Rovnako ako dospelí aj deti majú svoje problémy, ktoré ich silno ovplyvňujú. Môžu trpieť rôznymi typmi úzkostných porúch, ktoré sa môžu objaviť v ktorejkoľvek fáze ich vývoja a súvisieť so zmenami v živote detí.  Niekedy svoj strach komunikujú priamo s rodičmi, inokedy prejavujú rôzne typy neurotického správania. Úzkosť detí je vážny problém, ktorý sa však dá riešiť.

STRACH U ŠKOLÁKOV

Úzkosť u detí je veľmi zložitý problém. Školáci môžu zažiť akýkoľvek typ úzkosti, ktorý môže mať veľmi odlišný pôvod. Deti sú schopné pociťovať úzkosť v troch rôznych formách.

  • Úzkosť – sa objavuje u dieťaťa, keď sú rôzne problémy už chronické a dieťa sa necíti úplne bezpečne alebo keď sa takéto problémy začnú hromadiť. Príčinou môže byť ťažká rodinná situácia, nevhodný prístup rodičov, príliš vysoké sociálne očakávania či problémy v škole.
  • Strach súvisiaci s konkrétnymi situáciami – často sa stáva, že tento typ úzkosti nesúvisí s emocionálnym pozadím. Môžu však súvisieť s vysokou citlivosťou dieťaťa alebo s tým, že dieťa má silnú potrebu spoznávať svet okolo seba, čo však presahuje jeho kognitívne schopnosti – v tomto prípade ide o kognitívnu úzkosť. Tu sa spomína napríklad školská fóbia. Môže mať tri rôzne varianty: strach ako dôsledok školských neúspechov, strach z odlúčenia od matky a strach zo straty pozície v kolektíve rovesníkov a zosmiešňovania.
  • Záchvaty paniky – sú to stavy, počas ktorých dieťa pociťuje veľké napätie, ktoré ho výrazne paralyzuje. Je tam aj fyziologický faktor, pretože v takomto stave strachu sa reakcie odohrávajú v celom tele – dýchavičnosť, búšenie srdca, chvenie tela, zrýchlené dýchanie, bolesti brucha, hnačky. Symptómov je veľa a všetky sú veľmi nepríjemné.

Pre deti, ktoré so vzdelávaním len začínajú, je istá miera strachu zo školy úplne normálna – je to len ďalšia etapa ich vývoja. Odlúčenie od rodičov, nové prostredie, nové pravidlá, ktorým sa treba prispôsobiť, noví spolužiaci, nový učiteľ – všetky tieto faktory prispievajú k úzkosti detí. To však s podporou rodičov a vďaka vhodnej atmosfére v škole po nejakom čase prejde a dieťa začne s radosťou chodiť do školy.

Môžu však nastať chvíle, kedy sa tento strach zmení na fóbiu. Tento stav netreba podceňovať – dieťa vtedy potrebuje pomoc.

NOČNÉ MORY U DETÍ

Dieťa v predškolskom a školskom veku sa môže báť mnohých problémov – škola, ale aj tma, pavúky, príšery, duchovia, búrky, myši atď. Dôvody takýchto obáv sú naozaj rôznorodé – môže ich spôsobiť televízia a počítačové hry. Môžu však byť aj derivátom strachu rodičov. Ak je narušený pocit bezpečia matky alebo otca, dieťa má veľkú šancu, že to od nich prevezme.

Dieťa môžu vystrašiť aj súrodenci, rovesníci a dokonca aj rodičia. Štatisticky sa častejšie rôzne druhy strachu u detí rozvíjajú aj vtedy, keď má dieťa podozrenie, že ho rodičia nemilujú a zažíva deficit rodičovskej lásky a pozornosti.

U dieťaťa sa môžu objaviť nočné mory – zobudí sa s krikom, neustále sa prehadzuje, plače v spánku alebo sa dokonca pociká. Niekedy sa stáva, že si tieto stavy úplne nepamätá a hneď po nich rýchlo zaspí. Takéto obavy môžu byť spôsobené nahromadením napätia v mysli dieťaťa s ktorým si jeho mozog neporadí.

NOČNÉ MORY U DETÍ – LIEČBA

Hneď na začiatku, ak vaše dieťa trpí nočnými morami, stojí za to mu dať skontrolovať telesné ochorenia – niekedy máva dieťa zlé sny, pretože bojuje s nejakou chorobou. Ak testy preukážu, že je vaše dieťa zdravé a stále trpí nočnými hrôzami, musíte zistiť príčinu. Dieťa si nie vždy uvedomuje svoje problémy, ani ich nedokáže vždy jasne vyjadriť. Preto, ak sa tento problém týka vášho dieťaťa a chcete mu pomôcť, neváhajte vyhľadať odbornú pomoc.

Návšteva detského psychológa môže byť veľmi potrebná. Detský psychológ má znalosti a skúsenosti v práci s deťmi, ktoré mu pomôžu pochopiť podstatu problému.

Zdroj