Niekedy sa stane, že vzťah začne ochabovať. V takej chvíli sa môže zdať, že existuje len jedno východisko – rozchod. Náš odborník je však presvedčený: všetko sa dá zmeniť, sú na to potrebné len dva dôležité prvky. Prečítajte si o nich viac v tomto článku.

O TÚŽBE

Je potrebné vziať do úvahy, že vzťah v páre závisí od túžby a možností oboch strán. To znamená, že ak má každý z partnerov veľkú túžbu byť spolu a možnosti na to, potom bude vzťah určite harmonický a faktory, ktoré tomu môžu nejakým spôsobom brániť, budú mať nulovú tendenciu.

Práve túžba je hlavnou podmienkou akýchkoľvek zmien, či už ide o rodinné vzťahy, kariéru, úspechy v športe, normalizáciu hmotnosti… Ale ako sa hovorí, „diabol sa skrýva v detailoch“.

Ak sa spýtate ktoréhokoľvek človeka, či chce byť zdravý, krásny a úspešný, mnohí bez váhania odpovedia kladne. Zároveň však v skutočnosti nie všetci z nás myslia na svoju výživu, sebavzdelávanie a pravidelné športovanie. Prečo? Pretože náš mozog je lenivý, šetrí energiou a nie je pripravený meniť sa len podľa našej vôle. A len v prípadoch, keď sú zmeny jednoducho nevyhnutné, realizuje ich prekvapivo ľahko. Keď sa „chcem“ zmení na „naozaj potrebujem“, sme pripravení na akúkoľvek akciu.

V psychológii sa to nazýva dominancia – to, čo definujeme ako najdôležitejšie, ako potrebu, nie len ako želanie, ako vzduch, vodu alebo jedlo

Pomerne často žijeme podľa zásady „čo máme, to si neudržíme, keď to stratíme, plačeme“, pretože nie všetci máme vytvorenú dominantu pre zachovanie vzťahov. Jednoducho sme si na ne zvykli a chceme, aby boli. To znamená, že nie sme ochotné dať sa na 100 %, kým ona neodíde za niekým iným alebo kým nás on nepodvedie.

SLOVÁ VERZUS ČINY

Sú chvíle, keď partner hovorí, že vás miluje a je pripravený sa zmeniť, ale slová zostanú len slovami a v skutočnosti sa nič nedeje. V takýchto prípadoch sú to činy, ktoré sú skutočným ukazovateľom toho, čo človek skutočne cíti vo vzťahu.

Vysloviť slová „milujem ťa“, „určite sa zmením“, „všetko bude v poriadku“ nie je také ťažké. Oveľa ťažšie je skutočne sa začať meniť. Vyžaduje si to totiž úsilie, pevnú vôľu, v niektorých prípadoch aj získavanie nových informácií a obracanie sa na špecializovaných odborníkov.

Ak váš partner hovorí jedno, ale robí niečo úplne iné, neponáhľajte sa spáliť mosty. Možno má naozaj silnú túžbu, ale ako sme sa naučili, samotná túžba nestačí. Ak sa naučíte správny dialóg s človekom, môžete postupne vytvoriť vhodnú dominantu, aby si uvedomil dôležitosť vzťahu a túžba prerástla do potreby.

O PRÍLEŽITOSTIACH

Okrem toho sú situácie, keď aj pri takto sformovanej dominancii je pre človeka ťažké zmeniť sa sám. A práve sme sa dotkli témy príležitostí, ktoré človek nemá vždy. Napríklad manžel namiesto toho, aby pracoval, sedí celý deň pred televízorom a kritizuje všetkých okolo seba. A aj keď pochopí, že toto správanie škodí vzťahu a je čas na nejaké zmeny, bude pre neho ťažké hľadať si prácu, vyrovnať sa s prípadným odmietnutím v zamestnaní alebo nájsť spoločnú reč s kolektívom. V takýchto situáciách je veľmi dôležitá kompetentná podpora zo strany blízkych alebo odborníkov.

V každom prípade však platí, že ak si obaja partneri silne želajú zachovať vzťah a vytvorili si zodpovedajúcu dominantu (potrebu), potom je otázka príležitostí, ako sa hovorí, vecou techniky. Ak má niekto v páre len deklaratívne túžby a nie je pripravený na skutočné zmeny, stojí za to zvážiť, či takýto vzťah potrebujeme a prečo sme stále s týmto partnerom.

PRISPÔSOBIVOSŤ MUŽOV A ŽIEN

Vo všeobecnosti sú ženy v manželstve prispôsobivejšie ako muži. Príroda ich obdarila jedinečnou schopnosťou prispôsobiť sa okolnostiam, keďže po mnoho storočí boli v otázke vlastného prežitia a prežitia svojho potomstva viac závislé od mužov. Veľa vecí sa teraz zmenilo, ale nie naše mozgy. Stále väčšina žien podvedome cíti svoju zraniteľnosť, chce si udržať vzťah, častejšie sa obracajú na psychológov a snažia sa nájsť východisko.

Keďže majú „gén prispôsobivosti“, mnohé ženy úprimne veria, že aj muž sa dokáže zmeniť, a pri výbere partnera nevenujú pozornosť jeho nevýhodám, naivne veria, že sa zmení. Nie každý muž je však pripravený na skutočné zmeny vo vzťahu. V záujme objektívnosti treba povedať, že nie každá žena je toho schopná, ale najčastejšie je to stále mužský problém.

Podľa toho sa oplatí vybrať si partnera, ktorý je pripravený zmeniť svoje správanie vo vzťahu, súhlasiť s prispôsobením sa v manželstve – po piatich, a desiatich alebo pätnástich rokoch.

A ak už manželstvo „praská vo švíkoch“, oplatí sa urobiť „inventúru“ vzťahu na vlastnú päsť alebo s pomocou odborníka, aby ste pochopili, ako môžete zvýšiť túžbu u partnera a ako mu môžete pomôcť, ak dominancia už vznikla, ale chýbajú mu potrebné zručnosti.