Zdroj

Sociálna fóbia je treťou najčastejšie diagnostikovanou duševnou poruchou, hneď po depresii a závislosti od alkoholu. Veľa ľudí s touto fóbiou bojuje, hoci si to neuvedomujú a nevedia pomenovať problém, ktorý ich trápi. Sociálna fóbia sa môže prejaviť pri verejných vystúpeniach a dokonca si ju môžete pomýliť s obyčajnou trémou či hanblivosťou. Čo je to vlastne sociálna fóbia? Aké sú jej príčiny? Ako sa prejavuje a ako ju liečiť? Pokračujte v čítaní!

Čo je sociálna fóbia?

Sociálna fóbia je neurotická porucha, ktorá je jednou z troch najrozšírenejších porúch na svete. Napriek častému výskytu je u ľudí málo krát diagnostikovaná. Je to spôsobené mnohými faktormi – v prvom rade nedostatkom vedomostí, ktoré spôsobujú, že sa to zamieňa s hanblivosťou alebo jednoducho s charakterovou črtou človeka.

Ľudia, ktorí trpia sociálnou fóbiou, sa pred ňou väčšinou skrývajú a fóbii prispôsobujú svoj životný štýl. Sú samotári, introverti a vyhýbajú sa stretnutiam s ľuďmi. Strach z nadväzovania kontaktov s inými ľuďmi ich núti vyhýbať sa psychológom či psychoterapeutom – preto je ťažké rozpoznať sociálnu fóbiu.

Príčiny sociálnej fóbie

V tejto chvíli ešte neexistujú štúdie, ktoré by poukazovali na jednoznačnú príčinu sociálnej fóbie. Na túto tému však existuje viacero teórií – žiadna z nich ešte nebola úplne potvrdená, no nepodarilo sa ich ani vyvrátiť.

Za výskyt fóbií môžu do istej miery aj gény. Výskum ukazuje, že ľudia, ktorých rodinní príslušníci trpeli sociálnou úzkostnou poruchou, majú väčšiu šancu, že sa u nich táto fóbia vyvinie tiež. Sociálna fóbia sa môže rozvinúť aj z environmentálnych dôvodov – u ľudí, ktorí boli v detstve a školskom veku obťažovaní svojimi rovesníkmi a obeťami násilia, sa môže vyvinúť sociálna fóbia.

Príznaky sociálnej fóbie

Sociálna fóbia sa môže prejavovať rôznymi spôsobmi, a preto je často nepovšimnutá a jednoducho sa zamieňa s hanblivosťou alebo obyčajnou trémou. U niektorých ľudí sa sociálna fóbia môže prejaviť až vtedy, keď je potrebné verejne vystupovať na univerzite, v práci a dokonca aj pred rodinnými príslušníkmi.

Veľmi časté u dospelých aj detí sú tiež somatické ťažkosti. Príznaky sociálnej fóbie:

  • Búšenie srdca
  • Zvýšené potenie
  • Dýchavičnosť
  • Poruchy reči – koktanie, „strácanie“ slov
  • Nevoľnosť
  • Návaly tepla

To všetko môže byť navyše umocnené tým, že sa človek cíti neustále sledovaný a prísne hodnotený – tak funguje sociálna fóbia. Ako riešiť takéto situácie? V prvom rade si musíte uvedomiť, že máte problém a tak vyhľadajte odbornú pomoc v psychoterapeutickej kancelárii.

Liečba sociálnej fóbie

Nie je ľahké sa vysporiadať s takýmto problémom, akým je sociálna fóbia – niekedy sa používa farmakologická liečba, no ak sa používa samostatne, ako hlavný a jediný spôsob riešenia problému, nie je úplne účinná. Zvyčajne pôsobí symptomaticky, čo znamená, že vám umožňuje vyrovnať sa s problémom, pokiaľ užívate špeciálne lieky. Tu môže pomôcť psychoterapia.

Počas individuálnej psychoterapie sa vám podarí prekonať úzkosť vďaka interakciám s terapeutom. Takto sa ľahšie otvoríte a pochopíte, odkiaľ pochádza váš problém. Pochopenie mechanizmov, ktoré ju riadia, uľahčí vysporiadanie sa s novými hranicami a ich prelomenie.