Každý z nás sa pravidelne stretáva s potrebou vybrať si medzi túžbami (“chcieť”) a povinnosťami (“musieť”). Ako sa správne rozhodnúť?

Nájsť kompromis medzi túžbou a povinnosťou je častou požiadavkou psychoterapie. Mnohí klienti chcú nájsť motiváciu, zmeniť svoje “mal by som” na “chcem”, zvýšiť produktivitu a prestať prokrastinovať. Iní sa naopak snažia dostať preč od úspechov a neustáleho stresu kvôli množstvu vecí, ktoré treba urobiť, a zodpovednosti, snažia sa naučiť uvoľniť, precítiť, aké sú momentálne potreby a túžby tela.

Zjednodušene teda možno povedať, že existujú dve skupiny ľudí, ktorí sa vo väčšine svojich rozhodnutí riadia týmito prístupmi:

 1. “Chce.” Vždy majú veľa želaní. Ľahko ich spoznáte – neustále vám hovoria, že chcú nový telefón, výlet, povýšenie v práci, obnovu šatníka… Naše staré mamy ich s láskou nazývali “chcem”. Dokonale cítia svoje potreby a túžby, sú talentované, zasnené, emocionálne. Sú však náchylnejšie na závislosti a prokrastináciu, pretože sa neustále porovnávajú s ostatnými (a nie vždy v ich prospech). Majú výkyvy nálad, sú často urazení a žiarliví. Ich “priania” sa nie vždy splnia alebo sa nesplnia presne podľa ich predstáv. Je pre nich ťažké myslieť strategicky a ísť striktne podľa plánu. Predsa len sa viac sústreďujú na svoje túžby a emócie.
 2. “Mali by.” Ľudia v tejto kategórii sú veľmi seriózni, racionálni, niekedy až hyperzodpovední, majú tendenciu obávať sa o svoje výsledky a správanie. Z tohto dôvodu sa nedokážu uvoľniť, nedokážu sa vzdať kontroly, majú problém delegovať. Často trpia chronickým napätím a stresom, v hlave si premietajú, čo mohli urobiť inak, alebo si robia starosti, ako sa v budúcnosti vyhnúť chybám. Vyznačujú sa perfekcionizmom. Ani počas dovolenky nedokážu zabudnúť na prácu a prestať myslieť na to, že svoj čas mohli stráviť produktívnejšie.

Ak sa človek príliš sústreďuje na úspechy a hodnotí sa len podľa výsledkov svojej práce alebo príjmov, nazýva sa úspešný. Takíto ľudia sú úplne pohltení záväzkami a cieľmi a zabúdajú na odpočinok. Následne môže byť pre nich ťažké definovať, čo chcú (“Som taký unavený, že už nič nechcem”, “Vyber si(e), neviem”).

AKO SPOJIŤ “CHCIEŤ” A “POTREBOVAŤ”?

Je falošné (a dosť nebezpečné) vyberať si len to, čo “potrebujete” alebo čo “chcete”. Oveľa efektívnejšie je spojiť obe tieto veci do jednej “konzervy”. Nájdite riešenie, ktoré je pre vás relevantné.

Aby ste to mohli urobiť, musíte presne pochopiť, čo chcete a aké máte momentálne potreby. Vaše potreby môžu súvisieť s dosahovaním určitých cieľov, zábavou alebo zlepšením kvality života. Potreby sa môžu týkať bezpečnosti, stabilného príjmu alebo zdravotnej starostlivosti.

Premyslite si zoznam svojich hodnôt (sú to veci, ktoré sú pre vás v živote dôležité). Napríklad:

 • Uznanie;
 • sebadôvera;
 • hojnosť;
 • rodina;
 • tradícia;
 • prenos vedomostí;
 • profesionalizmus;
 • sebarozvoj;
 • duchovný rast;
 • priateľstvo;
 • charita;
 • ekonomická efektívnosť;
 • ochrana životného prostredia;
 • sloboda;
 • nezávislosť;
 • pohon;
 • vášeň;
 • láska;
 • múdrosť;
 • láskavosť;
 • odvaha;
 • romantika;
 • šport;
 • samota;
 • cestovanie;
 • potešenie;
 • únik;
 • tvorivosť;
 • elegancia;
 • estetika.

Čo by ste chceli pridať do svojho života? Ako presne a v akých udalostiach by sa to prejavilo?

Keď ste identifikovali svoje priania a potreby, je dôležité posúdiť svoje možnosti. Možno sa niektoré z vašich túžob dajú realizovať len za určitých podmienok alebo s vynaložením určitého úsilia. Veľmi dôležité je tiež zvážiť svoje zdroje, aby ste racionálne určili, ktoré priania a potreby sa dajú splniť v súčasnosti a ktoré môžu počkať.

Na základe týchto informácií si zvoľte svoje priority

Určite, ktoré túžby a záväzky je potrebné splniť ako prvé, pričom zohľadnite svoje možnosti. Čo je pre vás momentálne najdôležitejšie? Čo je na druhom mieste?

Tu vám môže pomôcť koučovacie cvičenie, napríklad Eisenhowerova matica. “Mám dva typy problémov: naliehavé a dôležité. Naliehavé nie sú dôležité a dôležité nie sú vždy naliehavé,” povedal 34. prezident Spojených štátov Dwight Eisenhower.

MATICA EISENHOWER

Vezmite si papier, napíšte si všetky svoje úlohy a rozdeľte ich do štyroch skupín:

 • naliehavé a dôležité;
 •  neodkladné a dôležité;
 • naliehavé a nedôležité;
 • neodkladné a nedôležité.

Keď budete mať priority zoradené podľa dôležitosti, budete môcť veci vybaviť rýchlo. Budete mať jasnú štruktúru, a nie nekonečný zoznam v hlave s textom “všetko je dôležité, všetko je naliehavé a všetko bolo potrebné včera”.

V opačnom prípade budete mať v hlave vždy nekonečný zoznam vecí, ktoré treba urobiť, a povinností, čo zo života urobí deň na hromnice s obrovskou dávkou stresu.