Niektorí ľudia sú mimoriadne spoločenskí – nerobí im problém zavolať cudziemu človeku alebo sa zapojiť do tímovej práce. Iní majú s takýmto druhom interakcie ťažšie problémy. Príčina môže spočívať vo výchove. Psychológovia sa domnievajú, že v detstve by sa každé dieťa malo naučiť 10 dôležitých sociálnych zručností, ktoré mu budú užitočné v dospelosti.

1. ZDIEĽANIE

Deti sú sebecké. Zvyčajne sa nerady delia o hračky, žiarlia na svojich rodičov so súrodencami a malými synovcami a na svojich kamarátov s rovesníkmi. Dieťa môže veľmi dlho veriť, že svet sa točí okolo neho, a podľa toho sa aj správa. Úlohou dospelých je preto naučiť ho aspoň nebyť chamtivé.

2. POČÚVAŤ OSTATNÝCH

Deti často prerušujú iných ľudí a zle počúvajú. Je to spôsobené nedostatočnou úctou k druhým, zlou výchovou a nedostatkom taktu. Žiaľ, mnohí si tento zvyk so sebou nesú aj do dospelosti, ak im nikto nepovie, že takto sa správať nie je pekné.

3. EMPATIA

Táto zručnosť logicky vyplýva z predchádzajúcej – keď sa človek naučí počúvať svojho partnera, získava možnosť vžiť sa do jeho situácie, pochopiť pocity iných ľudí a v prípade potreby mu vyjadriť podporu.

4. REŠPEKTOVAŤ OSOBNÉ HRANICE

Často sa stáva, že dieťa už rozumie svojmu “ja”, ale zanedbáva názor, pohodlie a čas iných ľudí. Napríklad sa nevie vžiť do pozície unavených rodičov alebo chorého kamaráta, ktorý nepríde na narodeninovú oslavu – príkladov môže byť veľa. Deťom treba vysvetliť najmä to, že keď iní povedia “nie” – nie je to katastrofa a treba vedieť odmietnutie prijať.

5. BUĎTE ZDVORILÍ

Aj dobré spôsoby sa vychovávajú od detstva – a to, do akej miery nimi človek disponuje, výrazne ovplyvňuje postoj ostatných. Preto je dôležité naučiť dieťa povedať “ďakujem” a “prosím”, ustúpiť v prostriedkoch hromadnej dopravy, podržať dvere a ospravedlniť sa, ak sa previnilo.

6. DODRŽIAVAŤ POKYNY

Od pochopenia pokynu často závisí zdravie, pohoda a dokonca aj život človeka. Rodičia hovoria svojim deťom, aby sa držali ďalej od zápaliek, aby sa nedotýkali horúcej kanvice alebo si v chlade nezložili klobúk – ale v dospelosti sa budú musieť sústrediť na to, čo im povie šéf v práci alebo lekár v nemocnici.

7. SPOLUPRÁCA

Áno, sú “tímoví hráči” a tí, ktorí sú zvyknutí konať samostatne. To však neruší skutočnosť, že človek by sa mal od detstva učiť pracovať v tíme, dosahovať kompromisy s ostatnými, vyjednávať. V dospelosti to pomôže vydržať sedenie na univerzite, prejsť náročným pracovným pohovorom, stúpať po kariérnom rebríčku a budovať si osobný život.

8. TOLERANCIA

Dospelí majú s touto zručnosťou často problémy – chceme získať všetko hneď, bez odkladu. A ak musíme čakať, môžeme stratiť kontrolu, byť frustrovaní alebo nahnevaní. Aby sme sa vyhli frustrácii v ťažkých situáciách, je tiež lepšie učiť sa trpezlivosti už od detstva.

9. BYŤ BENEVOLENTNÝ

Človek, ktorého premáha skepsa a negatívne emócie voči iným ľuďom, ťažko dokáže byť efektívny a niečo dosiahnuť. Rodičia by preto mali svojmu dieťaťu vysvetliť, že benevolencia a priateľskosť mu poslúžia oveľa lepšie – v škole aj s kamarátmi.

10. RIEŠENIE PROBLÉMOV

Áno, ako deti sa často cítime bezmocní, ale rodičia musia svoje deti starostlivo učiť, ako sa vyrovnať s problémami, s ktorými sa stretávajú v škôlke a v škole. Samozrejme, podpora dospelých je užitočná, ale človek by mal byť schopný rozpoznať problém už v detstve a premýšľať o tom, ako ho možno vyriešiť bez toho, aby musel požiadať o pomoc. Takto sa u dieťaťa rozvíja kritické myslenie.