Zdroj

S*xuálne zasvätenie je nepochybne jednou z najdôležitejších skúseností mladého muža, ktorá v budúcnosti ovplyvní jeho prístup nielen k fyzickému styku, ale aj formovaniu vzťahov. Môže však neúspešný prvý pokus skutočne sťažiť alebo dokonca znemožniť udržať si šťastný vzťah s inou osobou?

S*xuálne zasvätenie

Pripravuje nás na to rodina a spoločnosť formou seriózneho rozhovoru, hodinami o výchove k rodinnému životu v škole alebo náučnými článkami. Považuje sa za samozrejmé, že deň zasvätenia nakoniec príde, hoci vek, ktorý sa na to považuje, je dnes ťažké určiť. V mnohých prípadoch sa to deje skôr ako po minulé roky, preto sa kladie dôraz na ranú s*xuálnu výchovu.

Prvé lásky a vzrušenie motivujú mladých ľudí k hľadaniu blízkosti v podobe s*xuálnych kontaktov. Táto skúsenosť nám umožňuje získať skúsenosti, ktoré sme predtým nemali. Zmeny, ktoré v nás po tejto udalosti nastanú, môžu byť náhle a vedomé, alebo sa môžu objaviť postupne.

Včasná s*xuálna iniciácia

Napriek tomu, že dnes mnohí dospievajúci začínajú so s*xom veľmi skoro, odborníci sa stále domnievajú, že „predčasný“ s*xuálny kontakt je pre emocionálny a s*xuálny vývoj mladého človeka škodlivý. Je to preto, že naša identita nie je úplne formovaná a stabilizovaná pred a počas dospievania. Príliš skoré skúsenosti (ešte horšie, ak sú neúspešné) môžu narušiť vývoj ľudskej s*xuality.

Neúspešná iniciácia a negatívne s*xuálne skúsenosti

Špecialisti vykonávajúci výskum v Austrálii na skupine takmer 10 tis. žien preukázalo silný vzťah medzi skorým začiatkom s*xuálnej aktivity (pred 17. rokom života) s prítomnosťou partnerského násilia v budúcich vzťahoch. Počet žien, ktoré zažili s*xuálne násilie vo vzťahu po tom, čo zažili predčasnú s*xuálnu iniciáciu, je oveľa vyšší ako počet žien, ktoré ho zažili a ktoré mali prvý styk po 18. roku života.

Pozorovania však vedú k záveru, že k rozvoju s*xuálnych dysfunkcií sú vystavené nielen dospievajúce dievčatá, ale aj staršie ženy v študentskom veku, ktoré v detstve zažili traumatické s*xuálne zneužívanie. Dôsledky príliš skorej iniciácie, neúspešnej iniciácie alebo iniciácie prostredníctvom znásilnenia môžu byť rôzne – od sklonu k neformálnym vzťahom, rizikového s*xuálneho správania, alebo napríklad aj k dobrovoľnej s*xuálnej abstinencii a ťažkostiam pri dosahovaní uspokojenia z pohlavného styku. Môže to mať za následok aj vážne zníženie sebavedomia.

Dôsledky skorej s*xuálnej iniciácie

S*xuálna aktivita je najčastejšie výsledkom prirodzených túžob jednotlivca a vplyvu spoločnosti. Mimoriadne veľký vplyv na skorší začiatok pohlavného styku má určite široko dostupný erotický obsah, ktorý možno nájsť na internete a ktorý sa šíri televíziou. Tínedžeri tiež nasledujú svojich rovesníkov – nechcú vyčnievať zo skupiny a snažia sa do určitej miery zapadnúť.

Maloletý alebo ešte nie úplne emocionálne zrelý človek môže mať problémy s vyrovnávaním sa s dôsledkami svojho konania – nielen právne či sociálne, ale hlavne emocionálne. V takýchto situáciách sa oplatí využiť pomoc s*xuológa – skúsený odborník môže tínedžerovi poskytnúť primeranú podporu.