Facebookové statusy dokážu odhaliť narcizmus či nízku sebaúctu.

Totižto, ľudia zvyknú písať na Facebook statusy o všeličom. Aj o tom, že si boli práve zabehať, zacvičiť, taktiež o svojich diétach, či úspechoch. Práve takíto ľudia sú podľa novej štúdie, ktorá bola realizovaná pod vedením psychologičky Tary Marhall náchylní na to, aby sa stali narcistickými osobnosťami. Chválenie sa úspechmi má totiž obyčajne sklon priťahovať pozornosť facebookových priateľov.

Tara Marshal hovorí: ,,Aj keď naše výsledky ukazujú, že narcistické vychvaľovanie sa, sa daným osobám oplatí (pretože takýmto spôsobom dostanú viac likeov a komentov pri aktualizácii ich statusu), môže sa ľahko stať, že facebookoví priatelia veľmi kultivovaným spôsobom týchto ľudí podporujú. V skutočnosti sa im však takéto egoistické vystatovanie sa úspechmi nemusí páčiť. Lepšie povedomie ľudí o tom, ako ich statusy môžu pôsobiť na ich priateľov, by mohlo ľuďom pomôcť, vyhýbať sa na Facebooku témam, ktoré skôr naštvú, ako pobavia.“

V štúdii sa taktiež ukázalo, že ľudia, ktorí často uverejňujú statusy o ich aktuálnom romantickom partnerovi, majú tendenciu mať nižšiu sebaúctu.

Ľudia, ktorí sú viac starostliví a svedomití, majú tendenciu písať viac statusov o svojich deťoch.

Štúdia taktiež odhalila rozdiely medzi osobnosťou a používaním statusu.

„….extroverti častejšie uverejňujú statusy o ich spoločenských aktivitách a každodennom živote, ktoré používajú ako prostriedok na komunikáciu a spojenie s druhými. Ľudia, ktorí sú otvorenejší a úprimnejší majú tendenciu písať o intelektuálnych témach, ktoré sú v súlade s používaním Facebooku ako nástroja na zdieľanie informácií.“

Tieto závery boli zisťované zo vzorky 555 používateľov tejto sociálnej siete.

Psychologička Marshall taktiež tvrdí: „Možno je pre niektorých malým prekvapením, že Facebook dokáže odhaliť naše osobnostné črty. Avšak dôležité je rozumieť, prečo ľudia určité statusy píšu a prečo si určité témy vyberajú. Uverejňovanie statusov má za následok „odmeňovanie“ rôznym počtom likeov, či komentov od všetkých nás – používateľov. Ľudia, ktorí dostanú viac likeov a komentov majú tendenciu zakúšať výhody sociálnej inklúzie (prijatia), zatiaľ čo tí, ktorí nedostanú žiadne, sa môžu cítiť odsunutí, či vytesňovaní zo spoločnosti.“

Táto štúdia bola publikovaná v roku 2015 v časopise Personality and Individual Differences.


Viac sa o danej téme dočítate na stránke PsyBlog

What Your Facebook Posts Say About Your Personality – PsyBlog

Facebook updates can reveal narcissism and low self-esteem. People habitually posting to Facebook about exercise, diets and accomplishments are more likely to be narcissists, a new study finds. And bragging about accomplishments does tend to attract more attention from friends.