Zdroj

Šikanovanie môže mať rôzne podoby – fyzické, s*xuálne alebo psychické. Psychické týranie nezanecháva na tele žiadne viditeľné stopy, čo sťažuje dokazovanie. Čo je psychické týranie? ako sa to prejavuje? Aké sú dôsledky psychického násilia a ako proti nemu bojovať?

ČO JE PSYCHICKÉ TÝRANIE?

Duševné týranie je forma dlhodobého týrania inej osoby. Psychické násilie je o vstupe do takých interakcií s inou osobou, z ktorých sa v dôsledku toho cíti zle.

Formy psychického násilia môžu zahŕňať:

  • vyhrážky
  • urážky
  • manipulácia s inými ľuďmi
  • vydieranie
  • poníženie
  • verejné podpichovanie

Veľkú úlohu pri psychickom násilí zohrávajú aj hrozby, vrátane tých, ktoré súvisia s fyzickým násilím a agresívnymi činmi – môže to byť fyzické násilie samo o sebe, ale napríklad aj záchvaty hnevu a ničenia vecí a iné prejavy fyzickej sily nad obeťou.

PSYCHICKÉ TÝRANIE VO VZŤAHU

Psychické týranie vo vzťahoch je stále, žiaľ, bežným javom. Vo vzťahu s toxickým partnerom, ktorý používa psychické násilie, často dochádza k snahe partnera ovládať a izolovať od ostatných ľudí.

Agresor sa vo vzťahu veľmi často pokúša odrezať obeť od ostatných ľudí, chce mať pod kontrolou každý aspekt jej života – nielen kontrolovať, koho stretne, ale aj to, kam ide, kedy sa vráti a s kým telefonuje alebo píše.

Často ide ruka v ruke s patologickou žiarlivosťou, ktorá si vyžaduje obviňovanie partnera z podvádzania. Tento jav je často podceňovaný a racionalizovaný. Obeť psychického týrania vo vzťahoch môže tiež zažiť neustálu manipuláciu a vydieranie, ktoré ju prinúti správať sa určitým spôsobom. Navyše dochádza k neustálemu znižovaniu sebaúcty, čo vedie k presvedčeniu, že si nič lepšie nezaslúži a stále je uviaznutá v toxickom vzťahu.

DÔSLEDKY PSYCHICKÉHO NÁSILIA

Psychické týranie nezanecháva na tele žiadne stopy, ale môže bolestivo a vážne zraniť myseľ a v dôsledku toho ovplyvniť celý život obete. Aké môžu byť dôsledky psychického týrania?

Osoba, ktorá zažíva napríklad dlhodobé psychické týranie vo vzťahu, nemusí byť v dôsledku toho schopná viesť samostatný život. Nechá sa presvedčiť agresorom, že je zbytočná a sama si neporadí, preto sa bojí odísť. Takto sa neustále stáva obeťou násilia a nedokáže sa z tohto systému dostať.

Častá je aj neustála vina – človek, ktorý zažije psychické týranie, nakoniec akceptuje pohľad páchateľa a verí, že všetko, čo sa deje, je jeho chyba – pretože vyprovokoval partnera k určitému správaniu. Čoraz viac sa snaží vyhovieť požiadavkám, ktoré sú na ňu kladené, pretože verí, že ak sa bude správať perfektne, neposkytne zámienku na to, aby ju zneužil.

Obete tohto druhu násilia majú nielen veľmi nízke sebavedomie – často ich sprevádza množstvo ďalších neduhov. Môžu trpieť nespavosťou, mať nočné mory, trpieť depresiami, neurózami alebo nervovými stavmi.

Môžu sa vyskytnúť aj somatické symptómy súvisiace s úzkosťou: trasenie rúk, nevoľnosť, búšenie srdca, závraty a žalúdočné problémy.

BOJUJTE ZA SEBA! HĽADAJTE POMOC

Ak ste obeťou násilia, v takom prípade by ste mali vyhľadať pomoc, aby ste mohli začať novú kapitolu vo svojom živote, bez strachu a bolesti. Toto nie je úloha, ktorú môžete urobiť sami, takže stojí za to hľadať všetky druhy podpory. Môžete požiadať o pomoc príslušné služby, ktoré vám určite pomôžu.

Tiež bojujte o svoju budúcnosť v psychoterapii. Požiadajte o ňu, ak chcete zmeniť svoj život k lepšiemu. Správne zvolená psychoterapia vám umožní zbaviť sa neustáleho pocitu viny a hanby a pochopiť, že za násilné činy je zodpovedný agresor a nie vy.

Môžete sa rozhodnúť aj pre individuálnu terapiu, aby ste sa dokázali terapeutovi otvoriť a porozumieť sebe a mechanizmom, ktoré vám doteraz vládli. Ak sú vaše problémy pomenované a definované, bude pre vás oveľa jednoduchšie ich vyriešiť.