Zdroj

Postnatálna depresia sa netýka iba matky, môžu ju zažiť aj otcovia. Vedeli ste, že tí, ktorí sa starajú o deti, majú lepšie duševné zdravie a nižšie riziko depresie? Dokazujú to výskumy.

Nový prieskum sa uskutočnil medzi 881 otcami z piatich oblastí v USA. Pochádzali z rôznych etnických skupín a rás, boli rôzneho veku a mali rôzne vzdelanie. Ukazuje, že tí otcovia, ktorí sa viac venujú starostlivosti o svoje deti v prvom roku života, majú lepšie duševné zdravie. Oteckovia, ktorí si viac veria v rodičovské schopnosti, ktorí trávia viac času so svojimi novonarodenými deťmi, sú na tom najlepšie.

Štúdia bola založená na rozhovoroch, ktoré sa uskutočnili jeden mesiac po narodení ich dieťaťa, a potom opäť o šesť mesiacov a o rok neskôr. V každej fáze boli otcovia požiadaní, aby absolvovali stupnicu a známku postnatálnej depresie:

  • ako sebavedome sa cítili ako rodičia
  • ako často poskytovali materiálnu podporu,
  • koľko času strávili s dieťaťom.

Otcovia, ktorí sa ako rodičia cítia kompetentní, môžu byť so svojimi úlohami spokojnejší, a preto majú menej depresívnych príznakov – uvádzajú autori. Ak je to pravda, príprava otcov na rodičovstvo je nevyhnutná pre ich zdravie.

Je zaujímavé, že výskum tiež ukázal, že menej závažné príznaky depresie súvisia so zmenami v hormónoch, ako je oxytocín a že hladiny tohto hormónu sa u otcov zvyšujú pri interakcii so svojimi deťmi.

Otcovia, ktorí nemôžu tráviť dostatok času s deťmi, môžu byť vystavení zvýšenému riziku pocitu smútku alebo nespokojnosti v prvých rokoch života svojich detí, najmä v prvom roku, keď deti rastú a menia sa.

Starostlivosť o dieťa je dobré nielen pre dieťa, ale aj pre otca. Takže oteckovia, zapojte sa pravidelne do starostlivosti o svoje deti. Myslím si, že každý by mal pochopiť, že otcovská depresia je vážny problém, ktorý si vyžaduje pozornosť. Dotýka sa to otcov, a tým ovplyvňuje celú rodinu. Preto je dôležité, aby sme to brali vážne.

Ak je to pravda, je dôležité, aby politiky verejného zdravia našli spôsob, ako môžu otcovia tráviť viac času so svojimi deťmi , najmä preto, že by to mohlo mať vplyv aj na ich deti a dokonca aj na duševné zdravie matiek batoliat.