V psychológii sa pomerne jasne rozlišujú pojmy sebaistota a sebavedomie. Sebaistota je prehnané sebavedomie a silné presvedčenie o absencii chýb a negatívnych vlastností v charaktere. Často je jej skutočnou príčinou nízke sebavedomie. Nadmerná sebaistota je prejavom človeka, ktorý skrýva svoje komplexy pod povrchnosťou, agresivitou, egoizmom a namyslenosťou. Títo ľudia sú náchylní k nadmernému sebavedomiu a urážlivosti. Často sa zapájajú do sporov a dostávajú sa do konfliktných situácií. Sebavedomý človek realisticky posudzuje svoje schopnosti a správne ich využíva. Sebavedomie je možné vychovať. Dodržiavajte jednoduché odporúčania.

Dávajte pozor na svoju postavu

Zmeňte postoj a chôdzu. Sebavedomý človek má pevnú chôdzu, rovný chrbát, zdvihnutú hlavu, sebavedomý výraz tváre, priamy pohľad. Práve s týmto treba začať. Avšak nemyslite si, že cieľom všetkého tohto je spraviť dojem na okolie. Tieto faktory vplývajú aj na nás samých, na našu vedomie a naše sebahodnotenie. Natiahnite si chrbát, uvedomte si, že tento svet je váš a život sa zlepší.

Myslite pozitívne

Nenastavujte sa negatívne. Často sa sami nastavujeme na neúspech, na ťažkosti, na neúspechy. Myslíme si, že sa nám to nepodarí, že to nedokážeme, že nás opustí, že to nie sme hodní a tak ďalej. Ale všetko toto určuje náš život. Ak sa nastavíte na negatívne myšlienky, tak to tak aj bude.

Chváľte sa

Poznávajte svoje úspechy a chváľte sa. Často pripisujeme naše úspechy náhode, zatiaľ čo neúspechy považujeme len za našu vlastnú chybu. Stačí to už nechať tak. Každý z nás je schopný mnohého a každý z nás robí mnohé každý deň.

Prijať komplimenty

Prijať komplimenty. Potrebujeme nielen seba chváliť, ale aj prijímať pochvalu od iných ľudí. Nemusíte sa odvracať, byť neistí, podozrievať, že sa vás niekto vysmieva alebo sa úplne sústrediť na nedostatky. Stačí sa usmiať a poďakovať. Pretože ste múdri, krásni a úspešní. Dovoľte iným vidieť to.

Hovorte s neznámymi

Častejšie hovorte s neznámymi a vaša sebadôvera sa zvýši. Volajte na inzeráty, ak potrebujete, pýtajte sa na cestu, zoznamujte sa na uliciach a v baroch s ľuďmi, ktorí sa vám páčia, komunikujte v sociálnych sieťach, buďte priateľskí s predavačmi a čašníkmi. To všetko sa určite pozitívne prejaví na vašej sebaúcte.Sme náchylní správať sa podľa vlastného sebahodnotenia. Ak chceme to zmeniť, musíme zmeniť pohľad na seba.

Afirmácie

Afirmácia je pozitívne a inšpiratívne tvrdenie, ktoré si hovoríme sami sebe. Zvyčajne sú účinnejšie, ak ich hovoríme nahlas, aby sme to počuli sami. To je preto, lebo sme náchylní veriť tomu, čo si opakujeme sami sebe. Aby váš mozog rýchlo prijal pozitívne frázy, budujte ich vo forme otázky. Napríklad: „Prečo sa mi tak dobre darí uzatvárať obchody?“, namiesto „Dobrám sa v uzatváraní obchodov“. Je to preto, lebo ľudský mozog je biologicky naladený na hľadanie odpovedí na otázky, bez ohľadu na to, či je to dôležité alebo nie.

Pomáhajte iným

Pomáhajte iným ľuďom. Pomocou iných cítime vďačnosť za to, čo máme v našom živote. Navyše, robiť dobre iným prináša veľké uspokojenie. Namiesto toho, aby ste sa sústredili na svoju vlastnú slabosť, staňte sa dobrovoľníkom alebo mentormi, pomáhajte iným, učte ich a uvidíte, ako rastie vaša sebavedomosť.

Nevyčerpávajte sa samoanalýzou

Mali by sme sa zbaviť neustáleho a vyčerpávajúceho samoanalýzy, ktorá nás zbavuje sebavedomia. Hovorte si „stop“ a robte to, kým neodpadne návyk negatívne hodnotiť všetky svoje činy. Ako stimul si môžete sľúbiť nejaký darček pre seba.

Sledujte svoj hlas

Je dôležité sledovať svoj hlas: neistí ľudia majú tendenciu používať stiahnuté alebo pretiahnuté intonácie. Predtým, než sa zapojíte do rozhovoru, môžete si prejsť vetu v mysli a predstaviť si, akou intonáciou ju budete vysloviť. Nenavádzajte sa do porovnávania s ostatnými ľuďmi. Ak chcete dosiahnuť úspech, môžete sa porovnávať iba s vašou včerajšou verziou.

Človek s istou mierou sebavedomia predstavuje záujem pre ostatných ľudí. Aby ste rozvíjali v sebe vlastnosti, ktoré môžu byť pozitívne hodnotené okolím, prinášajú radosť a prínos pre ľudí, je potrebné pracovať na sebe.

ZDROJ