Zdroj

Väčšinou každý z vás v dnešnej dobe potrebuje emocionálne spojenie s ostatnými ľuďmi. Práve úzke väzby vám môžu pomôcť zostať zdravými – duševne aj fyzicky a tiež vám umožnia si užívať život naplno. Niekedy je to však ťažké dosiahnuť pretože existujú ľudia, ktorí majú strach z blízkosti. Sú ľudia, ktorí namiesto toho, aby si užívali blízkosť, sa jej boja a vyhýbajú sa jej – hoci k partnerovi niečo cítia. Iní si, naopak, volia slobodný život a snažia sa racionalizovať svoj strach zo záväzku a blízkosti. Odkiaľ pochádza strach z blízkosti? Aké sú jej príznaky? Dá sa z toho vyliečiť? Pokračujte v čítaní.

Strach z blízkosti – príznaky

  • Neschopnosť nadviazať nové vzťahy
  • Vyhýbanie sa fyzickému kontaktu
  • Neschopnosť dlhodobo udržiavať vzťah s inou osobou
  • Nadväzovanie povrchných vzťahov bez hlbšieho zapojenia
  • Prerušenie vzťahu s inou osobou, keď sa objavia prvé problémy
  • Hľadanie dôvodov, prečo vzťah nedáva zmysel
  • Neschopnosť hovoriť o sebe, najmä o emóciách
  • Vyhýbanie sa zložitým vzťahovým rozhovorom
  • Panika pri pokuse získať nejaký druh náklonnosti
  • Konfliktné emócie vyplývajúce zo vzťahu

Strach z blízkosti – príčiny

Odkiaľ pochádza strach z blízkosti? Sú na to rôzne dôvody. Niekedy problémy so záväzkami pochádzajú z raného detstva a nevhodných vzťahov s rodičmi.

Strach zo záväzku môže vyplývať z rodičov – práve oni vytvárajú základné vzťahy, ktoré človeka ovplyvňujú po celý život. Ľudia z dysfunkčných rodín môžu prežívať tento strach a zdráhajú sa nadviazať vzťahy s ostatnými.

Rovnako ako vtedy, keď rodičia nedokážu naplniť základnú potrebu lásky a bezpečia svojho dieťaťa – keď náklonnosť neprejavujú vôbec a vyhýbajú sa blízkym vzťahom, ale aj vtedy, keď ju prejavujú len výmenou za niečo. Keď dieťa objímajú a chvália, až keď splní ich očakávania – také dieťa sa naučí, že bezpodmienečná a nezainteresovaná láska neexistuje, tak si ju musíte zaslúžiť. To v neskoršom veku môže spôsobiť rôzne problémy. Je ovplyvnená zníženým sebavedomím a nedostatkom dobrých vzorov.

Blízkosť môže tiež spôsobiť úzkosť a strach, ak dospelé dieťa nikdy nevedelo, o aký kontakt s rodičom ide – napríklad ak bol rodič v depresii alebo požíval alkohol.

AKO SA VYSPORIADAŤ SO STRACHOM Z INTIMITY?

Strach z blízkosti môže byť paralyzujúci. Človek postihnutý týmto strachom môže tento stav vysvetliť sebe i svojmu okoliu, že má rad samotu a osamelosť. Môže sa tiež venovať svojmu životu a práci tak, aby sa čo najčastejšie sťahoval a nikdy nezostával dlho na jednom mieste, čím vysvetľuje svoju averziu voči vzťahom.

Ako prekonať strach z blízkosti? 

Je to náročná úloha, ktorú je našťastie možné prekonať. Predovšetkým si však treba uvedomiť výskyt tohto problému. Je to veľmi dôležité, pretože u mnohých ľudí je tento jav nevedomý.

Ak trpíte strachom z intimity a stále ste vo vzťahu, neskrývajte to pred partnerom. Kým nevysvetlíte, čo sa deje, váš partner to nebude vedieť. Môžu tak vzniknúť ďalšie konflikty, ktoré len posilnia strach zo zapojenia sa do budúcnosti.

Na druhej strane, ak máte podozrenie, že váš partner trpí strachom zo záväzku – pamätajte, že sa tak v skutočnosti správať nechce. Predovšetkým potrebuje vašu podporu, nie hnev a útoky.

Psychoterapia strachu z blízkosti

Najlepším spôsobom, ako bojovať so strachom z intimity, je psychoterapia. Umožní vám to všimnúť si určitý vzorec konania, pochopiť odkiaľ prišiel a pokúsiť sa bojovať s negatívnymi podnetmi a následne ich nahradiť dobrými. Preto behaviorálna a kognitívna psychoterapia často pomáha ľuďom, ktorí trpia strachom zo záväzku.

Okrem individuálnej psychoterapie prináša veľmi dobré výsledky aj párová psychoterapia – pre ľudí, ktorí sú vo vzťahu aj napriek strachu. Práve ona vám umožňuje naučiť sa rozpoznávať svoje vlastné emócie a komunikovať ich partnerovi jasným a zrozumiteľným spôsobom.