Každý má svoje vlastné predstavy o ideálnom prejave citov. Nový prieskum online zoznamovacej služby však odhalil preferencie, ktoré sú spoločné pre väčšinu príslušníkov oboch pohlaví.

Online zoznamovacia služba Mamba uskutočnila zaujímavý prieskum, aby zistila, ako sa Rusi bozkávajú. V rámci prieskumu respondenti odpovedali na otázky o tom, aký druh bozkov majú radi, či je podvádzanie, ak partner počas neho myslí na inú osobu, a čo si myslia o tých, ktorí radi prejavujú nežnosti na verejnosti.

KEDY A AKO DOŠLO K PRVÉMU BOZKU

Z prieskumu vyplynulo, že každý piaty respondent mal prvý bozk vo veku 13 rokov alebo menej. Väčšina respondentov sa o tejto forme lásky dozvedela vo veku 14 až 16 rokov – 36 % mužov a 46 % žien, po 18. roku života – 25 % mužov a 17 % žien. Až 70 % opýtaných mužov sa ich skúsenosť s prvým bozkom páčila, zatiaľ čo počet spokojných žien bol nižší – len 40 %. Možno za to môžu rozpaky, ktoré zažilo 40 percent dievčat, na rozdiel od sebavedomejších mladých mužov – 18 percent.

Prvé bozky respondentov sa najčastejšie odohrali pri vchode – tak odpovedalo 23 % mužov a 31 % žien. Druhé miesto v zozname obsadilo miesto s romantickejším prostredím – byt. Prvý bozk doma sa udial u 20 % respondentov a 10 % respondentov priznalo, že k sympatiám došlo na diskotéke.

A na ktorom rande môžete počítať s bozkom? Približne polovica respondentiek uviedla, že najdôležitejšie je uistiť sa, že obaja k sebe niečo cítia. Na tento účel je potrebné ísť na tri rande. A chlapi sa ukázali byť slobodnejší: podľa 62 % respondentov sú pripravení prejsť k bozku už na prvom stretnutí.

ČO NEROBIŤ POČAS BOZKU

Absolútnym lídrom v zozname vecí, ktoré kazia dojem z bozku, bol zatuchnutý dych – uviedlo ho 33 % mužov a 48 % žien. Dojem z partnera môže pokaziť aj jedlo v ústach (20 % a 29 %) a neistota ohľadom sviežosti vlastného dychu (18 % a 13 %). Nemali by sme zabúdať, že bozk by mal byť jemný a nežný, preto každý desiaty respondent zdôraznil dôležitosť používania rúžu. Oveľa viac ako 20 % dievčat radí mužom, aby si dávali pozor na množstvo slín a vyhľadali pomoc odborníkov na zvládnutie techniky bozkávania.

Čo však desí najviac, je ľahostajnosť voči druhému účastníkovi procesu. Uviedlo to 27 percent mužov a 38 percent žien. Je tu však aj dobrá správa: predstavovať si pri bozkávaní druhú osobu by nebolo podvádzaním pre 40 % účastníkov prieskumu oboch pohlaví.

AKÝ TYP BOZKU SA NAJVIAC PÁČI

Francúzsky bozk obsadil prvú priečku v hodnotení – páči sa 60 % žien a 71 % mužov. Na druhom mieste je klasický bozk na pery, ktorý si všimlo 34 % a 29 %. A na treťom mieste sa umiestnil upírsky bozk s ľahkým okusovaním pier – takto najradšej vyjadruje city každý piaty respondent. Bez ohľadu na typ bozku je lepšie neprejavovať svoje city na verejnosti – až 40 % respondentov to považuje za vrchol neslušnosti.