Kúpeľňa nie je len miestom na udržiavanie hygieny, ale aj priestorom, kde nájdeme súkromie a relaxujeme. Psychologička prezradila, prečo emócie ľahšie prežívame v kúpeľni a prečo sme niekedy obzvlášť leniví ísť do sprchy.

1. ODLOŽTE SPRCHU

Všimli ste si niekedy, že niekedy je obzvlášť ťažké odtrhnúť sa zo sedadla a ísť do sprchy? Zdá sa, že existujú oveľa zaujímavejšie a dôležitejšie veci. A musíte doslova zhromaždiť svoju vôľu v päsť, aby ste sa dostali do kúpeľne. Prečo sa to deje?

A phlegmatic girl is thinking about something while sitting on the couch

Fyzická únava

Ak sa človek cíti unavený, je pre neho ťažké nájsť energiu na vykonávanie každodenných úloh, vrátane sprchovania. V takýchto prípadoch bude radšej odpočívať alebo robiť iné veci, pričom sprchu odloží na vhodnejší čas.

Nedostatok motivácie

Pre niektorých ľudí sa sprchovanie môže stať drinou, nezaujímavou povinnosťou. Ak nevidia okamžitý prínos sprchovania, povestnej odpovede na otázku „prečo teraz?“, tak sprchovanie môže počkať.

Psychologické faktory

Lenivosť alebo nedostatok túžby osprchovať sa môžu byť spojené s emocionálnym alebo psychickým stavom. Napríklad ľudia trpiaci depresiou alebo úzkostnou poruchou nedodržiavajú hygienu. Niektorí ľudia môžu mať tiež odpor k vode, kúpeľni alebo samotnému procesu sprchovania, spojený s negatívnou skúsenosťou z minulosti alebo fóbiou.

2. NECHCÚŤ VYJSŤ ZO SPRCHY

Niekedy však stačí začať a kúpeľňa je doslova „návyková“. Aké sú dôvody?

Relaxácia

Šumenie vody, masážne pocity z trysiek po tele a pena vo vani pomáhajú uvoľniť a uvoľniť napätie. Vytvára taký príjemný pocit fyzickej pohody, že sa človek rozplynie v aktuálnom momente. Nechceš sa toho vzdať.

Vyhýbanie sa povinnostiam

Niektorí ľudia môžu používať sprchovanie ako spôsob, ako odložiť povinnosti. V takýchto prípadoch sa pri umývaní zámerne zdržujú, len aby nepokračovali v úlohách.

Azyl

V kúpeľni sme v relatívnej izolácii, ďaleko od hluku a vzrušenia každodenného života. Toto je miesto, kde môžete nájsť samotu a ponoriť sa do svojich myšlienok, takže ľudia chcú zostať dlhšie v tomto pokojnom prostredí.

3. DLHÉ HODINY V KÚPEĽNI

Trávenie veľa času v kúpeľni, aj keď sa neumývate, možno pripísať nasledujúcim dôvodom.

Kúpeľ sa stáva miestom, kde sa človek o seba stará

V kúpeľni sa staráme o svoje telo, organizujeme rôzne procedúry: vyrábame pleťové masky, robíme aromatické kúpele. Je to prejav starostlivosti o seba, ktorý zlepšuje našu pohodu.

Čas strávený v kúpeľni môže slúžiť ako relax

Kúpeľňa sa stáva únikom od každodenných starostí, miestom, kde si môžete vychutnať pokoj a pohodu, oddeliť sa od vonkajšieho sveta. Navyše, pre niektorých ľudí je čas vo vode zvláštnym zážitkom slobody, najmä ak pociťujú nepohodlie alebo bolesť v tele. Kúpeľňa sa začína spájať s dlho očakávanou ľahkosťou.

Kúpeľ ako priestor na meditáciu a reflexiu

Samota a osamelosť dosiahnutá v kúpeľni pomáha sústrediť sa na svoje myšlienky, ciele a osobný rozvoj. Keď sme tiež vo vode, môžeme sa cítiť zraniteľnejší a otvorenejší svojim myšlienkam a emóciám. Absencia vonkajších podnetov a prítomnosť ticha vytvárajú ideálne prostredie pre vnútornú introspekciu. V tomto bode si môžeme začať klásť hlboké otázky.

Môžeme si napríklad začať pamätať minulé chyby, pochybovať o sebe alebo analyzovať svoje nedostatky. Tento čas introspekcie a introspekcie môže viesť k intenzívnej psychickej úzkosti, keď čelíme našim vnútorným konfliktom a emóciám, ktoré mohli byť predtým potlačené.

4. PIESNE V DUŠI

Spev v sprche je bežný a má mnoho psychologických výhod.

Vyjadrenie emócií

Keď spievame, môžeme vyjadriť radosť, šťastie alebo pozdvihnutie energie, ktorú práve cítime. Navyše melódie a rytmus skladieb pôsobia na našu psychiku upokojujúco. Pri spievaní sa cítime uvoľnenejší a oslobodení od každodenných problémov a starostí. Teplá voda môže „zmäkčiť“ naše emocionálne bariéry a pomôcť nám otvorenejšie prejavovať emócie.

Tvorba

Spev v duši sa môže stať naším sebavyjadrením. Môže stimulovať naše kreatívne myslenie a predstavivosť. Umožňuje nám vytvárať vlastnú hudbu, experimentovať s hlasom, improvizovať. Akustické vlastnosti kúpeľne majú zároveň tendenciu zosilňovať zvuk hlasu, čo prináša ďalšie potešenie.