Zdroj

Konflikty a spory sa vyskytujú aj pri najlepších manželstvách. Problém začína vtedy, keď si s nimi partneri nevedia dať rady. Výčitky prehlbujú krízu a vedú k rozchodu. Potom môže byť terapia jedinou záchranou pre vzťah.

Ani najsilnejšia zamilovanosť do partnera nezaručuje dokonalý vzťah. Na začiatku vzťahu sme zamilovaní až po uši a považujeme milovaného človeka za výnimočného. Je vo všetkých ohľadoch najkrajší a najlepší. Aj jeho chyby sa nám zdajú očarujúce. Časom slepota vyprchá a my si pomaly začneme všímať, že to nefunguje tak, ako sme si mysleli.

Krízy v živote páru sa môžu vyskytnúť z rôznych dôvodov, napríklad: snaha o kariéru a s tým súvisiaci nedostatok času alebo problémy súvisiace s výchovou detí. Najčastejšie však ide o ťažkosti v komunikácii. Ľudia sa nevedia rozprávať a navzájom sa vypočuť. Nie sú schopní jasne definovať svoje potreby a úlohy vo vzťahu alebo akceptovať to, že každý z nás je iný. Namiesto toho, aby sme sledovali svoje vlastné ciele a rozvíjali sa, samozrejme, v rozumnej miere, sa snažíme prinútiť partnera, aby sa zmenil a robil všetko tak ako to chceme my. Strácame úctu k potrebám a zvykom druhého človeka.

Prerušená komunikácia je koreňom väčšiny kríz. Nerozprávame sa s partnerom o tom, čo nás trápi, iba skrývame svoje ťažkosti vo svojom vnútri a skôr či neskôr vedú k zničeniu vzťahu. Spôsob komunikácie doma prenášame často na našu rodinu. Ak matka panovala, riadime sa týmto vzorom. Keď sa komunikácia medzi partnermi zlepší, zvyčajne sa niektoré ďalšie problémy vyriešia samé. Terapeut niekedy dáva domáce úlohy: napríklad ako chápeme manželstvo alebo aké sú naše potreby. Každý sa na vzťah pozerá inak. Aby ste si udržali dobré vzťahy, musíte sa naučiť otvorene hovoriť o svojich potrebách, prioritách, čo je dôležité pre každého a čomu je potrebné venovať pozornosť.