Byť sám sebou, otvoriť sa druhým, rozhodnúť sa zmeniť svoj život – znie to lákavo, ale aj skľučujúco. Mnohí z nás radšej žijú opatrne a rozvážne. Bez rizika však niet víťazstiev. O tom píše psychoterapeutka Joyce Marterová, ktorá si vybrala cestu odvahy ešte na strednej škole.

“Iba ak sa postavíš na môj laboratórny stôl a budeš spievať ‘Joy to the World’,” povedal pán Snyder, môj učiteľ fyziky. Bol to prvý týždeň v deviatej triede, kde som bol nový. Zabudol som si domácu úlohu a spýtal som sa, či ju môžem odovzdať zajtra. Odpoveď učiteľa znela ako výzva a ja som ju prijal. Pomaly som kráčal cez stíchnutú triedu a cítil na sebe pohľady 25 párov očí. Vyšplhala som sa na vysokú čiernu lavicu a zhlboka sa nadýchla, čo najhlasnejšie som si zabubnovala verše piesne “Jeremiah Was a Frog” od Three Dog Night. Oficiálne má rovnaký názov ako gospelová hymna: “Joy to the World.” Dostalo sa mi standing ovation.

Tento hlúpy a odvážny žart mal nečakane pozitívne následky. Po vyučovaní za mnou prišli dve dievčatá, ktoré som vtedy nepoznal, a povedali, že v živote nevideli odvážnejší čin a chceli by sa so mnou skamarátiť; sme kamaráti dodnes.

Pán Snyder bol ohromený, vraj túto vetu hovorí už 20 rokov a nikto sa nikdy nepokúsil túto podmienku presadiť. Rozpovedal to celému učiteľskému zboru, medzi učiteľmi sa to rozšírilo rýchlosťou lesného požiaru. Keď som chodila do iných tried, učitelia sa pýtali: “Aha, ty si to dievča?” “Áno,” odpovedala som. Začali si ma všímať a povzbudzovať k aktívnej činnosti vo všetkých možných aktivitách: školská samospráva, roztlieskavačky, spevácky zbor.

V dospelom živote naďalej vedome prekonávam strach, aby som mohla žiť odvážne. Otvára mi to nové príležitosti a pomáha mi to rásť nad seba samú. Ako podnikateľka som desať rokov neustále čelila situáciám, v ktorých som musela byť odvážna, aby som sa udržala nad vodou.

Môj tím sa rozrástol na 70 terapeutov v šiestich lokalitách, ale musel som prežiť stratu obchodného partnera, obrovské finančné problémy a mnoho iného. Nedávno mi podriadení poďakovali za to, že som bol ich nebojácnym lídrom. Táto čestná prezývka trafila do čierneho – odráža aspekt mojej osobnosti, ktorý sa vykryštalizoval vďaka odolnosti pri prekonávaní nepriazne osudu.

Aj ja som sa v osobnom živote po 25 rokoch spoločného života a 18 rokoch manželstva rozhodla pre desivé rozhodnutie rozviesť sa. Vyrastali nám dve nádherné dcéry a v našom vzťahu bolo veľa dobrých vecí, ale už niekoľko rokov som cítila istú nespojitosť, ktorá napriek snahám z oboch strán nechcela zmiznúť…. Hovoriť o tom úprimne a priamo je to najdesivejšie, čo som kedy musela urobiť.

Teraz, keď som sa rozhodla, cítim pokoj, úľavu a vďačnosť za to, že som mala odvahu byť úprimná k sebe a k tým, ktorých mám rada. Hoci je to ťažké, verím, že úprimnosť v živote prinesie prosperitu, šťastie a milosť všetkým zúčastneným.

Šťastie je možné len vtedy, ak žijeme v súlade so svojím autentickým ja

Počas mojej dvadsaťročnej psychoterapeutickej praxe ma zúfalá odvaha mojich klientov tešila a inšpirovala. Mal som tú česť sprevádzať ich na ceste, ktorá odomkla ich silu, zbavila ich násilných alebo toxických vzťahov, zdrvujúcich kultov a praktík, vykorisťovateľskej alebo nezmyselnej práce a všetkých ostatných dysfunkčných dynamík. Pomohol som im spojiť sa s najvyššími prejavmi seba samého, otvoriť sa láske, učiť sa a žiť novým spôsobom.

Pre každého je dôležité oddeliť sa od strachu a spojiť sa s odvahou. Šťastie je možné len vtedy, ak žijeme v súlade so svojím autentickým ja, a autenticita si vyžaduje odvahu. Sústreďte svoju myseľ/telo/duch pomocou niekoľkých hlbokých nádychov, jogy alebo meditácie a opakujte si nasledujúce afirmácie, aby ste posilnili svoju odvahu:

 1. Moja vnútorná sila patrí len mne a odmietam ju dať iným.
 2. Otvorene a rád sa delím o talenty, ktoré mi dala príroda. Odmietam minimalizovať akékoľvek svoje kvality v záujme toho, aby sa iní cítili pohodlnejšie.
 3. Moja vnútorná sila osvetľuje všetko okolo mňa.
 4. Používam svoj hlas, aby som hovoril úprimne a priamo zo svojho srdca, mysle a duše.
 5. Mám sa rada, a preto vždy hovorím, čo chcem, čo potrebujem, v čo dúfam, čo si želám a o čom snívam.
 6. Verím, že prežijem a prekonám akúkoľvek nepriazeň osudu bez toho, aby som podľahla strachu zo zlyhania alebo odmietnutia.
 7. Lásku vyjadrujem otvorene a slobodne, s radosťou a odzbrojujúcou bezmocnosťou.
 8. Moja sexualita rozkvitá, svoje pocity vyjadrujem otvorene, s láskou k sebe i k druhým.
 9. Oslobodzujem sa od masiek, ktoré zvyčajne nosím, a otvorene sa delím s ostatnými o svoje autentické ja.
 10. Stanovujem si zdravé hranice v osobných aj pracovných vzťahoch a v prípade potreby dokážem povedať “nie”.
 11. Hovorím o ťažkých veciach, ktoré treba vypovedať, ak je to potrebné, pravdivo a láskavo.
 12. Aktívne vyhľadávam prácu, koníčky a vzťahy, ktoré sú pre mňa dôležité, vyživujú moju dušu a oslobodzujem sa od všetkého, čo potláča moju slobodu.
 13. Som otvorený novým skúsenostiam, vítam vzťahy a príležitosti, ktoré rozširujú moju zónu komfortu.
 14. Praktizujem súcit so sebou a sebaprijatie a jemne rozpúšťam hanbu, rozpaky alebo komplex, ak mi bránia byť čo najlepší.
 15. Uvoľňujem silu strachu, neistoty a pochybností. Za svojich sprievodcov si vyberám lásku, vieru a odvahu.

Zaslúžite si lepší a väčší život. Využite svoju vnútornú silu a získajte prístup k rezervám vyššieho rádu. Začnite tento život ešte dnes.