Zdroj

Psychoanalytická psychoterapia môže byť spojená s filmovými scénami ako keď pacient leží na gauči a terapeut mu kladie otázky. Táto forma stretnutia je však charakteristická pre psychoanalýzu, pričom počas psychoanalytickej psychoterapie sedí pacient a terapeut oproti sebe. Čo je psychoanalytická psychoterapia, pre koho je vhodná a ako prebieha?

Psychoanalytická psychoterapia – hlavné predpoklady

V súčasnosti sú k dispozícii psychoanalytické terapie, ktoré využívajú špecifické a celkom konzistentné techniky. Zahŕňajú diskusiu o problematických myšlienkach a pocitoch, skúsenostiach, medziľudských vzťahoch, ako aj rozvíjanie vzťahu medzi terapeutom a pacientom.

Psychoterapeut pomocou psychoanalytických metód spoznáva pacienta vďaka tomu, že svoje myšlienky a pocity premieta na osobu vedúcu rozhovor. Pacient ponúka svoje subjektívne videnie seba a okolitého sveta a terapeut získané informácie spracuje a ako neutrálny človek ich podáva v upravenej forme. Perspektíva, ktorú ponúka terapeut, umožňuje definovať myšlienkové vzorce, problémy, ktoré je ťažké akceptovať alebo sú účastníkom terapie potlačené.

Psychoanalytická psychoterapia – indikácie

Návrh na začatie psychoterapeutickej liečby môže prísť od psychológa, môže to byť nápad budúceho pacienta alebo jeho príbuzných. Bez ohľadu na to, kto vidí indikácie pre psychoterapiu, je zvyčajne založená na špecifických symptómoch, správaní alebo emocionálnom a duševnom stave.

Ak vás zaujíma, či psychoanalytická psychoterapia bude fungovať aj vo vašom prípade, stojí za to oboznámiť sa s jej všeobecnými predpokladmi. Uvádza sa, že psychoanalytická psychoterapia funguje dobre u pacientov:

  • s neurózou a úzkostnými poruchami;
  • s poruchami osobnosti;
  • s psychotickými ochoreniami;
  • s obsedantným správaním a myšlienkami;
  • s psychosomatickými príznakmi;
  • trpiaci depresiou;
  • ktorých symptómy sú výsledkom nevedomých konfliktov alebo adaptačných ťažkostí.

Psychoanalytický prístup je vhodný pre ľudí, ktorí sú pripravení na postupnú a hĺbkovú analýzu príčin konkrétnych symptómov alebo negatívnych pocitov. Lepšie pochopenie seba a vnútorných konfliktov má viesť k tomu, že špecifické obranné reakcie vďaka náhľadu do vlastných psychických procesov strácajú zmysel. Týmto spôsobom terapia umožňuje účinnú elimináciu negatívnych symptómov.

Psychoanalytická psychoterapia je dlhodobá metóda. Ak chce pacient rýchlejšie zmierniť príznaky a prekonať krízu, mal by zvážiť krátkodobé psychoterapie, účinné napríklad pri liečbe depresie. Príkladom takejto liečby je kognitívno behaviorálna psychoterapia.

Psychoanalytická psychoterapia – dĺžka trvania

Pri rozhodovaní o účasti na psychoanalytickej psychoterapii je potrebné si uvedomiť, že je dosť intenzívna. Stretnutia sa môžu konať aj 2-3 krát týždenne počas dlhších období. Termín absolvovania terapie nie je stanovený a vzhľadom na jej špecifický charakter môže celý proces trvať až niekoľko rokov.

Počas stretnutí sa pacient môže zdôveriť so svojimi problémami, prediskutovať aktuálne každodenné či medziľudské ťažkosti, ako aj vybiť negatívne emócie. Psychoterapeut môže klásť otázky o minulosti, detstve a súčasných skúsenostiach.

V priebehu psychoanalytickej psychoterapie je možné vysvetliť podstatu problémov. Pacient si uvedomuje mechanizmy, ktoré riadia jeho správanie a poznáva motívy, ktoré sú základom jeho vnímania reality. Prenesením svojich skúseností na terapeuta a rekonštrukciou minulosti sa môžete prepracovať cez problematické otázky a vyriešiť vnútorné konflikty.

Účinnosť psychoanalytickej psychoterapie

Primárnym cieľom psychoanalytickej psychoterapie nie je eliminovať symptómy pozorované u pacienta, hoci to je nepriamo to, čo chceme dosiahnuť. Použitie psychoanalytických techník umožňuje mnohokrát konfrontovať pacienta s ťažkými problémami, až kým sa neprelomia vnútorné bariéry a neotvoria sa mentálnym zmenám. Tento dlhodobý proces dáva šancu na emocionálne prehodnotenie a transformáciu myslenia tak, aby sa efekt ukázal ako dlhodobý.