Zdroj

Flegmatik je mnohými ľuďmi považovaný za nezaujímavého, ba až nudného človeka. Život s flegmatikom nemusí byť vždy ideálny a to hlavne kvôli jeho ťažkostiam s rozhodovaním alebo kvôli tomu, že len zriedka prejavuje emócie. Zoznámte sa s výhodami a nevýhodami flegmatika, prečítajte si, aké ťažkosti môžu nastať vo vzťahu s flegmatikom, a zistite, akú prácu bude robiť flegmatik najlepšie.

Flegmatik: výhody a nevýhody

Najskôr je tu jedno slovo, ktoré sa hodí najlepšie ku flegmatikovi: stabilita. Ľudia s týmto temperamentom pravdepodobne nebudú skákať bungee jumping alebo sa nerozhodnú pre spontánny výlet naplánovaný o pár minút skôr. Flegmatik má rád pokoj a rutinu – keď môže vykonávať svoje denné rituály podľa poradia, ktoré si sám stanoví.

Ďalšou dôležitou oblasťou, ktorú je potrebné v prípade flegmatika prediskutovať, sú emócie. O ľuďoch s týmto temperamentom sa hovorí, že sú veľmi emocionálne vyrovnaní – niekedy sú dokonca aj flegmatici považovaní za emocionálne chladných ľudí. Je to spôsobené tým, že flegmatik zriedka odhalí to, čo cíti – skryje svoje emócie a len zriedka ich nechá vyjsť na svetlo.

Na jednej strane je to prospešné, pretože to umožňuje flegmatikovi zachovať vyrovnanosť aj v zložitých situáciách. Na druhej strane skrývanie emócií môže viesť k rôznym problémom pri jednaní s inými ľuďmi. To, ako reagujeme na iných ľudí, závisí vo veľkej miere od emócií, s ktorými sa u iných ľudí stretávame.

Flegmatik zvyčajne robí všetko veľmi pomaly a pokojne. V niektorých situáciách napríklad krízových, môže byť zachovanie pokoja prospešné, ale v iných môžu byť uvedené vlastnosti flegmatika už považované za jeho nevýhody. Flegmatik má veľké ťažkosti s rôznymi rozhodnutiami a niektoré svoje povinnosti často odkladá na neurčitú dobu.

Ďalším znakom flegmatika je, že vie veľmi dobre počúvať. Flegmatikovi sa oplatí zdôveriť, pretože v jeho prípade sa môžete spoľahnúť na to, že vás bude trpezlivo počúvať a že k vám prejaví empatiu.

Flegmatik vo vzťahu

Flegmatik môže byť skutočne dobrým životným partnerom – je trpezlivý, vyhýba sa hádkam a prejavuje empatiu. Vždy je pripravený počúvať svojich blízkych a radiť im. Na druhej strane môžeme od neho ťažko očakávať, že sám navrhne víkendový výlet alebo spontánny odchod do klubu. Vzťah s flegmatikom bude najvýhodnejší pre človeka, ktorý od života nevyžaduje neustálu zábavu.

Flegmatik v práci

Existuje niekoľko povolaní, v ktorých sa flegmatik bude cítiť dokonale. Bol by dobrým účtovníkom, administratívnym pracovníkom alebo pokladníkom, najlepšie pre neho je vykonávať úlohy, ktoré mu budú zverené. Práce pre flegmatika by sa mali dať zaobísť bez náhlenia a tlaku. Áno – flegmatik si poradí s tlakom svojich nadriadených – svoje povinnosti však zvyčajne vykonáva pomaly, a preto povolanie vyžadujúce veľmi rýchle kroky a vysokú efektivitu nebude pre flegmatika vhodné.

Ľudia s týmto temperamentom majú radi pokoj a ticho vo svojom dome, a preto im vykonávanie povolania, ktoré by vyžadovalo časté cestovanie, neprinesie uspokojenie. Flegmatik má rád pokoj a málokedy sa venuje úlohám, ktoré by ho dostali do centra pozornosti iných ľudí.

Aj keď si svoje povinnosti plní veľmi dobre, najradšej zostáva v tieni – nepotrebuje slová uznania. Z týchto dôvodov je nepravdepodobné, že by si flegmatik našiel miesto v triedach ako novinár, herec alebo televízny moderátor.