, by mala byť zaujímavá pre všetkých jej členov.

Na záver dodávam výrok Carlin Flory, autorky Friendfluence: ,,Natiahnite ruku k svojim dobrým priateľom a povedzte im, ako veľa pre vás znamenajú. Je to možno niečo, na to nie sme zvyknutí. Avšak po tomto kroku sa budete cítiť šťastnejší, spravíte šťastnejších aj svojich priateľov a upevnite puto medzi vami. Dávajte viac, ako dávate. V romantických vzťahoch sa oslavujú výročia. Oslávte aj vy vaše priateľstvo a pripite si na neho!“ ? 

 

Viac o tejto téme sa dozviete na stránkach blogu Barking Up The Wrong Tree

This Is How To Make Friends As An Adult: 5 Secrets Backed By Research – Barking Up The Wrong Tree

When you were a kid it was a lot easier. In college you almost had to be trying not to make friends. But then you’re an adult. You get busy with work. Your friends get busy with work. People get married. Have kids. And pretty soon being “close” means a text message twice a year.