Klásť správne otázky je jednou z kľúčových kompetencií kouča. Pomáha klientom priblížiť sa k tomu, čo chcú, a naučiť sa, ako žiť svoj život lepšie. Ak sa z nejakého dôvodu nemôžete spojiť s odborníkom, je možné použiť techniky koučovania aj samostatne. Tento zoznam sme zostavili špeciálne na tento účel.

Úlohy, ktoré uvidíte nižšie, je najlepšie vykonať písomne. Takto budete mať jasný plán, ako postupovať.

1. “ČO CHCEM?” ALEBO “AKÝ JE MÔJ CIEĽ?”

Bez ohľadu na to, o čo sa pýtate, najprv je potrebné definovať svoj cieľ. Napríklad chcete byť povýšený na vedúceho oddelenia. Je dôležité byť čo najkonkrétnejší – vyhnite sa formuláciám typu “chcem povýšenie” – buďte konkrétny.

2. “KEDY MÔŽEM (CHCEL BY SOM) UROBIŤ TO, ČO CHCEM?”

Ďalším krokom je stanovenie realistického časového rámca. Nemusíte sa klamať tým, že napíšete, že tento cieľ môžete dosiahnuť za dva dni. Nezachádzajte však do druhého extrému a nestanovujte si príliš vzdialené termíny, pretože to bude vášmu mozgu signalizovať, že nemá zmysel sa ponáhľať, môžete začať o rok.

3. “ČO SA ZMENÍ V MOJOM ŽIVOTE, KEĎ DOSIAHNEM VÝSLEDOK?”

Ak váš život zostane rovnaký aj po dosiahnutí cieľa, potom, opäť, aký zmysel má niečo robiť? Analyzujte, čo získate dosiahnutím toho, čo chcete, aké zmeny zaznamenáte a akým človekom sa stanete. Tieto otázky vám pomôžu pochopiť perspektívu a potvrdia, že váš cieľ naozaj stojí za námahu.

4. “AKÉ ZDROJE MÁM NA DOSIAHNUTIE CIEĽA?”

Toto nie je vždy zrejmé. Niekedy sa zdá, že neexistujú žiadne zdroje, ale nie je to tak! Ak túto úlohu riešite písomne, po chvíli sa vám na papieri alebo na monitore počítača objaví celý zoznam zdrojov, na ktoré ste zabudli alebo ktoré ste jednoducho nezohľadnili.

5. “AKÉ ZDROJE MI CHÝBAJÚ?” A “KDE ICH MÔŽEM ZÍSKAŤ?”

Ak ste predchádzajúcu úlohu urobili premyslene, k tejto otázke budete pristupovať s ľahkosťou. Keď ste zistili, aké zdroje už máte, musíte si odpovedať na otázku, čo vám chýba, a jasne vymenovať všetko, čo potrebujete na dosiahnutie výsledku. Pred každú položku napíšte, kde môžete získať to, čo vám chýba. Nerozčuľujte sa, ak sa vám zoznam bude zdať príliš dlhý – to je v poriadku. Najdôležitejšie je pochopiť, kde tieto zdroje nájsť.

6. “AKO MI VŠETKY TIETO ZDROJE POMÔŽU DOSIAHNUŤ MÔJ CIEĽ?

Po roztriedení dostupných zdrojov a tých, ktoré ešte len nájdete, musíte analyzovať, do akej miery vám pomôžu dosiahnuť váš cieľ.

7. “KDE MUSÍM ZAČAŤ?”

Blížite sa k najzaujímavejšej časti. Cieľ je jasný a zdroje boli identifikované, musíte zistiť, aký bude váš prvý krok k tomu, čo chcete. Bez ďalšieho otáľania, čo môžete a čo by ste mali urobiť hneď teraz, aby ste začali tento proces? Napríklad napíšte svojmu nadriadenému, že by ste chceli diskutovať o svojom povýšení.

8. “V AKOM PORADÍ BY SOM SA MAL POSUNÚŤ?”

Po načrtnutí alebo možno aj vykonaní činností z predchádzajúceho bodu je dôležité vytvoriť stratégiu. Odpoveďou je počiatočný akčný plán. Neskôr sa môže upraviť, ale to je v poriadku. Ak podrobne popíšete cestu k dosiahnutiu toho, čo chcete, váš mozog si uvedomí, že to nie je také strašné, a umožní vám konať bez toho, aby ste sa obzerali späť.

9. “AKO ZISTÍM, ČI SOM DOSIAHOL POŽADOVANÝ VÝSLEDOK?”

V tejto otázke je malý trik. Klienti koučingu často hovoria o tom, aké dôležité je na začiatku cesty pochopiť kritériá výsledku. Zvyčajne tí ľudia, ktorým táto otázka chýba, nerozumejú presne tomu, čo chcú aj v iných aspektoch života.
Preto dôrazne odporúčam, aby ste si podrobne napísali, na čo sa pri hodnotení výsledku budete zameriavať. V našom prípade by to mohla byť jasne definovaná pozícia, plat, prémie, počet ľudí na podriadenej pozícii.

10. “NA ČO TO POTREBUJEM?”

Táto otázka sa môže zdať nejednoznačná, ale v skutočnosti odhaľuje hodnotu požiadavky a tvorí motiváciu konať. Ak budete mať čo najkonkrétnejšiu odpoveď, budete mať energiu urobiť čokoľvek, pretože váš mozog vie, čo dostanete, keď dosiahnete svoj cieľ.
Ak ste tento článok dočítali až do konca, ste na ceste k vytúženému výsledku a pripravení na cielenú akciu. Podarí sa vám to. Choďte do toho!