Zdroj

Každý z nás má emocionálne potreby, ktoré určujú silu puta medzi dvoma ľuďmi. Skontrolujte, či aj vy a váš partner navzájom uspokojujete svoje potreby, ktoré sú dôležité pre každý vzťah.

Prečo sú emocionálne potreby také dôležité?

Bez vody a jedla by sme neprežili, no veľmi dôležité sú aj iné potreby, vrátane emocionálnych. Vďaka nim má náš život zmysel. Každý vzťah je iný, ale vzhľadom na individuálne potreby jednotlivca určíte, či to, čo od seba navzájom dostávate, je to, čo potrebujete.

Nie všetci ľudia prejavujú svoju náklonnosť rovnakým spôsobom. „Milujem ťa“ sa dá povedať mnohými rôznymi spôsobmi, nielen slovami, ale aj tým, že urobíte niečo pekné pre milovaného človeka.

Aké potreby sú dôležité pre budovanie trvalého vzťahu?

Emocionálne potreby sa môžu meniť v závislosti od toho, v akej fáze života sa nachádzame. Môžu nastať chvíle, keď sa o sebe dozviete viac prostredníctvom osobného rozvoja, čo ovplyvní váš vzťah s partnerom. Ak partner necíti, že jeho potreby sú naplnené, môže sa cítiť frustrovaný a zranený, a ak cíti, že je naplnený, môže byť radostný a vzrušený.

Týchto 6 emocionálnych potrieb vám pomôže vybudovať trvalý vzťah:

  1. Uprednostnenie

Je normálne chcieť, aby z vás partner „urobil“ prioritu. V závislosti od situácie môže mať niekedy niekto prednosť, napríklad priateľ, ktorý sa rozchádza, alebo sestra, ktorá je chorá. Ak nemáte pocit, že ste pre toho druhého prioritou, môžete mať pocit, že vaša prítomnosť nie je cenná.

  1. Prijatie

Vedieť, že vás partner akceptuje, je jedným z najdôležitejších aspektov, ktorý vám pomôže vybudovať si pocit spolupatričnosti vo vzťahu. Prijatie je však aj pocit, že ste súčasťou partnerského života.

  1. Bezpečnosť

Pocit bezpečia vo vzťahu môže znamenať veľa vecí. Väčšinou sa týkajú rešpektu k hraniciam partnera, pocitu bezpečia v jeho fyzickom rozmere, ale aj zdieľania svojich pocitov a strachov.

  1. Dôvera

Bezpečnosť a dôvera idú ruka v ruke. Je ťažké cítiť sa bezpečne v blízkosti niekoho, komu neveríme. Dôvera nie je okamžitým aspektom a budovanie dôvery je časovo náročný proces. Niekedy stačí jedno zle správanie, aby ste v okamihu stratili dôveru v partnera. Samozrejme, že sa to dá napraviť, ale vyžaduje si to zapojenie obidvoch partnerov a niekedy aj pomoc odborníka, napríklad párovú terapiu.

  1. Empatia

Empatia je vo vzťahu nevyhnutná, pretože vám pomáha pokúsiť sa vžiť do kože vášho partnera a predstaviť si, ako by sa mohol cítiť. Pochopením vzájomných emócií si budete môcť vybudovať hlbšie puto.

  1. Dať priestor

Priestor vo vzťahu je sloboda robiť si svoje veci, keď sa vám zachce, ale aj právo na súkromie. Ak sa cítite podráždení, získanie fyzického a emocionálneho priestoru vám umožní prepracovať sa cez vaše negatívne emócie a vyhnúť sa hádke so svojou polovičkou.

Prečo stojí za to hovoriť o vašich vzťahových potrebách?

Pocit, že si rozumiete a že ste pre polovičku dôležitý, je v každom vzťahu veľmi potrebný. Ak cítite, že vás partner neberie vážne, určite ho pozvite na rozhovor, ktorý sa zameria na váš vzťah.

Pamätajte, že partner nie je zodpovedný za splnenie všetkých vašich potrieb. Uspokojovanie vlastných potrieb úzko súvisí s komunikáciou, preto je diskutovanie o nich väčšinou tým najlepším riešením, pretože ak nedokážete komunikovať so svojou polovičkou, pravdepodobne jej nedokážete vyjsť v ústrety.

Ak máte problémy s komunikáciou a záleží vám na vašom vzťahu, vždy môžete využiť pomoc špecialistov. Párová terapia môže poskytnúť bezpečný a hodnotiaci priestor, kde môžete slobodne diskutovať o svojich obavách.