Zdroj

Návyky sebaprijatia najsilnejšie korelujú so šťastím a praktizujú sa len zriedka. Analýza mnohých štúdií o úrovni spokojnosti so životom ukázala, že existuje 10 hlavných faktorov, ktoré ovplyvňujú pocit šťastia.

Tie sú:

  1. pomoc iným (dávanie),
  2. starostlivosť o dobré vzťahy,
  3. starostlivosť o telo (cvičenie),
  4. vnímanie okolitého sveta (oceňovanie),
  5. učiť sa nové veci (vyskúšanie),
  6. stanovenie cieľov (smer),
  7. nevzdávať sa v ťažkých časoch (odolnosť),
  8. pozitívny prístup (emócia),
  9. spokojnosť so sebou (prijatie)
  10. pocit príslušnosti k niečomu väčšiemu (význam).

Vedci sa rozhodli opýtať respondentov, ako často sa v živote snažia splniť vyššie uvedené predpoklady. Pre každý faktor bola sformulovaná otázka a účastníci boli požiadaní, aby na ňu odpovedali označením príslušnej položky na stupnici od 1 do 10.

Respondenti uviedli, že sa najčastejšie snažia pomáhať druhým a udržiavať pozitívne vzťahy so svojimi blízkymi. Relatívne zriedka sa však starajú o svoju fyzickú kondíciu a vyvíjajú úsilie na prijatie samého seba.

Vedci pripustili, že sú mierne znepokojení dosiahnutými výsledkami, pretože sebaprijatie sa považuje za najdôležitejší faktor na ceste k osobnému šťastiu.

Naša spoločnosť na nás vyvíja veľký tlak, aby sme boli úspešní a neustále sa porovnávali s ostatnými. Spôsobuje to pocity nešťastia a úzkosti. Naše výsledky výskumu nám pripomínajú, že ak sa naučíme prijímať samých seba takých, akí sme, budeme oveľa šťastnejší, “komentuje Dr. Mark Williamson, spoluautor štúdie.

Vedci radia, ako sa s malými krokmi priblížiť k úplnému sebaprijatiu. Predovšetkým nebuďte na seba píliš kritický; vážte si svoje úspechy – aj tie najmenšie a chyby považujte za skvelú príležitosť učiť sa. Je tiež dobré pozrieť sa do očí svojim priateľom, opýtajte sa ich na svoje silné stránky a vlastnosti, ktoré by ste mali oceniť. Vedci tvrdia, že tiež nemôžete zabudnúť na chvíľu pre seba. Nájdite si čas na premýšľanie o svojich vlastných emóciách a skúste sa s nimi vyrovnať.

„Naše každodenné zvyky majú oveľa väčší vplyv na náš pocit šťastia, ako si dokážeme predstaviť,“ uzatvára Williamson.