Rodičovstvo vie dať zabrať. Ako matka som veľakrát zažila pocit úplnej vyčerpanosti, pocit, že ďalšiu prebdenú noc nezvládnem. Bolesti bruška, prerezávajúce sa zúbky… Možnosť vystriedať sa pri bábätku s manželom bola pre mňa veľakrát poslednou záchranou. V takýchto situáciách si často pomyslím na slobodné mamy: S kým sa vystriedajú ony? Ako to môžu zvládnuť? Až keď som sa sama stala mamou, pochopila som, pod akým obrovským tlakom musia tieto ženy žiť, aké nesplniteľné nároky sú na ne často kladené.

Sociologička Marika Lindholm sa tejto téme venuje dlhodobo. Založila webovú stránku ESME (Empowering Solo Mums Everywhere), určenú pre matky, ktoré sa samy starajú o svoje deti. Môžu tu nájsť podporu, rôzne články, ale hlavne byť v spojení s inými matkami, ktoré riešia rovnaké problémy.

Pre slobodné matky je často náročné zvládnuť všetky úlohy, ktoré na ne padajú – práca, domácnosť, výchova detí… Nájsť pri tom čas na oddych a psychohygienu je ťažká úloha. Ak však platí prepojenie šťastná mama – šťastné deti, v rodinách slobodných mám to platí dvojnásobne. Ako to ale zabezpečiť? Marika Lindholm prináša vo svojom článku niekoľko tipov.

Ako autorka píše, napriek tomu, že nejde o tému, ktorej by sa venovala príliš veľká pozornosť, je pravda, že žien, ktoré sa o svoje deti starajú samy, pribúda. Len v Amerike v súčasnosti slobodné matky vychovávajú približne 22 miliónov detí. Mnohé z týchto žien sú samy kvôli nefunkčnému partnerskému vzťahu, smrti partnera alebo z rôznych iných dôvodov. Mnohé trpia smútkom, osamelosťou, pocitmi viny, rôznymi traumami. Ak aj netrpia žiadnymi veľkými ranami z minulosti, úloha byť jediným rodičom je veľká a ťažká. Tieto matky sú často tak zaneprázdnené zabezpečovaním financií, fungovania domácnosti a starostlivosťou o deti, že im neostáva priestor na vlastnú psychohygienu.

Jednou z inšpirácií, ako sa o starať o svoje psychické zdravie – či už ako slobodná matka, alebo ktokoľvek iný – je vytvorenie tzv. „emocionálneho balíčka prvej pomoci“. Autorom tohto konceptu je psychológ Guy Winch. Každému, kto chce žiť plnohodnotnejší a šťastnejší život, odporúča venovať pozornosť vlastným psychickým zraneniam a ich uzdraveniu. Emocionálny balíček prvej pomoci (o ktorom Winch napísal celú knihu) by mal obsahovať 5 vecí.

5 krokov k emocionálnej hygiene:

  1. Venovať pozornosť emocionálnej bolesti – keď sa cítiš byť zranený/á viac ako niekoľko dní, zastav sa, venuj pozornosť tejto psychickej rane, neignoruj ju.
  2. Zastav emocionálne krvácanie – identifikuj negatívne cykly a pomenuj ich. Napríklad keď zlyhanie vedie k strate istoty a potom k bezmocnosti.
  3. Chráň si svoje sebavedomie – všímaj si, aké je, posilňuj ho, keď klesá a vyhýbaj sa negatívnej vnútornej reči.
  4. Bojuj s negatívnym myslením – vyhýbaj sa zvyku dookola rozmýšľať nad negatívnymi udalosťami.
  5. Informuj sa o dopade psychologických zranení. Hľadaj informácie, ktoré súvisia s tvojím problémom a podporu, ktorá by ti mohla pomôcť.

Všetky tieto odporúčania sú dôležité. Spôsob, ako ich dosiahnuť je ale vždy individuálny a závisí od človeka a situácie. Môžu sa tiež zdať príliš abstraktné a ťažko dosiahnuteľné. Autorka článku ponúka niekoľko konkrétnejších typov, ktoré môžu byť použité v situácii slobodných matiek.

Pre slobodné matky, ktoré odišli z manželstva z dôvodu zneužívania, je napríklad dôležité, aby spoznali bolesť a rany, ktoré si nesú z minulosti. Ženy, ktoré ostali samy z dôvodu smrti partnera, musia zase spracovať smútok z tejto straty. Často je potrebné nanovo vybudovať vlastné sebavedomie a zbaviť sa negatívneho myslenia. Autorka ponúka 4 doplňujúce a konkrétne nástroje, ktoré môžu pomôcť k vybudovaniu vlastného emocionálneho balíčka prvej pomoci.

4 užitočné nástroje, ako zlepšiť svoju psychickú pohodu:

  1. Voľno – pre slobodné matky niečo, na čo ostáva väčšinou minimum času, napriek tomu veľmi dôležité. Vytvoriť si priestor na čas bez práce, bez domácnosti, ideálne aj bez detí. Zastaviť sa, relaxovať, mať čas rozmýšľať – to všetko môže pomôcť dostať sa do kontaktu so svojimi zraneniami a začať ich riešiť.
  1. Optimizmus – pomáha k budovaniu psychickej odolnosti a k zvládaniu životných výziev. Existujú relatívne jednoduché cvičenia ako získať optimistické nastavenie – napríklad reflektovať, čo sa mi darí, v čom som úspešná, zapísať si momenty, kedy sme na seba boli hrdí, vyhýbať sa porovnávaniu.
  1. Dobrodružstvo – je to jedna z najlepších ciest, ako bojovať s negatívnym myslením a zlepšiť sebavedomie. Občasný únik z každodennej rutiny prináša skvelé psychologické benefity – ten povznášajúci pocit, keď človek cíti, že žije, radosť spojená s prekonaním vlastných hraníc… Je jedno, či sa rozhodneme pre dobrodružstvo s deťmi alebo bez nich, nemusí stáť ani veľa peňazí. Môže to byť drobnosť: hľadanie pokladu v parku, výlet na miesto, ktoré nepoznáte… – to všetko môže pomôcť zbavovať sa negatívnych spomienok. Ak sa rozhodnete pre dobrodružstvo s deťmi, je to pre ne úžasná možnosť vidieť vás aj inak ako zahltenú prácou.
  1. Príroda –veľa slobodných matiek lieta medzi prácou, domácnosťou a aktivitami detí. Ostáva len málo priestoru na čas v prírode. Pobyt v prírode je ale pre psychiku doslova liečivý – existuje množstvo výskumov, ktoré dokazujú, že pobyt v prírode nás uzdravuje od stresu, spôsobuje pozitívne zmeny na mozgu a pomáha predchádzať negatívnemu postoju k sebe.

Psychické a fyzické zdravie nie sú dve oddelené veci. Navzájom sú úzko prepojené. Pre matky, ktoré sú na všetko samy, je životne dôležité poznať samú seba, bojovať s pocitmi viny, straty a samoty. Snáď tieto rady aspoň trochu pomôžu objaviť, ako na to. Zaslúžia si to všetky tieto ženy aj ich deti.


Celý článok Emotional Hygiene for Single Mother nájdete na stránke Psychology today

https://www.psychologytoday.com/blog/more-women-s-work/201701/emotional-hygiene-single-mothers