Je pochopiteľné, prečo deti z problémových rodín získavajú v dospelosti zlé sklony. Ale opačné príklady sú vždy prekvapujúce: ako je možné, že z inteligentných a milujúcich rodičov vyrastú sociálne dysfunkční dospelí?

TYPY RODIČOV ALKOHOLIKOV

Alkoholickí rodičia provokatéri – takto sa označujú tí otcovia a matky, ktorí nevedomky podporujú u svojich detí sklon k alkoholizmu. Podľa psychoterapeuta Marka Sichela sa závislosť v dospelosti najčastejšie vyvíja v dvoch diametrálne odlišných prípadoch.

1. Nezodpovední, násilnícki rodičia, ktorí sa o svoje deti málo starali

Tento scenár nie je zriedkavý a na takýchto príkladoch je ľahšie vysvetliť, odkiaľ sa berie sklon k deštruktívnemu správaniu. Sebestrední, nevšímaví, utláčajúci rodičia sú drasticky negatívnou skúsenosťou, ktorá ovplyvní život dieťaťa.

Dospelé deti si spravidla uvedomujú, čí je to vina, že musia niesť bremeno nevôle a hnevu, a chápu, že ich výchova bola deštruktívna.

Ľudia, ktorí si uvedomili, že sa hnevajú na svojich rodičov, a dospeli k záveru, že mali vážne psychické problémy, sa ľahšie vyrovnávajú s vlastnými závislosťami. Tí, ktorí dokázali odhaliť zdroj svojich slabostí, sa s nimi ľahšie vyrovnávajú a vyhrávajú boj.

2. Hyperzodpovední, starostliví rodičia, ktorí svoje deti príliš rozmaznávajú.

Existujú však aj sociálne dysfunkční dospelí, ktorí vyrastali v úžasnej rodine, obklopení starostlivosťou, pozornosťou a láskou. Takíto ľudia jednoducho nedokážu pochopiť, kde je koreň zla, kým im zrozumiteľne nevysvetlia, že v detstve boli “preľaknutí”.

ZVLÁŠTNOSTI VÝCHOVY

Paradoxne, “príliš milujúci” rodičia sú často deti, ktoré boli kedysi zbavené lásky a pozornosti. Ľudia, ktorí sa sťažujú, že sa k nim rodičia správali kruto, trestali ich a vo všeobecnosti nemilovali, obracajú svoju vlastnú skúsenosť naruby.

V skutočnosti prílišná láska problémy vytvára, nie rieši. Takíto rodičia zaobchádzajú s dieťaťom ako s kráľom – každý rozmar je uspokojený, každá požiadavka splnená, každá hrozba odstránená.

Znie to dobre? Znie to dobre, ale takto vychovávané deti sa stávajú závislými.

Neučia sa bojovať, dosahovať ciele alebo dôstojne prijímať porážky, prekonávať strach, prekážky a nepriazeň osudu. Nedokážu byť samy so sebou. Nevedia sa účinne vyrovnať so stresom a frustráciou. Nevedia byť vďační za to, čo majú. Všetky tieto zručnosti sú potrebné na to, aby sa dieťa stalo zdravým, emocionálne stabilným a nezávislým dospelým človekom.

DÔSLEDKY V DOSPELOSTI

“Kráľ dieťa” najčastejšie vyrastie na “kráľa Midasa v obrátenom garde” – všetko, čoho sa dotkne, sa zmení na olovo.

Detstvo mu nevštepilo schopnosť odolávať ťažkostiam, a preto vstupuje do dospelosti zaťažené emocionálnymi závislosťami.

Tí, ktorí nemajú predstavu o zdravých spôsoboch zvládania stresu a frustrácie, majú tendenciu “liečiť sa sami” najrôznejšími prostriedkami proti chemickým závislostiam. Dieťa, ktoré nie je vycvičené v sebestačnosti, čaká rad neúspešných spoluzávislých vzťahov.

ČO JE ZÁKLADOM

Možno nechápete, prečo nedokážete zvládnuť svoj osobný život, dosiahnuť úspech v práci alebo sa zbaviť závislostí. Možno sa čudujete, prečo ste mali toľko smoly, keď ste vyrastali v šťastnej rodine.

Ak ste sami rodičmi, neopakujte chyby svojich otcov a matiek. Ako povedal Aristoteles, je dôležité nájsť strednú cestu medzi dvoma extrémami – vo všetkom, vrátane rodičovstva.