Každá úloha sa dá vyriešiť, každý výsledok sa dá dosiahnuť. Stačí správne sformulovať cieľ, vynaložiť maximálne úsilie a všetko sa určite podarí. Tento postulát funguje pri väčšine úloh. V živote však existujú aj úplne nedosiahnuteľné ciele, na ktoré sa neoplatí mrhať časom, peniazmi a úsilím.

Č. 1: “Musím urobiť každého šťastným.”

Pravdou je, že je to technicky nemožné. Každý jednotlivec je zodpovedný za svoj stav, či je šťastný, alebo nie. Je to dokonca napísané v Biblii.

Často je zrkadlom tejto situácie vzťah s opačným pohlavím. Určite ste zažili vzťah, v ktorom ste do svojho partnera investovali citovo aj finančne. Dávali ste, dávali a dávali, a na oplátku ste dostávali samú nespokojnosť a depresívny pohľad. Spoznávate sa medzi protagonistami tohto príbehu?

Č. 2: “Musím byť dokonalý.”

Konečne sme našli kľúč k úspechu! Stačí byť dokonalý a nerobiť chyby. A skutočne, všetci úspešní ľudia sú také dokonalé bytosti, jednoducho anjeli v tele, a nie sú za nimi žiadne prešľapy a škandalózne príbehy. Dúfame, že ste v týchto slovách zachytili iróniu.

Č. 3: “Všetky moje projekty musia byť úspešné.”

Tento nedosiahnuteľný cieľ sa dobre “rýmuje” s predchádzajúcim. V skutočnosti sa panicky bojíte, že budete kritizovaní za chyby. Dva najväčšie strachy, ktoré nás robia neschopnými, sú strach zo zlyhania a z toho, že si vypočujeme kritiku alebo odsúdenie. Priznajte si, že ste si už viackrát povedali: “Čo povedia moji priatelia, keď skúsim niečo nové? Čo sa stane, ak sa mi to nepodarí?” Predstavte si, ako by sa mohol zmeniť váš život, keby ste sa prestali báť neúspechu a prestali sa spoliehať na hodnotenie druhých.

Č. 4: “Musím uspokojiť a uspokojiť 100 % svojich zákazníkov.”

Absolútne nedosiahnuteľné za žiadnych okolností! Nie ste predsa cukrík, aby ste uspokojili všetkých, však? Predstavte si situáciu, že stojíte na ulici a rozdávate 20-eurové bankovky. Vždy sa nájde niekoľko ľudí, ktorí okolo vás prejdú. Neodporúčame sa púšťať do takéhoto experimentu.

Č. 5: “Musím dosiahnuť všetky svoje ciele do veku 25, 30, 40, 50, 60 rokov.”

Ak chcete dosiahnuť všetky svoje ciele, musíte ich splniť.

Často počujeme, že cieľ je sen, ale s konkrétnym dátumom realizácie. My a žijeme v napätí pod heslom “do 25 rokov postaviť dom, v 30 mať deti” a podobne.

V reálnom živote trvá dosiahnutie cieľov dvakrát dlhšie, ako si dovolíme alebo stanovíme. Keď sa konečný termín naplní, ľudia sú frustrovaní a považujú sa za neúspešných. Musíme si uvedomiť, že najčastejšie nás tieto okrúhle termíny k ničomu nezaväzujú. V žiadnom prípade by ste sa nemali nenávidieť, ak ste do plánovaného termínu nepostavili dom alebo neporodili dieťa. Frustrácia je antimotivačný faktor.

Ak máte pocit, že sa vám v živote nedarí, prestaňte bežať za zdanlivými a nedosiahnuteľnými úlohami. Naplánujte si konkrétne, sebarozvojové ciele, ktoré vás urobia šťastnými.