Niektorým ľuďom na to, aby sa život nezdal nezmyselný, stačí niečo jednoduché – mať obľúbené hobby alebo vášeň. Iní chcú prospieť spoločnosti. Čo ešte môžete urobiť, aby ste opäť videli hodnotu vo svojej existencii?

Profesionálne vyhorenie, odchod detí do samostatného života, rozvod, odchod do dôchodku, strata blízkej osoby – tieto a mnohé ďalšie udalosti môžu obrátiť náš bežný život naruby. V takýchto situáciách sa môže zdať, že život stratil akýkoľvek zmysel – nie je jasné, prečo vôbec ráno vstávame z postele.

„Keď stratíme niečo, čo bolo neoddeliteľnou súčasťou nás a našich životov, môže sa nám zdať, že už nerozumieme tomu, kto sme,“ vysvetľuje psychológ a sociológ z Harvardskej univerzity (USA) Matthew Lee. To je to, čo radí robiť, ak nemôžete získať späť zmysel svojho života.

1. ZAMERAJTE SA NA SVÉ SILY

Opýtajte sa svojich blízkych (môže ísť o priateľov, rodinu alebo partnera), čo im ako prvé napadne, keď na vás myslia? Aký typ človeka vyzeráš zvonku? Zaujímavý, vtipný, vzdelaný, milý, premýšľavý, kreatívny? Analyzujte spätnú väzbu a premýšľajte o tom, ako môžete tieto vlastnosti uplatniť, aby ste dali zmysel svojmu životu a životom ľudí, ktorí sú pre vás dôležití.

2. ZAPOMEŇTE SI PREKÁŽKY, KTORÉ STE PREKONALI

Možno budete môcť pomôcť ostatným, ktorí čelia podobným ťažkostiam. „Zdieľaním našich životných skúseností s ostatnými pridávame dôležitý význam nášmu vlastnému životu,“ zdôrazňuje Matthew Lee.

3. PREDSTAVTE SI, ŽE STE V LOTÉRII VYHRALI VEĽKÚ SUMU

Čo by ste robili, keby všetky vaše finančné problémy náhle zmizli? Išli by ste cestovať? Boli by ste dobrovoľníkom? Ale stále by ste sa mohli pokúsiť uskutočniť tieto sny, aj keď nie v plnom rozsahu! Nečakajte na dary osudu, ale začnite konať.

4. POZRITE SA, AKO SA ZMYSEL VÁŠHO ŽIVOTA ČASOM ZMENIL

Naše životné ciele a hodnoty sa s pribúdajúcim vekom zvyčajne menia. Zamyslite sa nad tým, čo dalo vášmu životu zmysel v rôznych obdobiach vášho života – najmä v časoch zmien. Existuje nejaké ponaučenie z minulosti, ktoré vám pomôže vo vašej súčasnej situácii?

5. NAPÍŠTE MALÚ PAMÄTKU

Vaša životná skúsenosť je veľmi cenná. Pokúste sa opísať najzaujímavejšie a najdôležitejšie príbehy z vášho detstva vo forme príbehov, vrátane čo najväčšieho počtu detailov a detailov. Pokúste sa zabezpečiť, aby váš príbeh odpovedal na dôležité otázky o vašom živote – na tie isté otázky, ktoré by ste sa zaujímali pýtať svojich vlastných rodičov a starých rodičov. Pre vaše deti a vnúčatá bude určite zaujímavé a užitočné čítať vaše spomienky (ak nie teraz, tak v budúcnosti).

6. NÁJDETE SI VZORY

Zamyslite sa nad tým, koho obzvlášť obdivujete? Čo môžete urobiť, aby ste sa stali ako títo ľudia?

7. PREČÍTAJTE SI KNIHU „MUŽI HĽADANIE ZMYSLU“ OD VICTORA FRANKLA

„Jeden zo zakladateľov existenciálnej psychológie Viktor Frankl prešiel počas vojny nemeckými koncentračnými tábormi. Všimol si, že aj v týchto obludných podmienkach sa našli ľudia, ktorí boli pripravení prejaviť štedrosť a podporovať ostatných. A práve oni si v neľudských podmienkach dokázali udržať silu, zdravie a život dlhšie ako ostatní,“ hovorí Matthew Lee.

8. ZAČNITE ZDIEĽAŤ SVOJE SKÚSENOSTI A VEDOMOSTI S OSTATNÝMI

Mnoho úspešných ľudí zdôrazňuje dôležitú úlohu, ktorú mentori zohrali v ich kariére. „Vzťah medzi mentorom a jeho chránencom je príležitosťou prejaviť starostlivosť a získať na oplátku uznanie a vďačnosť. Vo vyššom veku nám často chýbajú takéto vzťahy,“ poznamenáva Matthew Lee.

9. ZAMYSLITE SA, ČO MÔŽETE DAROVAŤ SVETU

Na svete je veľa problémov a takmer každý z nás môže prispieť k ich riešeniu. Čo vás osobne znepokojuje? Problém s hladom? Ekológia? Nespravodlivosť? Chudoba? Niečo iné? Vyberte si, čo považujete za najdôležitejšie, a zamyslite sa nad tým, čo by ste vy osobne mohli urobiť, aby bol svet o niečo lepší (aj v malých ohľadoch). Môžete napríklad vyhľadať dobrovoľnícku organizáciu, ktorá potrebuje ľudí s vašimi schopnosťami.

10. NAPÍŠTE SVOJ NEKRÓL

Toto je cvičenie, ktoré možno vykonávať v každom veku. Ako by ste chceli, aby si vás pamätali? Čo by ste chceli vidieť vo svojom aktuálnom nekrológu, ktorý bude napísaný o mnoho rokov? Ak ešte nemáte žiadne špeciálne úspechy, na ktoré by ste mohli byť hrdí, nezabudnite, že nikdy nie je neskoro začať na nich pracovať.